Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

8 oktober 2019

Förebygg och hantera hot och våld inom vården

Denna utbildning riktar sig till alla anställda inom vården som kan möta hot eller våld i sitt arbete. Du får lära dig att hantera hotfulla och våldsamma situationer och att bemöta aggressiva beteenden med förebyggande åtgärder och strategier. Stor vikt läggs på hur ditt egna förhållningssätt kan påverka en situation och öka trygghet och säkerhet.

Hot och våld i arbetsmiljön ökar i många vårdverksamheter och utgör ett stort problem. Denna utbildning handlar om hur det kan undvikas genom att arbeta systematiskt och förebyggande och hanteras genom tillämpning av ett lågaffektivt bemötande i möten med upprörda patienter eller anhöriga.

Målsättningen är att dessa kunskaper och färdigheter ska hjälpa dig att skapa ett lugnt och fredligt klimat som möjliggör konstruktiva samtal och problemlösningar.

DU FÅR LÄRA DIG:
– Vilka faktorer som skapar aggression och ökar risken för hotfulla situationer
– Att arbeta förebyggande utifrån kunskaper om vad som triggar olika patienter och anhöriga
– Hur du kan hantera akuta situationer utifrån olika personers sätt att fungera
– Om lågaffektivt arbetssätt och hur det påverkar olika personer

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:
– Kunskap och förståelse för hot- och våldsproblematiken
– Ett gemensamt förhållningssätt som minskar risken för hotfulla situationer, antalet incidenter och arbetsskador
– Kunskap om sätt att minska risker i akuta situationer
– Kunskap om förebyggande åtgärder
– Konkreta redskap för att kunna se risken för utagerande våld och hur man avvärjer det

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som genom ditt arbete kommer i kontakt med våldsbenägna personer, eller riskerar att komma i kontakt med dem:
– sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och chefer inom vården.
– andra yrkesgrupper inom vård och omsorg
– skyddsombud och fackliga förtroendevalda inom vård och omsorg

anmaldighar

PROGRAM

09.00 Välkomnande och introduktion
– Hot och våld i det systematiska arbetsmiljöarbetet

10.00 Kaffe

10.30 Agressionsskapande faktorer i arbetsmiljön – varför blir människor arga och vad kan vi göra åt saken?
– Frustration
– Droger och mediciner
– Psykisk störning
– Demenssjukdomar, frontallobsdemenser
– Frontallobskador
– Förvirringstillstånd
– Organisatioriska fenomen som kan skapa frustration och aggression
– Förebyggande åtgärder

12.00 Lunch

13.00 Bemötande
– Lågaffektivt bemötande innebär att man undviker högljutt och tillspetsat konfliktbeteende. Detta syftar till att skapa lugn och saklighet i möte och samtal
– Triggers, ord och beteenden som startar upp och fördjupar konflikter
– Uppskruvade konflikter (sympatikusaktivering)  leder till

 • känslor av ilska och skräck
 • beteenden som kämpa, fly eller stelna (fight-flight-freeze), samt
 • att tankeförmågan försämras påtagligt

– Akuta situationer

 • Tanke/känsla-system som ligger bakom våldsamma konflikter
 • Bemötande o3ch nedtrappning

14.15 Kaffe

14.35 Fortsättning på Bemötande

15.30 Arbetsmiljölagstiftningen - vad gäller kring hot och våld i arbetsmiljön

16.00 Slut på dagen

KURSINFORMATION

Datum: 8 oktober 2019

Tid: 09.00-16.00

Plats: Saturnus konferens Hornsgatan 15 Stockholm

Pris: 6 900 exkl. moms

Har du frågor, kontakta: 
Madeleine Anderberg
madeleine.anderberg
@bbm.bonnier.se

073 558 66 27

KURSLEDARE

Stefan Sandström
Stefan Sandström är legitimerad psykolog och har utbildat personal om hot och våld i arbetslivet i mer än 30 år. Stefan har i sitt yrke fått stor erfarenhet av att arbeta med våldsbenägna personer och har skrivit två böcker om hot och våld i yrkeslivet och en bok om ungdomsvåld. Därmed tillhör han pionjärerna inom kunskapsutvecklingen på detta område. 


 

Alla utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier