Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

21-22 januari 2020

Att leda i förändring och driva förändringsprocesser inom hälso- och sjukvård

Denna utbildning handlar om hur du lyckas med ditt ledarskap i förändring och hur du skapar de bästa förutsättningarna för att implementera förändringar. Du får olika verktyg och metoder för att skapa delaktighet och förståelse, hantera förändringsmotstånd, driva förändringsarbete och kunskaper i vad och hur du ska kommunicera med medarbetarna.

Förändring är ett mer eller mindre konstant tillstånd i många organisationer inom hälso- och sjukvård. Och många ambitiösa förändrings och förbättringsprojekt havererar på grund av okunskap kring de mänskliga beteendena.

Du får i denna utbildning, som bygger på forskning kring förändringsledning ur ett organisationspsykologiskt perspektiv, lära dig om förändringsledning och om hur man hanterar med- och motkrafter i förändring. Fokus ligger i lika delar på VAD som skall göras, som HUR man på bästa sätt hanterar processen. Men vi tittar även på hur du kan kommunicera VARFÖR förändringen behövs. Tonvikten ligger på hur du som ledare framgångsrikt kan hantera processen, medarbetarna och dig själv i förändringsprocesser.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Verktyg och metoder för att leda och styra en verksamhet och organisation i förändring
– Vilka olika typer av ledarskap som behövs beroende på var i förändringsprocessen som ni befinner er
– Modeller för att skapa motivation i förändring
– Hur du kan hantera förändringsmotstånd
– Olika strategier för att leda förändringsprocesser och vilka ledarstilar som dessa kräver
– Hur du som ledare skapar de bästa förutsättningarna för att genomföra en förändring
– Vad du bör kommunicera vid förändringar och hur du ska få förändringen att bestå
– Hur du identifierar informella ledare och får dem på din sida
– Människors reaktioner och beteenden vid förändring och hur du hanterar dessa

Konceptet är utvecklat av Annika Ambjörnsson Jur.Kand & Beteendevetare och Max Rapp Ricciardi, Docent i Arbets- och Organisationspsykologi.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Ledare och chefer inom vården som behöver leda olika förbättrings- och eller förändringsprocesser och som vill ge verksamheten och sig själva bra förutsättning för att lyckas.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att känna sig stärkt i sitt ledarskap i att driva förändring. Att ha fyllt på sin verktygslåda med konkreta verktyg och övningar för att driva förändringsprojekt mot mål och att få genomförandekraft i förändringsarbetet.

anmaldighar

PROGRAM

09.00 Välkomnande och introduktion
– Introduktion och Agenda
– Presentation av kursledare och kursdeltagare

09.15 Vad menar vi när vi talar om förändring?
– Introduktion till förändringsprocesser och definitioner
– Triggers of change och winds of change – vad som utlöser förändringar och hur identifieras den riktning som förändringar tar
– Förändringens omfattning: 1:a gradens – ständiga förbättringar, 2:a gradens – implementering av ny teknologi eller 3:e gradens – revolutionerande) förändringar
– Hur graden av förändring påverkar val av förändringsinterventioner, det vill säga, omfattningen av förändringen kräver olika typer av aktiviteter.

10.15 Kaffe

10.30 Olika förändringsstrategier för att nå mål

Under detta pass går vi igenom olika strategier och metoder för att driva förändringsprocesser och hur dessa kan användas i olika sammanhang:

– Vi orienterar oss i strategierna, Ekonomidriven förändringstrategi och Kompetensdriven förändringsstrategi. Den förstnämnda fokuserar på ekonomi och strukturell förändring och den andra på lärande och kulturförändring som verktyg. Upphovsmännen är Michael Beer och Nitin Nohrias (professorer vid Harvard Business School).

– Vi lär även av en praktiker, Bo Arenfeldts, svensk läkare och psykiater, och hans resonemang kring förändringsarbete och att nå genomförandekraft och medarbetarengagemang i arbetet.

12.00 Lunch

13.00 Att få med medarbetarna i processen – en framgångsfaktor
– I förändringsprocesser finns medkrafter och motkrafter. Hur vi väljer att hantera dessa påverkar möjligheten att nå våra mål.
– Hur du identifierar och kartlägger vad som motiverar och demotiverar dig och dina medarbetare
– Övning för att tydliggöra styrkan i olika motivatorer och hur man kan styra på dessa.
– Principerna för Appreciative Inquiry, AI, framtagna av David Cooperrider och Diana Whitney, och hur dessa kan användas för att öka organisationers förmåga att arbeta utifrån positiva processer och att samarbeta och förändras utifrån vad som fungerar snarare än att åtgärda det som inte fungerar

15.00 Kaffe

15.15 Case från verkligen
– Förberedelse av caseanalys.
– Varje deltagare får möjlighet att beskriva egna erfarenheter av förändringsprocesser och vi analyserar var i utmaningarna består.

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

 

Dag 2

09.00 Välkomnande och introduktion
– Rekapitulation och reflektioner från gårdagen

09.15 Att hantera maktförskjutningar och medarbetares egna agendor
– Analys av vad som kan hända och vilka utmaningar som kan uppstå när en förändringsprocess initieras
– Genomgång av public performance och backstage activities, begrepp som myntades av organisationsforskarna Dave Buchanan (Professor vid Cranfield University) och David Boddy (Research Fellow vid University of Glasgow). Med public performance avses den rationella del av förändringsarbetet som försiggår för ”öppen ridå” och ter sig logiskt och bygger på allas deltagande. Backstage activity däremot är de aktiviteter där man söker stöd ”bakom kulisserna” för att hantera förändringsmotstånd och där informell makt är viktig.


– Förändringar leder oundvikligen till att maktbalansen förändras - hur hanterar man dolda och öppna krafter som bromsar förändring?

10.15 Kaffe

10.30 Intressentanalys – att hantera med- och motkrafter i organisationen
– För att lyckas behöver en förändringsledare ha förmågan att kartlägga förändringsarbetets stöttare och motståndare. En intressentanalys är en metod för identifiering av dessa krafter och motkrafter och som utgör ett praktiskt och användbart redskap.

12.00 Lunch

13.00 Workshop – konkret arbete med deltagarnas egna case

15.00 Kaffe

15.15 Upprättande av egna handlingsplaner.
– Vi konsoliderar nu kunskaperna från kursen och var och en ges möjlighet att upprätta en individuell handlingsplan för sitt förändringsarbete.
– Vi använder NÖHRA -modellen som metod. (Nuläge, Önskade läge, Hinder, Resurser och Aktiviteter).

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

 

 

 

KURSINFORMATION

Datum: 21-22 januari 2020

Tid: 09.00-17.00 

Plats: Mornington Hotel, Nybrogatan 53, Stockholm

Pris: 12 900 exkl. moms

Har du frågor, kontakta: 
Magnus Norrman
magnus.norrman
@bbm.bonnier.se
070 729 37 21

KURSLEDARE

Annika Ambjörnsson 
Annika Ambjörnsson är jurist och beteendevetare med fokus på arbets- och organisationspsykologi, utbildad coach enligt ICF, certifierad handledare inom UGL och certifierad handledare i Utvecklande Ledarskap genom Försvararshögskolan. Hon har 15 års erfarenhet som ledarutvecklare, utbildare och coach och arbetar nu på Sahlgrenska sjukhuset för att utveckla sjukhusets chefsutvecklingsprogram. 


 

Alla utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier