Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

13 november 2018

Förebygg och hantera hot och våld inom hälso- och sjukvård

Denna heldagsutbildning riktar sig till alla anställda inom vården som kan möta hot eller våld i sitt arbete. Du får lära dig att hantera hotfulla och våldsamma situationer och att bemöta aggressiva beteenden med förebyggande åtgärder och strategier. Stor vikt läggs vid kommunikation och hur det egna förhållningssättet kan öka trygghet och säkerhet. 

En mängd undersökningar visar att hot och våld ökar i många vårdverksamheter men det går att påverka risker i möten med upprörda patienter eller anhöriga. Genom att rusta personal med aktuella kunskaper kan negativa konsekvenser både för den som utsätts och för organisationen undvikas, till exempel:
– Fysiskt och/eller psykiskt lidande hos de drabbade 
– Oro, koncentrationssvårigheter och minskad tillit
– Sjukskrivningar
– Försämrad produktivitet på grund av stress
– Ökade säkerhetskostnader
– Ersättningsanspråk från drabbad personal
– Ökade personalkostnader och personalomsätttning
– Chefsresurser som behöver läggas på att ta hand om hot och våld istället för viktig kärnverksamhet

Kursen ger kunskap om åtgärder som kan sättas in förebyggande, akut eller som krisstöd. Teori och forskningsresultat bryts ned till praktiskt användbara verktyg. Diskussioner, teori och tillämpning varvas.

VI GÅR IGENOM:
– Faktorer som ökar risken för hotfulla situationer och hur de kan minimeras
– Strategier för att förebygga och minska risker
– Vetenskapliga perspektiv på aggressivitet och hotfulla klienter
– Metoder att hantera hotfulla situationer akut
– Verktyg för att ge negativa besked och upprätthålla viktiga principer och regler
– Enkla modeller för analys av svåra situationer
– Lågaffektiva principer
– Aktuell lagstiftning och rutiner 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge deltagarna:
– Verktyg som minskar risken för hotfulla situationer
– Kunskap om rutiner som ökar trygghet och säkerhet
– Kunskap om förebyggande åtgärder
– Kunskap om sätt att minska risker i akuta situationer
– Ökad förståelse för hur det egna förhållningssättet påverkar svåra situationer 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla yrkesgrupper inom vård och omsorg, till exempel:
– Sjukskötersor, undersköterskor, läkare och chefer inom vården.
– Andra yrkesgrupper inom vård och omsorg
– Skyddsombud och fackliga förtroendvalda inom vård och omsorg 

anmaldighar

09.00 – 09.15 Introduktion av mål, kursledare och kursdeltagare
09.15 – 10.15 Riskfaktorer och bemötande - kartläggning av deltagarnas exempel
 
10.15 – 10.30 Kaffe
 
10.30 – 11.15 Känn igen olika typer av aggressivitet
 
11.20- 12.00 Att bemöta olika typer av aggressivitet 
12.00 – 13.00 Lunch
 
13.00 – 14.00 Förberedelser och taktik
 
14.00 – 14.20 Kaffe
14.20 – 15.00 Krispsykologi - hur påverkas vi i en hotfull miljö?
15.10 – 16.00 Hot, lagstiftning och rutiner
16.00 – 16.30 Summering – att jobba vidare med frågorna i vardagen

KURSINFORMATION

Datum: 13 november 2018

Tid: 09.00-16.30

Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Pris: 5 400 exkl. moms

Ytterligare kurstillfälle:
20 mars 2019>>

Har du frågor, kontakta: 
Magnus Norrman, ansvarig Dagens Medicin Utbildning
magnus.norrman@bbm.bonnier.se
070 729 37 21

Alla utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här!

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier