Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

KBT

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Syftet är att ersätta de tankar, känslor och beteenden som man antar skapar psykologiska problem med mer funktionella sådana, och därmed minska symtom samt förebygga att de återkommer.

KBT grundas på inlärningsteori – om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön, och på kognitiv teori – om hur tankar påverkar känslor och beteenden.

Olika KBT-terapier betonar teorierna i olika utsträckning. Beteendeterapi kan handla om att gradvis närma sig det som framkallar obehag, till exempel spindlar, till dess att obehaget försvunnit. Kognitiv terapi fokuserar på att identifiera och bryta negativa tankemönster. KBT kan även innefatta andra behandlingsmetoder som till exempel mindfulness.