Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer gällande allmänna sammankomster.
Till alla utbildningar

Behandlingsföljsamhet – samtalsmetoder för att få patienter att fullfölja sin behandling

För läkare, För sjuksköterskor, Verksamhetsutveckling

Denna utbildning handlar om hur du kan uppnå högre behandlingsföljsamhet med dina patienter och i din verksamhet. Med utgångspunkt i aktuell forskning får du lära dig vilka samtalsmetoder och samtalsfärdigheter som är effektiva och hur du i praktiken kan använda dessa. Vi går även igenom hur du undviker vanliga fällor i samtal med lågmotiverade patienter, skapar uppföljningsrutiner, mäter behandlingsföljsamhet och tar fram en konkret handlingsplan för din verksamhet.

Om Utbildningen

När patienter inte utför de förändringar som krävs för vissa ingrepp eller behandlingar tar detta tid från läkare och sjuksköterskor. Det skapar slöseri med resurser och tid, tid som hade gynnat andra patienter.

Forskning visar att det är stor skillnad mellan hur läkare betygsätter sitt eget bemötande i jämförelse med hur patienter bedömer bemötandet. Hur patienterna bedömer mötet påverkar i sin tur deras inställning till behandling. Vid många medicinska behandlingar krävs livsstilsförändringar av patienten för att uppnå goda resultat.

Under den här heldagsutbildningen får du lära dig hur du genom samtalsfärdigheter och god metodik kan uppnå högre behandlingsföljsamhet i din verksamhet.

DU FÅR LÄRA DIG: 

 • Aktuell forskning inom behandlingsföljsamhet 
 • Hur samtal kan användas för att uppnå högre behandlingsföljsamhet 
 • Olika samtalsmetoder och samtalsfärdigheter som är effektiva för att uppnå hög behandlingsföljsamhet 
 • Vanliga fällor i samtal med lågmotiverade patienter och hur du undviker dessa 
 • Att kartlägga dina egna samtalsmönster och hur du kan förändra dessa 
 • Hur du skapar goda uppföljningsrutiner och kan mäta behandlingsföljsamhet 
 • Hur du kan skapa en konkret handlingsplan för din verksamhet 


UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal samt verksamhetutvecklare och HR.

MÅL MED UTBILDNINGEN: 
Att du som deltagare ska få:

 • Insikt om sambandet mellan vikten av goda samtalsfärdigheter och goda resultat ökad 
 • Insikt om dina egna samtalsbeteenden, hur dessa påverkar behandlingsföljsamhet hos patienter och hur de kan förändras 
 • Tillgodogöra dig färdigheter i att arbeta med strukturerade patientsamtal 
 • Konkreta samtalsfärdigheter som bidrar till ökad grad av behandlingsföljsamhet hos patienter

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Hur samtal kan påverka behandlingsutfall 

 • Vad forskningen säger och vikten av goda samtalsfärdigheter för lyckat behandlingsresultat 
 • Vad tenderar vi att göra när vi möter lågmotiverade patienter och vad beror det på? 

10.15 Kaffe

10.30 Effektiv samtalsmetodik

 • Behandlingsföljsamhet som mål – hur når du dit? 
 • Konkret metodik för att öka sannolikheten att uppnå behandlingsföljsamhet 

12.00-13.00 Lunch

13.00 Implementering av rutiner i verksamheten för högre grad av behandlingsföljsamhet 

 • Slopa verkningslösa skrämseltekniker 
 • Lathund för fungerande tekniker 
 • Arbeta proaktivt med förutsättningar att lyckas genomdriva fungerande insatser som främjar behandlingsföljsamhet. 

14.30 Fika

14.45 Vikten av uppföljning 

 • Hur du skapar goda uppföljningsrutiner utifrån verksamhetens förutsättningar 
 • Så kan du mäta behandlingsföljsamhet 

15.00 Kaffe

15.15 Konkret handlingsplan

 • Sammanfattning av icke-fungerande och fungerande tekniker för behandlingsföljsamhet 
 • Hur du tar fram en konkret handlingsplan för att öka behandlingsföljsamheten i din verksamhet 
 • Hinder och förutsättningar för att lyckas 
 • Använda patienters autonomi som framgångsfaktor vid behandlingsföljsamhet 

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut