Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

15-16 oktober 2019

Arbetsrätt och arbetsmiljö i vården – en sund och uppskattad arbetsmiljö

Alla arbetsplatser ska enligt lagstiftningen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på fysisk och social arbetsmiljö. Denna utbildning vänder sig till alla inom hälso- och sjukvård som behöver kunskap i de juridiska ansvaret och som vill verka för den goda arbetsplatsen. Vi går igenom den lagstiftning du behöver känna till och hur du genom ditt ledarskap kan skapa en sund social arbetsmiljö, en trygg arbetsplats med ett trivsamt klimat.

 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Arbetsmiljölagstiftningen med tyngdpunkt på social hälsa
– Ledarens, den enskilde medarbetarens och organisationens ansvar och befogenheter enligt arbetsmiljölagen
– Ditt ansvar och dina möjligheter att som ledare skapa goda relationer på arbetsplatsen
– Mänskliga beteenden och organisationspsykologi i syfte att öka förståelsen hur du som individ genom ditt beteende och attityder påverkar den sociala arbetsmiljön
– Hur du kan hantera mobbing och kränkningar och skilja dessa från meningsskiljaktigheter
– Hur du kan hantera kriser, konflikter och stress genom en förbättrad förmåga att kommunicera i svåra situationer
– Arbetsmiljölagens sanktioner och vilka fysiska, psykosociala och juridiska konsekvenserna det kan bli om du inte vidtar åtgärder när det är påkallat

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig inom hälso- och sjukvård som aktivt vill verka för en god arbetsplats och hålla dig välinformerad om vilka krav och möjligheter som följer av att ha ett arbetsmiljöansvar.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska:
– Få kunskaper i ditt juridiska ansvar i arbetsmiljölagstiftningen
– Blir rustad i att hantera olika situationer på arbetsplatsen effektivt och korrekt

anmaldighar

PROGRAM

09.00 Välkomnande och introduktion
– Introduktion av programmet
– Presentation av kursledare

09.15 Den trygga arbetsmiljön – en inventering
– Presentation av deltagarna
– Vad är en god arbetsmiljö?

10.15 Kaffe

10.30 Arbetsmiljö utifrån ett juridiskt perspektiv – ansvar och skyldigheter
– Arbetsmiljölagens uppbyggnad och ansvarsfördelning
– Chefsansvaret enligt arbetsmiljölagen
– Vad har jag för skyldighet att ta tag i missförhållanden och var kan jag få hjälp?

13.00 Lunch

13.00 Arbetsmiljö utifrån ett psykosocialt perspektiv
– Den psykosociala arbetsmiljöns innehåll och betydelse
– Risk och friskfaktorer
– Arbetets psykiska krav – omfattning och duration
– Kognitiva och emotionella krav
– Stress, stimulans och egenkontroll i arbetet

15.00 Kaffe

15.15 Ledarskapets betydelse för den psykosociala arbetsmiljön
– Högpresterande chefer, ledare och medarbetare
– Motivation och drivkrafter – en inventering
– Förtjänster och risker med högpresterande miljöer
– Chefen – ledaren – en stressbuffert för andra men hur hanterar de själva kraven?

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut
– Konsolidering och reflektion av dagen

Dag 2

09.00 Välkomnande dag 2
– Incheckning och reflektion

09.15 FS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
– Vad innehåller föreskriften? Syfte, mål och begrepp
– Praktisk övning med case

10.15 Kaffe

10.30 Destruktiva processer i arbetet
– Urspårade chefer, ledare och medarbetare
– Inkompetens och urspårning och dess ekonomiska och sociala konsekvenser
– Kränkande särbehandling (mobbning)
– Att hantera konflikter som spårat ut?
– Strukturella orsaker till destruktiva processer

12.00 Lunch

13.00 Arbetsgruppen – en viktig faktor i den psykosociala arbetsmiljön
– Att skapa förutsättningar för välfungerande grupper och team
– Hur man designar och utvecklar effektiva grupper
– Struktur, normer, beslutsfattande, kohesion och kommunikation

14.30 Kaffe

14.45 Arbete med egen handlingsplan under handledning
– Handlingsplan för det förebyggande arbetet.
– Analys av den egna arbetsplatsen (individuellt arbete)
– Kollegial handledningsmetodik
– Kollegial handledning i triader kring handlingsplanen

16.00 Presentation och dialog kring handlingsplaner
– Deltagarpresentationer och feed-back kring handlingsplanerna
– Reflektion kring den kollegiala handlingsmetodiken som arbetsmetod

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut
– Utcheckning och sammanfattning
– Major Learning Points

 

KURSINFORMATION

Datum: 15-16 oktober 2019

Tid: 09.00-17.00

Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm 

Pris: 6 900 exkl. moms

Har du frågor, kontakta: 
Madeleine Anderberg
madeleine.anderberg
@bbm.bonnier.se

073 558 66 27

KURSLEDARE

Annika Ambjörnsson 
Annika Ambjörnsson är jurist och beteendevetare med fokus på arbets- och organisationspsykologi, utbildad coach enligt ICF, certifierad handledare inom UGL och certifierad handledare i Utvecklande Ledarskap genom Försvararshögskolan. Hon har 15 års erfarenhet som ledarutvecklare, utbildare och coach och arbetar nu på Sahlgrenska sjukhuset för att utveckla sjukhusets chefsutvecklingsprogram. 

Max Rapp Ricciardi
Max Rapp Ricciardi är docent i organisationspsykologi, legitimerad psykolog och utbildad Systemvetare. Han arbetar som universitetslektor vid Göteborgs Universitet och föreläsare vid bland annat Chalmers Tekniska Högskola, KTH, Oslo Universitet. Max har en omfattande erfarenhet av att driva förändringsprojekt och bedriver idag forskning i ämnet inom sjukvården.

 

 


 

Alla utbildningar

Nyheter från startsidan

Sök i vår databas!

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Våra seminarier