Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

Tv-tittande kan ge färre spermier

Publicerad: 4 februari 2013, 23:30

Unga män som tittade mer än 20 timmar i veckan på tv hade nästan hälften så låg halt av spermier i sädesvätskan, jämfört med jämngamla som tittade väldigt lite på tv, visar en studie i tidskriften British Journal of Sports Medicine.


En majoritet av studier på området visar att kvaliteten på sädesvätskan hos västerländska män har minskat på senare år, enligt forskare vid bland andra Harvard School of Public Health i Boston, USA.

De ville därför undersöka om detta kan kopplas till en ökad grad av stillasittande liv, genom att undersökta tv-vanor och fysisk aktivitet hos män i åldern 18 till 22 år, vilka också fick lämna ett spermaprov.

Och mycket riktigt hittade forskarna alltså ett sådant samband.

Den femtedel av männen som uppgav att de tittade mest på tv, mer än 20 timmar i veckan, hade i snitt 44 procent lägre halt av spermier i sädesvätskan, jämfört med den femtedel som tittade minst.

Vidare hade den femtedel av männen som uppgav att de ägnade sig mest åt måttlig eller hård fysisk aktivitet, mer än 15 timmar i veckan, i snitt 73 procent högre spermiehalt än den femtedel som var minst fysiskt aktiva.

Varken tv-tittande eller fysisk aktivitet kunde dock kopplas till annorlunda utseende eller rörelseförmåga hos spermierna.

Enligt forskarna har tidigare studier inte gett en klar bild över det eventuella sambandet mellan fysisk aktivitet och spermakvalitet. Deras egna resultat stärks, hävdar de, av att de studerat en relativt homogen grupp av män med stor spridning på fysisk aktivitet och tv-tittande.

Samtidigt påpekar de att studien har svagheter, som att den var av observationstyp och därför inte kan fastslå något orsakssamband. Vidare påpekar de att fynden inte säger någonting om huruvida män med låg spermiehalt har nedsatt fertilitet.

Totalt ingick 189 män i studien. Samtliga deltagare var studenter vid University of Rochester i delstaten New York.

Läs abstract till studien

Audrey Jane Gaskins med flera. Physical activity and television watching in relation to semen quality in young men. British Journal of Sports Medicine 2013; 0: 1–7. DOI: 10.1136/bjsports-2012-091644

Relaterat material

Varma bad sänkte mäns fertilitet

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News