torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

Prostatadiagnostik förändras i grunden

Publicerad: 18 mars 2020, 05:00

Med hjälp av magnetkamerabilden kan urologen få förslag på stickvägar när vävnadsprov ska tas i prostatan så dessa tas från den misstänkta tumören. Foto: Pavel Koubek/Bildbyrån

Magnetkamera införs nu som initial diagnostik vid misstanke om prostatacancer. Då kan runt tusen svenska män årligen komma att slippa få en diagnos på cancersjukdomen, enligt professor Ola Bratt, som är ordförande i nationella vårdprogramguppen för prostatacancer.

Ämnen i artikeln:

Prostatacancer

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Det här är en av de största förändringarna som gjorts inom cancersjukvården. Värdet blir stort för patienterna och sjukvården kommer att spara resurser, säger Ola Bratt till Dagens Medicin.

Den utbredda testningen med PSA-prov har som bekant lett till att många män får en diagnos på prostatacancer där sjukdomen egentligen inte hotat hälsan. Orsaken är att de systematiska biopsiproven som tas vid förhöjt PSA-värde ofta hittar just mindre allvarlig cancer, vilken i dag bevakas med så kallad aktiv monitorering, men också kan opereras eller strålbehandlas.

– Genom åren har runt 50 000 svenskar blivit överdiagnostiserade med prostatacancer på detta sätt, vilket är förfärligt. Nu kan vi till stor del stoppa denna utveckling, säger Ola Bratt, som till vardags är verksam som urolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Genom att använda magnetkamera innan eventuella biopsier utförs behöver man i ett stort antal fall inte gå vidare med utredningen om bilddiagnostiken inte visar någon misstänkt förändring i prostatan. Detta under förutsättning att PSA-värdet inte är särskilt förhöjt i förhållande till prostatakörtelns volym.

– De här männen kommer vi fortsätta att följa med regelbundna PSA-prov för att se om det i senare skede finns skäl att starta utredning med eventuell biopsi igen, säger Ola Bratt.

Förändringen finns med i det uppdaterade vårdprogrammet för prostatacancer som börjar gälla i mitten av mars. Redan i dag utförs ett stort antal magnetkameraundersökningar av prostatan, men dessa utförs vanligen efter att en prostatabiopsi visat ett osäkert resultat.

– I det nya vårdprogrammet använder vi resurserna mer rationellt. På totalen räknar vi med att årligen runt 3 000 fler magnetkameraundersökningar kommer att göras och runt 5 000 färre män kommer behöva göra biopsi, jämfört med dagens situation, säger Ola Bratt.

Vidare räknar han med att det minskade biopsitagandet årligen kommer leda till att runt 250 färre patienter drabbas av febrila infektioner och att patologerna får runt 80 000 färre biopsikolvar att undersöka.

Enligt Ola Bratt är det största värdet med det nya vårdprogrammet att minska överdiagnostiken av prostatacancer. Men även patienter med mer allvarlig sjukdom tjänar på att genomgå magnetkameraundersökning före biopsi.

– Vi kan då tidigt göra riktade biopsier mot misstänkta förändringar, vilket gör att diagnosen kan sättas tidigare, säger han.

Kommer det finnas tillräcklig magnetkamerakapacitet?
– Det blir inledningsvis brist på sina håll. Men den största flaskhalsen är nog brist på radiologer med vana att tolka magnetkamerabilder av prostata. Vi är dock väldigt glada att vi fått brett stöd för det nya vårdprogrammet hos Svensk förening för medicinsk radiologi. Det är också på gång flera kurser i den här diagnostiken, säger Ola Bratt.

Det har talats en längre tid om att magnetkamera kommer att revolutionera prostatacancerdiagnostiken. Varför införs förändringen först nu?
– Därför att det kommit välgjorda studier som visar nyttan med magnetkamera som initial diagnostik.

Det nya vårdprogrammet har även vissa nyheter på behandlingssidan.

– Framför allt rekommenderar vi att patienter med spridd sjukdom med förhållandevis låg metastasbörda får strålning riktad mot primärtumören. Det kan förbättra behandlingen av uppemot 600 män årligen, säger Ola Bratt.

Uppdatering den 23 mars 2020. Sedan denna artikel skrevs har införandet av det nya vårdprogrammet kommit att begränsas på grund av det nya coronaviruset.

Panel. Hur beredda är ni på att införa magnetkamera i primär prostatacancerdiagnostik?

Stefan Carlsson, urolog och regional processledare, RCC Stockholm-Gotland:
– Jag tror att vi är relativt väl förberedda på den här stora förändringen. Det finns magnetkamerakapacitet och det pågår utbildning av radiologer att tolka bilder av prostatan. Många av öppenvårdsurologerna har också utrustning för att kunna använda magnetkamerabilder för att ta riktade biopsier.

Johan Styrke, urolog och regional processledare, RCC norr:
– Enligt vår inventering kommer vi klara en beräknad 20-procentig ökning av dessa undersökningar. Sedan vet jag att radiologerna behöver prioritera ner andra benigna undersökningar. Vi har också infört begränsningen att remisser till magnetkamera skickas från de enheter som utför biopsier.

Thomas Jiborn, urolog och regional processledare RCC syd:
– I Skåne kommer vi behöva införa detta stegvis i samband med att vi också börjar erbjuda organiserad prostatatestning till medelålders män. Men exakt hur förfarandet ska gå till har vi inte spikat. I slutändan kommer det behövas mer resurser och även utbildning av radiologer i denna diagnostik.

Relaterat material

Tillägg av MR-guidade biopsier hittade mer cancer

Välriktade biopsier ger mer exakta svar

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev