söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Bemanningsbristen i vården – så attraherar och behåller du medarbetare

Arbetsmiljö & HR

Vård och omsorg brottas med bemanningsbrist, hög sjukfrånvaro, utmanande arbetsmiljö och kortsiktiga lösningar med hyrpersonal. Vad krävs för att vända utvecklingen? Forskning visar att det inte bara är lönen som är avgörande för att attrahera och behålla personal. Istället är det en kultur med arbetsglädje, tydligt ledarskap och en genomtänkt modell för bemanning som är nyckeln. Denna utbildning ger dig teoretiska kunskaper och praktiska verktyg och metoder för att lyckas med detta.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Utmaningarna att rekrytera och behålla medarbetare i vården
 • De vanligaste orsakerna att medarbetare väljer att byta arbetsplats
 • Den senaste forskningen om vad som gör en arbetsplats attraktiv och vad som driver och motiverar medarbetare
 • Hur motstridigheter i olika ledarskapsteorier, som transformativt- och närvarande ledarskap, mål- och tillitsbaserad styrning kan skapa förvirring och ett otydligt ledarskap
 • En steg för steg-metod för hur du kan identifiera brister i din verksamhet
 • Konkreta verktyg som bidrar till att skapa en stark kultur som motiverar och engagerar 
 • Olika bemanningsmodeller för att skapa en attraktiv arbetsplats och minska behovet av hyrpersonal

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 

 • Chefer
 • HR
 • Vårdplanerare 

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få: 

 • Aktuella och praktiskt tillämpbara kunskaper om vad forskningen säger om attraktiva arbetsplatser
 • Konkreta verktyg för att klara av bemanningsutmaningen att attrahera, behålla och utveckla medarbetare i vården
 • Ökad kunskap om alternativa och beprövade bemanningsmodeller

Dela kursen

Program

09:00 Introduktion och presentation av deltagare och kursledare 

09:30 Utmaningar med att locka och behålla medarbetare i vården

 • De vanligaste orsakerna att medarbetare väljer att byta arbetsplats
 • Hur olika generationer kräver olika ledarskap och vad som gör att efterfrågan på tydlighet är särskilt viktig i vår tid

10:15 Fika

10:30 Hur ökade krav, begränsade resurser och motstridiga direktiv påverkar chefer och förvärrar bemanningsbristen

 • Hur motstridigheter i olika ledarskapsteorier skapar förvirring hos chefer och ledare och därmed otydligt ledarskap
 • Hur tillitsbaserad styrning kan tolkas som att man ska låta personalen själv bestämma – kan leda till förvirring och osäkra medarbetare som söker sig vidare
 • Vanliga fallgropar för chefer som utsätts för hårda krav och hur detta spär på problemen med bemanningsbrist

11:00 Vad forskningen säger om attraktiva arbetsplatser 

Vad vi vet om attraktiva arbetsplatser och hur kunskapen kan användas i arbetet med att lösa bemanningsbristen.

 • Teorier om drivkrafter och individernas komplexa behov på en arbetsplats
 • Vikten av relationer för att behålla medarbetarna
 • Grupparbete: från teori till praktik för att skapa en attraktiv arbetsplats

12.00 Lunch 

13:00 Verktyg för att lösa bemanningsbristen – steg för steg 

Under detta pass går vi igenom olika verktyg som förbättrar struktur och organisation på arbetsplatsen.

 • Vikten av att alla medarbetare och chefer har samma syn på syftet med verksamheten – att rätt patient/brukare får rätt vård, på rätt nivå och kvalité
 • En steg för steg-metod för hur du kan identifiera brister och arbeta aktivt med att åtgärda bristerna

14:00 Verktyg för att lösa bemanningsbristen – bemanningsmodeller 

 • Olika bemanningsmodeller för att skapa en attraktiv arbetsplats
 • Hur du hittar rätt bemanningsmodell 
 • En mix av fast och rörlig bemanning är en nyckel för att skapa både en effektiv bemanning och en attraktiv arbetsplats som medarbetarna vill stanna kvar och utvecklas på
 • Hur du kan tänka kring val av arbetstidsmodell – modeller som möjliggör både kontinuitet och flexibilitet 

15:00 Fika 

15:20 Verktyg som skapar en attraktiv och en stark kultur

 • Hur ordet kultur kan definieras och varför det är avgörande att aktivt arbeta med beteenden och attityder
 • Hur du kan analysera den kultur som råder på arbetsplatsen för att kunna analysera nuläget
 • Goda exempel på verksamheter som har lyckats med att skapa attraktiva arbetsplatser med god bemanning

16.00-16.30 Sammanfattning/tid för frågor/avslut