Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Urologi

Uppstickare går in när hormonerna inte verkar

Publicerad: 10 juni 2009, 04:55

Två nya bromsmediciner mot prostatacancer väcker stora förväntningar bland urologerna och ger nytt hopp för de män med aggressiva tumörer som inte längre går att kontrollera med vanlig hormonbehandling.


Det handlar om två nya, ännu icke godkända, läkemedel mot aggressiv prostatacancer, där tumören spridit sig utanför prostatan och inte längre svarar på traditionell hormonbehandling.

Läkemedelssubstanserna heter abirateron och MDV3100.

– För de här patienterna har vi inte så mycket att erbjuda i dag. Jag tycker att läkemedlen är oerhört viktiga och intressanta, säger Anders Bjartell, professor och överläkare i urologi på Universitetssjukhuset Mas i Malmö.

Han är ansvarig för den svenska delen av en internationell fas 3-studie av abirateron som påbörjas i höst.

De patienter det gäller har en så pass avancerad prostata­cancer att de inte längre går att bota med strålning och cellgifter. Ofta kan de dock leva i många år med hjälp av hormonbehandling som på olika sätt stoppar testosteronproduktionen i testiklarna, så kallad kastrering. En prostatacancertumör behöver testosteron för att kunna växa.

Problemet med sådan behandling är att den förr eller senare slutar att fungera, tumören blir kastrationsresistent. Varför detta sker har tidigare inte varit helt klart. Men på senare år har forskare sett att tumörvävnaden i prostatan själv kan börja producera testosteron, liksom även binjurarna.

När man stryper testosterontillförseln till cancertumören ökar tumörcellernas känslighet för hormonet kraftigt. Då räcker det med den lilla hormonproduktionen i tumören och binjurarna för att tumören ska kunna fortsätta att växa.

Abirateron blockerar hormonproduktionen i tumörcellerna och binjurarna. En första studie på patienter i USA publicerades i juli förra året. Den visade att tumörerna krympte, PSA-nivåerna sjönk, behovet av smärtstillande minskade och patienterna överlevde längre.

MDV3100 blockerar i stället mottagar­molekylen för testosteronet i tumörcellerna, androgenreceptorn. Även androgenreceptorerna kan förändra sig och de antiandrogenpreparat som används i dag fungerar bara under en viss tid. Men MDV3100 blockerar androgenreceptorn permanent.

I höst ska en stor internationell fas 3-studie av abirateron påbörjas och Anders Bjartell är ansvarig för testerna i Sverige. Studien ska genomföras på ett tusental patienter i Europa och är en prospektiv, randomiserad studie.

Anders Bjartell betonar dock att inget av de nya läkemedlen är botande. Det handlar om att hålla tumören i schack. I snitt handlar det troligen om att förlänga patienternas liv med ett par månader.

– Men det kan vara nog så viktigt. Hur man svarar på medicinerna varierar dock mellan olika patienter. Vissa kanske inte svarar alls, medan andra överlever i något år, säger Anders Bjartell.

En känd biverkning av abirateron är att binjurarna förutom testosteron också slutar att producera hormonet kortison. Kortison måste då tillföras utifrån, vilket gör att blodsockernivån och blodtrycket kan höjas.

– Men i jämförelse med cellgifter verkar biverkningarna vara lindriga, säger Anders Bjartell.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev