Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

Titthålskirurgi gav mer biverkningar på lång sikt

Publicerad: 14 oktober 2009, 14:06

Titthålskirurgi med eller utan hjälp av en robot gav fler biverkningar som inkontinens och impotens än öppen prostatakirurgi, enligt en ny studie av män som opererats för prostatacancer.


Minimalinvasiva operationsmetoder, främst robotassisterad kirurgi, för att operera bort prostata har spridit sig snabbt, trots att de är dyrare och trots begränsade data om hur resultatet blir. Det skriver en amerikansk forskargrupp som nu publicerar sina resultat i den medicinska tidskriften Jama.

De har gjort en observationsstudie av nästan 9 000 män i USA som opererats för prostatacancer. Av dem hade 1 938 fått prostatan borttagen med minimalinvasiv teknik och 6 899 med traditionell öppen kirurgi.

Andelen patienter som opererades minimalinvasivt ökade från 9,2 procent år 2003 till 43,2 procent åren 2006 och 2007. De tillbringade kortare tid på sjukhus, behövde mindre blodtransfusioner och drabbades av färre komplikationer i samband med operationen, till exempel andningsproblem.

De fick också mindre urinrörsförträngningar på grund av ärrbildning, 5,8 procent, jämfört med 14 procent i gruppen som opererades på traditionellt vis.

Däremot hade de som opererades minimalinvasivt fler urogenitala komplikationer på lång sikt: 4,7 procent jämfört med 2,1 procent. Förekomsten av inkontinens minst 18 månader efter ingreppet var 15,9 per 100 personår i gruppen som opererats minimalinvasivt, jämfört med 12,2 i den andra gruppen. Även erektil dysfunktion var vanligare efter minimalinvasiv operation, 26,8 per 100 personår jämfört med 19,2.

Det var ingen skillnad mellan grupperna avseende kirurgins effekt på cancersjukdomen.

Forskarna bakom studien är knutna till Brigham and Women’s Hospital och Harvard Medical School i Boston, USA.

Läs abstract till studien:

Jama, 2009; 302:1557–1564

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev