Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

25 september 2019

Bemötande av patienter och närstående för läkare

Ett respektfullt och empatiskt bemötande och en tydligt kommunikation inom vården har stor betydelse för vårdkvaliteten och patienters och anhörigas tillit. Som läkare ställs du dagligen inför en rad kommunikativa utmaningar. Under denna utbildning får du lära dig hur du kan ge ett respektfullt och empatiskt bemötande genom kroppsspråk, röst, attityd och vad du säger. Kursen går bland annat igenom olika samtalstekniker för olika situationer, hur du kan ta svåra samtal, bemöta vrede och sorg och ge tydlig information. Fokus under dagen ligger på att träna bemötande utifrån ett antal typfall inom vården.

Det är lätt att inse att det finns ett stort värde av ett respektfullt och lyssnande bemötande inom vården. I teorin kan det uppfattas som enkelt att ge ett gott bemötande. Utmaningen ligger i att veta hur du ska göra i praktiken: med hjälp av kroppsspråk, röst och attityd. Det är det som denna kursdag handlar om.

DU FÅR LÄRA DIG:

– Att kommunicera efter patienters och närståendes behov och förmåga att kommunicera

– Olika samtalstekniker som du kan använda i samtal med patienter, anhöriga och kollegor, till exempel aktivt lyssnande

– Att ta svåra samtal och bemöta patienters och närståendes olika reaktioner och känslouttryck

– Att bemöta patienters och närståendes vrede och sorg

– Hur du kan försäkra dig om att du ger tydlig information och att du kommunicerar det du önskar

– Att ge patienter och närstående svåra besked respektfullt

– Kroppsspråkets betydelse och hur du kan använda det

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Läkare

MÅL MED UTBILDNINGEN: 
Att via reflektion och träning bli en ännu bättre kommunikatör i rollen som läkare.

anmaldighar

PROGRAM

09.00 Välkomnande och introduktion
– Introduktion till människan som kommunikatör
– Vägar till det goda samtalet

09.15 Första passet
– Olika samtalstekniker som du kan ha praktisk nytta av i samtal med patienter, anhöriga och kollegor, till exempel aktivt lyssnande

10.15 Kaffe

10.30-12.00 Det svåra samtalet - att bemöta olika känslouttryck
Vi djupdyker i ett antal typfall hämtade från vårdsektorn. Diskussion och praktisk träning

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 (forts.) Det svåra samtalet - att bemöta olika känslouttryck
– Vi djupdyker i ett antal typfall hämtade från vårdsektorn. Diskussion och praktisk träning

15.00 Kaffe

(forts.) Det svåra samtalet - att bemöta olika känslouttryck, vi djupdyker i ett antal typfall hämtade från vårdsektorn. Diskussion och praktisk träning

15.30-16.00 Sammanfattning, avslut och vägen framåt

 

 

 

 

KURSINFORMATION

Datum: 25 september 2019

Tid: 09.00-16.00

Pris: 6 900 exkl. moms

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19 Stockholm

Har du frågor, kontakta: 
Madeleine Anderberg
madeleine.anderberg
@bbm.bonnier.se

073 558 66 27

KURSLEDARE

Fredrik Mattsson
Fredrik Mattsson är sedan ett drygt decennium föreläsare och rådgivare i så väl talad som skriftlig kommunikation i utbildningsföretaget Ordrum. Han leder kurser om mellanmänsklig kommunikation och bemötande och är i grunden journalist, utbildad vid Uppsala universitet. Fredrik medverkar sedan många år på ST-läkarutbildning i svåra samtal på Södersjukhuset och på EDHEP-kurser kring donationssamtal för läkare och sjuksköterskor. 

Camilla Rönngren
Camilla Rönngren är föreläsare, aktör och utbildare i kommunikation och svåra samtal i utbildningsföretaget Ordrum. Camilla har dramapedagogexamen samt studier i psykologi och teatervetenskap samt ART-instruktör och utbildning i samtalsmetodik. Camilla medverkar sedan många år på ST-läkarutbildning i svåra samtal på Södersjukhuset och på kurser kring donationssamtal för läkare och sjuksköterskor, EDHEP (European Donar Hospital Education Programme).

Alla utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier