söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Att leda genom andra chefer – så lyckas du i politiskt styrda organisationer

Ledarskap, Verksamhetsutveckling

Att leda chefer kräver färdigheter och kompetenser som skiljer sig från att leda medarbetare. Denna utbildning syftar till att stärka dig i ditt ledarskap och i din förmåga att skapa resultat genom andra ledare i en politiskt styrd organisation. Du får ökad systemförståelse och medvetenhet om förutsättningar för styrning och ledning på olika nivåer inom organisationen. Stort fokus ligger på verktyg och metoder som underlättar kommunikation mellan olika roller och chefsuppdrag i syfte att få kraft i ledarskapet på olika nivåer.

Denna utbildning handlar om vad du ska fokusera på för att lyckas i ditt uppdrag att leda genom andra chefer – politisk skicklighet, kommunikativ förmåga, vara förebild, skapa ledarutrymme, processledning och förmåga att navigera på den offentliga scenen. Du får lära dig att delegera uppdrag, följa upp de chefer du leder i deras uppdrag och att arbeta med strategiutveckling i samspel med sidoordnade, underordnade och överordnade chefer.

UTBILDNINGENS MOMENT:

1. Att leda genom andra chefer

 • Hur ledarskapet skiljer sig åt mellan att leda andra chefer och att direkt leda medarbetare
 • Hur du lyckas i din roll som chef över andra för att styra och leda
 • Hur ledarskapet och organisationens kultur hänger ihop
 • Hur du i din roll som chef kan stärka dina chefer i att skapa tillit, ge förutsättningar för att kunna prioritera samt förenkla styrning och ledning


2. Ledarskap i olika hierarkiska nivåer – teorin Leadership Pipeline
Utifrån Leadership Pipeline och de fyra ledningsnivåerna i offentlig sektor går vi igenom vilka förutsättningar för ledarskap som finns för de olika nivåerna och vad som skapar framgång:

1. Toppchef (utvecklar strategi för hela organisationen och är länk till den politiska nivån
2. Funktionschef (oftast ansvarig för ett stort sammansatt område)
3. Chef för chefer (leder ledare och är chef över dem som gör olika saker och är på olika strategiska nivåer
4. Chef för medarbetare

3. Stabs- och linjelogik: olika ledarfunktioners roller och förutsättningar
Skillnader mellan linjelogik (chef i linjen) och stabslogik (stöd till chefer inom till exempel ekonomi, HR, kommunikation) och hur du kan förebygga konflikter mellan dessa genom dialog.

4. Ditt egna ledarskap och din utvecklingsplan
Under utbildningen arbetar du tillsammans med kursledarna med ditt egna ledarskap och tar fram en utvecklingsplan.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Chefer som leder andra chefer i linje- eller stabsfunktion, till exempel förvaltnings- och sektorschef, vd i kommunalt bolag, verksamhetschef, avdelningschef, områdeschef eller stabschef (HR, ekonomi, kommunikation etcetera).

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Stärkas i ditt ledarskap och i din förmåga att skapa resultat genom andra ledare
 • Få verktyg och metoder som underlättar kommunikation mellan olika roller och chefsuppdrag i syfte att få kraft i ledarskapet på olika nivåer
 • Få ökad systemförståelse och medvetenhet om förutsättningar för styrning och ledning på olika nivåer inom organisationen

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Incheckning och förberedelseuppgift

 • Din ledningskedja – vad kännetecknas den av?

09.45 Att styra och leda som chef i offentlig sektor

10.15 Kaffe

10.30 Introduktion till teorin Leadership Pipeline i den offentliga sektorn
Fyra ledarnivåer:

 • Toppchef: Utvecklar strategi för hela organisationen och säkerställer att den är konsekvent och inte minst är länken till den politiska nivån
 • Funktionschef: Chefer under toppchefen. Dessa har vanligtvis ansvaret för ett stort sammansatt område med många olika specialiteter
 • Chef för chefer: Leder ledare och är chef över dem som gör olika saker och är på olika strategiska nivåer
 • Chef för medarbetare: Chef över en mångfald av ledare med mycket olika specifika arbetsuppgifter
 • Medarbetare: Här skapas resultaten genom de egna ansträngningarna och i samarbete med andra anställda

 • Faktorer som skapar sammanhängande ledningskedjor i en politiskt styrd organisation
 • Dialog och reflektion

12:00 Lunch

13:00 Linjelogik (chef i linjen) och stabslogik (stöd/service till chefer i linjen)
Detta pass handlar om hur du i dialog mellan linje och stab kan undvika konflikter och frustration och istället hjälpa andra med att lyckas i sina olika uppdrag.

15.00 Kaffe

15:15 Min utvecklingsplan

 • Det här vill jag utveckla i mitt ledarskap?
 • Coachning - under detta pass får du möjlighet att ta fram din egna utvecklingsplan samt berika och stötta andra deltagare.

16.30-17.00 Summering och avslut