Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Ge vård online – effektiv och säker behandling via videosamtal

Verksamhetsutveckling

Denna utbildning syftar till att ge dig praktisk kunskap och färdigheter i att ge vård online genom samtal och behandling via videosamtal. Du får lära dig hur du säkerställer kvalitén och drar nytta av styrkorna och parerar de begränsningar som videoformatet innebär. Vi går bland annat igenom hur du skapar en trygg samtalsmiljö, förbereder möten, lyckas med ljud och bild och får videomöten att samspela med andra kommunikationskanaler.

Om Utbildningen

Att ge vård online för med sig otaliga möjligheter för en effektiv och kvalitativ vård. Efter en flerårig successiv ökning innebar covid-19 pandemin att många verksamheter gick över till digitala besök. Det är därför alltmer relevant för personal inom vård och omsorg att få kunskap och kompetens i hur man jobbar med digital vård. Under utbildningen får du praktisk kunskap om hur man ger vård online, säkerställer kvalitén och vilka olika kommunikationskanaler som finns när man ger vård online.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 

 • Forskningsläget avseende videobaserad vård
 • Skillnader och likheter med fysiska besök
 • Olika kommunikationskanaler när man ger vård online – video, text, telefon
 • Vilka praktiska förberedelser du behöver göra
 • Hur du skapar en trygg samtalsmiljö och ett säkert samtal
 • Hur du lyckas med ljud, ljus och bild
 • Vad som är viktigt att tänka på vid olika faser i kontakten med vårdtagaren
 • Hantering av nya situationer som kan uppstå som till exempel att patienten befinner sig i en offentlig miljö 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med, eller vill börja arbeta med, videobaserad vård och behöver fördjupa sina teoretiska och praktiska kunskaper till att etablera bra och förtroendefulla samtal via videosamtal.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:

 • Kunskap om evidensgrunden för videobaserad vård
 • Ökad trygghet i att ge vård online
 • Praktiskt kunskap om hur man ger vård online via video
 • Kunskap om olika kommunikationskanaler och vilka fördelar det finns med respektive kanal
 • Kunskap om hur du skapar en trygg samtalsmiljö

Dela kursen

Program

09.00 Introduktion

 • Introduktion till kursens innehåll och upplägg
 • Incheckning deltagare 

09.15 Varför distansbehandling?

 • Problem som vi försöker lösa med distansbehandling 

09.45 Olika kommunikationskanaler när man ger vård online

 • Skillnader mellan fysiska besök och videosamtal
 • Andra kommunikationskanaler, till exempel text och telefon
 • Styrkor med videosamtal och vilka begränsningar som finns
 • Samtalsfärdigheter – vad krävs för ett bra samtal? 

10.30 Kaffe

10.45 Videosamtal i vården

 • Översikt över forskning på videobaserad vård
 • Direkta jämförelser mot fysiska besök
 • Patientens upplevelse
 • Behandlarens upplevelse 

12.00 Lunch

13.00 Att skapa en trygg samtalsmiljö

 • Så skapar du ett tryggt och säkert samtal
  - Att använda säkra lösningar
  - Att lära känna tekniken
  - Sträva mot förutsägbarhet
  - Hjälpa patienten optimera sina förutsättningar
 • Att förbereda samtalsmiljön
  - Vi går igenom ljud, ljus och bild (inklusive praktiskt demonstration)
 • Praktiska tips vid första samtalet, under samtalet, efter samtalet 

15.00 Kaffe

15.15 Hjälpmedel

 • Formulär, fildelning, skärmdelning
 • Stödmaterial
 • Tekniska hjälpmedel 

15.45 Nya situationer vid vård online och andra överväganden

 • När patienten är på en offentlig plats, kör bil, söker i affekt eller är utomlands
 • När tekniken strular
 • Riktlinjer och beslutsstöd för digital vård 

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut