Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

21-22 maj 2019

Certifierad styrelseledamot – life science

Denna utbildning i professionellt styrelsearbete är speciellt framtagen för dig som är verksam i forskningsbaserade bolag inom life science – pharma, medtech, biotech och health tech. Förutom att du får grundläggande kunskaper i formalia och bolagsstyrning enligt aktiebolagslagen och det praktiska arbetet i styrelserummet så ligger stort fokus på de speciella utmaningar som finns inom life science. Till exempel den långa tiden från forskningsstart till kommersialisering som skapar beroende av finansiering, arbete med immateriella tillgångar, att verka på reglerade marknader och att många av grundarna har en framgångsrik forskarbakgrund som behöver stöd för att bli lika framgångsrika entreprenörer.

Den svenska bolagsstyrningsmodellen, som bland annat utgår från aktiebolagslagen (ABL), inom vilken ett aktiebolags styrelse har en viktig och väldefinierad roll är densamma för alla företag oavsett bransch, ägande, fas i utvecklingen eller storlek. Det är upp till varje ägare att bemanna styrelsen utifrån företagets behov och senare styrelsen att anpassa sitt arbete med målet att bidra till att Sverige har välskötta och framgångsrika företag.

Komplexiteten som möter dagens näringsliv får ofta ytterligare en dimension i många av de företag som bygger sin verksamhet på framgångsrik forskning. Dessa företag har utmaningar och krav att leva upp till som gör att dess styrelseledamöter inte längre klarar sitt uppdrag utan att själva fortbilda sig inom området. I samma företag spelar ofta styrelsen en viktig eller till och med avgörande roll, vilket motiverar att ägare och företag investerar i att kompetensutveckla sin styrelse.

CERTIFIERING
Utbildningen avslutas med en webbaserad tentamen. De deltagare som klarar denna erhåller en certifiering.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:

 1. Det formella som ligger till grund för styrelsens arbete
  De olika rollerna ägare, styrelse och vd/ledning.
 2. Hur ägarna skapar rätt förutsättningar för styrelsens arbete
  Vi går igenom hur ett bolag lyckas på resan från ägarlett till ägarstyrt, hur man skapar informationskanaler och forum för ägarfrågor och ägardirektiv. 
 3. Styrelsens sammansättning och alternativ till en styrelse
  Varje bransch har sina utmaningar och i detta avsnitt går vi igenom hur de som är förknippade med life science och andra forskningsbaserade verksamheter reflekteras i arbetet med styrelsens sammansättning och hur man på ett strukturerat sätt rekryterar sin styrelse och introducerar dem till företaget på bästa sätt.
  Det praktiska arbetet i styrelserummet
  Styrelsens uppgifter enligt ABL, styrelsens uppgifter i praktiken – både generellt och när det gäller denna typ av verksamheter, styrelsen dokument, planering av ett styrelseår och hur styrelsen ska dokumentera sitt arbete.
 4. Särdrag för life science-bolag och styrelsearbetet i reglerade verksamheter
  – Särdrag för tillväxtföretag i tidiga skeden
  – Vanliga problemområden för forskningsbaserade företag
  – Vilka kompetenser saknas ofta i styrelsen
  – Hur bör styrelsen arbete genom de olika faserna – från utveckling/forskningsbaserat till kommersiell fas
 5. Rapportering
  Styrelsens arbete med den ekonomiska rapporteringen och nyckeltal.
 6. Det operativa och strategiska arbetet i resan mot kommersiell framgång
  Vi går igenom hur man skiljer på det operativa arbetet och styrelsens mer strategiska arbete med fokus på olika utmaningar i arbetet med att först säkerställa att forskningen blir ett kommersiellt erbjudande från företaget och i ett andra steg att få ett kommersiellt genombrott? Det strategiska arbetet rymmer frågor som val av affärsmodell, distributionsstrategi, förståelse för kunden och omvärldsbevakning samt hur man skapar och skyddar immateriella tillgångar förutom patent.
 7. Styrelsens personliga ansvar
  Ansvar enligt Aktiebolagslagen och andra lagar, vad som är god sed, styrelseledamotens personliga risk och styrelseförsäkringar
 8. Utvärdering av styrelsens arbete och vd
  Vad är det som utvärderas och hur används resultaten? Vem utvärderar vd´s arbete och hur går en sådan utvärdering till?

Dag 1

08.30-08.45 Välkomna och inspiration
– Förväntningar
– Upplägget på utbildningen
– Disposition av dagarna

08.45-10.00 Det formella som ligger till grund för styrelsens arbete
– De olika rollerna ägare, styrelse och vd/ledning

10.00-10.15 Fika

10.45-12.00 Styrelsens sammansättning och alternativ till en styrelse
– Ägardirektiv och andra instruktioner från ägarna
– Arbetet med styrelsens sammansättning
– Alternativ till styrelse
– Utvärdering av styrelsens arbete och vd

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Särdrag för forskningsbaserade företag inom t.ex. med-tech och life-science och styrelsearbetet i reglerade verksamheter
– Särdrag för tillväxtföretag i tidiga skeden inom dessa kategorier
– Vanliga problemområden för forskningsbaserade företag inom dessa kategorier
– Vilka är de vanligaste brister/fällor avseende styrelsens sammansättning för företag inom dessa kategorier
– Vilka kompetenser saknas ofta i styrelsen för företag inom dessa kategorier
– Vad kan man lära sig från vinnarna – de företag inom dessa kategorier som lyckats?
– Hur bör styrelsen arbete genom de olika faserna – Skiftet från utveckling/forskningsbaserat till kommersiell fas?
Arbete med case.

15.00-15.15 Fika

15.15-17.30 Det praktiska arbetet i styrelserummet
– Styrelsens uppgifter enligt ABL
– Styrelsens uppgifter i praktiken
– Styrelsens styrande dokument
– Utbildning och uppstart av en ny styrelse
– Planering av ett styrelseår
– Hur styrelsen ska dokumentera sitt arbete
– Gränssnittet mellan styrelse och vd

Dag 2

08.30-10.00 Rapportering

– Ekonomiska rapporter
– Arbetet med nyckeltal
– Övrig rapportering till finansiärer och andra intressenter
Arbete med case

10.00-10.15 Fika

10.15-12.00 Det operativa och strategiska arbetet i resan mot kommersiell framgång
– Styrelsens arbete med strategi
– Styrelsens strategiska arbete med att säkerställa finansieringen
– Rollfördelningen styrelse – ledning
– Arbetsprocessens olika steg
– Skillnaden mellan strategi, affärsplan och budget
– Implementering och uppföljning
Arbete med case

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Fortsättning – det operativa och strategiska arbetet i resan mot kommersiell framgång

13.30-15.15 Styrelsens personliga ansvar
– Ansvar enligt Aktiebolagslagen och andra lagar
– Vad är god sed?
– Styrelseledamotens personliga risk
– Styrelseförsäkringar

15.15-15.30 Fika

15.30-16.00 Fortsättning styrelsens personliga ansvar

16.00-16.30 Avslutning
– Kvarvarande frågor
– Information om tentamen

 

KURSINFORMATION

Datum: 21-22 maj 2019

Tid: 08.30-17.30 (Dag 1) 08.30-16.30 (Dag 2) 

Plats: Centrala Stockholm

Pris: 19 900 exkl. moms

Har du frågor, kontakta: 
Madeleine Anderberg
madeleine.anderberg
@bbm.bonnier.se

073 558 66 27

KURSLEDARE

Satish Sen
Satish har som ägare, vd, interim chef, styrelseledamot och rådgivare, drygt 30 års erfarenhet från ägarledda bolag. De senaste tio åren har han även arbetat med att föreläsa och som certifierad lärare utbilda ägare, ledare och styrelser i frågor som rör bolagsstyrning, aktivt ägarskap och styrelsearbete samt stöd till ägare vid ägarskiften. Han har tillsammans med Roland Dansell även varit medförfattare till en rad böcker i dessa ämnen, till exempel, Styrelsearbete i ägarledda företag. Styrelse i ideella organisationer, Bättre styrelsearbete i offentligt ägda bolag, Aktivt ägarskap – grunden för framgångsrika företag och Framgångsrika ägarskiften. De senaste åren har Satish varit styrelseledamot/ordförande i bland annat Apoteksgruppen, Alenio, Fitness Brands Nordic, Newbody och Metator.

Roland Dansell
Roland Dansell är certifierad affärsrådgivare på Grant Thornton med fokus på frågor inom ägarstyrning, styrelsearbete och ägarskiften. Han har tidigare arbetat som auktoriserad revisor och även under en period som aktiv styrelseledamot i ägarledda företag. Han är tillsammans med Satish medförfattare till flera böcker inom ägarstyrning och styrelsearbete samt föreläser regelbundet på olika styrelse- och vd-semainarier.

Thomas Lindgren
Thomas Lindgren är auktoriserad revisor och certifierad affärsrådgivare på Grant Thornton med stor erfarenhet av att arbeta med utvecklingsbolag framför allt inom Life Science. Som rådgivare har Thomas arbetat med att coacha och utbilda ägare och styrelseledamöter i bolagsstyrning, styrelsearbete och ägarskiften. Han föreläser regelbundet inom styrelsearbete, affärsutveckling och komplexa revisionsfrågor.

 

Alla utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier