Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

Snabbare utbildning för flera specialister

Publicerad: 18 april 2012, 04:00

Förslaget om hur framtidens ST ska se ut är klart. En grupp som jublar över förslaget är urologerna – som får en kortare och mer specialiserad utbildningsväg.


I morgon skickas förslaget om fram­tidens ST ut på remiss. Dagens Medicin har tagit del av utdrag ur förslaget som innebär stora förändringar av ST-utbildningen.

Inom flera områden föreslås en så kall­ad ”common trunk”. Det är en gemensam kunskapsbas för alla läkare som ska specialisera sig inom ett område. Den gemensamma kunskapsbasen beräknas ta två till tre år. Men det finns ingen tidsgräns utan allt är målstyrt. Den som har nått målen i kunskapsbasen får sedan gå vidare till en basspecialitet. Kunskapsbasen och basspecialiteten måste tillsammans omfatta minst fem år.

– Grunden för den gemensamma kunskapsbasen är att det finns ett antal mål som är gemensamma, säger Ulf Kvist, sjukhuschef på Centralsjukhuset i Kristianstad, som på Socialstyrelsens uppdrag har utrett framtidens ST.

För några grupper kommer den nya modellen att innebära en betydligt kortare utbildning än i dag. Dit hör bland andra urologer, handkirurger, kärlkirurger och plastikkirurger.

I dag måste de som vill bli urologer först ägna fem år åt att bli specialister i allmänkirurgi innan de får bygga på med den tvååriga tilläggsspecialiteten urologi. Med det nya förslaget går det att bli färdig urolog på fem år.

– Många har varit tveksamma till att bli urologer på grund av den långa utbildningsvägen, säger Susanna Sandberg, urolog på kirurgkliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Hon gläds över förslaget att urologin åter ska bli en basspecialitet.

– Det kommer att bli lättare att rekrytera nya urologer. Totalt sett innebär det här att det blir en kortare utbildning med mer urologi, säger hon.

I dag är det brist på urologer i Sverige.

– Vi blir färre urologer trots att det blir fler patienter. Jag får varje vecka erbjudanden om jobb från headhunting­firmor, berättar Susanna Sandberg.

Hon tror att den nya modellen kommer att leda till en bättre kvalitet på utbildningen. Och får medhåll av Socialstyrelsens utredare.

– Det här förslaget innebär att man lägger mer av utbildningen på det man faktiskt ska jobba med, säger Ulf Kvist.

Läkarförbundet ställer sig positivt till förslaget till en ny modell för ST.

– För klinikerna innebär det här bättre möjligheter att planera och för individerna innebär det att de tidigare kan komma in på den specialitet de vill arbeta med. Det blir en bättre lösning för individerna och en bättre lösning samhällsekonomiskt, säger Heidi Stensmyren, förste vice ordförande i Läkarförbundet.

Det ser ut att bli minst fyra gemensamma kunskapsbaser. Internmedicin, kirurgi, ortopedi samt bild- och funktionsmedicin.

En fråga som inte var löst vid Dagens Medicins pressläggning var vad som händer med akutsjukvården. Svensk förening för akutsjukvård har krävt att det ska bli en basspecialitet. Diskussionerna var inte heller klara när det gäller dem som vill specialisera sig inom öron-­, näs-, halssjukvård och ögonsjukvård.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev