Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

Schizofreni

Schizofreni är den största psykossjukdomen eller egentligen ett samlingsnamn för flera diagnoser som rör störningar i tankelivet och perceptionen. Patienten har störd verklighets- och självuppfattning med vanföreställningar och hallucinationer. En diagnos baseras både på patientens upplevelser och på observationer från psykiater. Studier tyder på att genetik och biokemi är viktiga faktorer bakom psykossjukdomen, liksom att stress kan bidra till psykosen. Schizofreniliknande tillstånd kan också komma av droger och fysiska sjukdomar. Här samlar vi våra nyheter om schizofreni. Vi har också ett nyhetsbrev som heter Dagens Medicin Psykiatri för dig som alltid vill vara uppdaterad.

Visa fler