Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer gällande allmänna sammankomster.
Till alla utbildningar

Integrerad primärvård – så lyckas du med samverkan på vårdcentralen

Verksamhetsutveckling

Integrerad primärvård genom ökad samverkan mellan olika yrkesgrupper på en vårdcentral kan ge mer ändamålsenliga insatser och motverka psykisk och fysisk ohälsa. Under denna utbildning får du lära dig hur du kan arbeta metodiskt och strukturerat för att på ett medvetet sätt utforma samverkan mellan yrkesgrupperna. Vi går bland annat igenom vilka rutiner och färdigheter som gagnar samverkan, hur du inventerar er samverkan och hur du som ledare involverar medarbetare, delegerar och stärker samverkansbeteenden.

Om Utbildningen

Primärvården är väsentlig för folkhälsan i allmänhet och för den enskilda människan i synnerhet. Det är vårdcentralen som människor tar kontakt med när de har små eller stora hälsoproblem. För detta breda uppdrag som omfattar förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser behövs en fungerande samverkan.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Organisatoriska och kliniska problem i primärvården
 • Hur primärvården kan utvecklas, förbättras och bli mer integrerad genom samverkan mellan olika yrkesgrupper
 • Principer som är till hjälp när du fattar beslut om hur vårdcentralens samverkan ska utformas
 • Hur vårdcentralers förutsättningar skiljer sig åt när det gäller olika nivåer av integrering
 • Vilka färdigheter och rutiner för samverkan, samordning och samarbete som krävs för att lyckas
 • Hur du kan främja samsyn bland personalen
 • Hur du kan leda, involvera, delegera och stärka samverkansbeteenden
 • Hur du inventerar samverkan på din egen vårdcentral och tar fram en handlingsplan för att arbeta mer integrerat 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Dig som är verksamhetschef, medicinskt ledningsansvarig läkare eller har annan ledarroll
 • Dig som ingår i en arbetsgrupp eller ett team i primärvården 


MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få ökad kunskap för att arbeta mot en integrerad primärvård genom en fungerande samverkan. Utbildningen ger dig principer, färdigheter och förslag på rutiner för vårdcentraler som vill ta till vara den kraft som ligger i den samlade kompetensen hos personalen.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
En kort introduktion av kursens syfte och mål samt en presentation av deltagarna.

09.30 Integrering och samverkan på vårdcentralen
Samlokalisering av vårdpersonal med olika yrkesbakgrund resulterar inte automatiskt i fungerande samverkan. Under detta pass går vi igenom

 • Bakgrunden till och konsekvenser av samlokalisering med begränsad samverkan mellan yrkesgrupper
 • Vilka vinster en integrerad samverkan kan leda till i framtiden 

10.15 Kaffe

10.30 Principer som är behjälpliga vid beslut om utformningen av vårdcentralens samverkan

 • Genomgång av vilka principer som ligger till grund för beslut som formar verksamhetens samverkan och därmed nivån av integrering 

11.30 Insatser för att främja samsyn

 • Hur samverkan och samsyn som bygger på samarbeten tar mindre tid och energi i anspråk
 • Vilka åtgärder som hjälper dig att främja samsyn bland personalen, med särskilt stor vikt vid vårdcentralens kultur, teamkognition, mål- och rollförtydligande 

12.30 Lunch

13.30 Färdigheter och rutiner för samverkan, samordning och samarbete

 • Viktiga faktorer för att skapa och behålla förutsättningar för samverkan, samordning och samarbete som får den dagliga verksamheten att rulla på smidigare
 • Färdigheter och rutiner som underlättar för personalen, som till exempel god kommunikation och ändamålsenliga möten mellan behandlare med olika yrkesbakgrund 

15.00 Kaffe

15.15 Leda, involvera, delegera

 • Hur du som ledare kan föregå med gott exempel och dessutom stärka samverkansbeteenden genom feedback och rätt förutsättningar
 • Hur du kan öka samverkansfärdigheter ytterligare och implementera samverkansrutiner och involvera och delegera till nyckelpersoner på vårdcentralen 

16.00 Inventering av samverkan på den egna vårdcentralen och handlingsplan
Under detta pass får du tillämpa kursens kunskaper om samverkan och inventera kompetensen för integrerad samverkan på din egen vårdcentral. Detta kommer att hjälpa dig att identifiera förbättringsområden och planera för de kommande stegen mot en mer integrerad samverkan.

16.45 Avslutande diskussioner och summering

17.00 Avslut

Se fler branschtitlar från Bonnier News