Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

19 mars 2019

Integrerad beteendehälsa i primärvården – så lyckas du

Primärvårdsmodellen integrerad beteendehälsa (IBH) är en metod som syftar till att effektivisera verksamhetens förmåga att möta patienter med psykiska och beteenderelaterade problem och resultera i såväl högre tillgänglighet som bättre vård. Denna utbildning handlar om hur du kan implementera och arbeta efter denna vårdmodell.

Integrerad beteendehälsa innebär att vårdcentralens medarbetare som arbetar med psykosociala insatser får en förändrad roll. Psykologer, psykoterapeuter och kuratorer blir helt integrerade i primärvårdsteamet och får till uppgift att dela det dagliga patientarbetet tillsammans med läkare och övrig vårdpersonal. De fungerar då som generalister, har en roll som kunskapsförmedlare inom sitt område och erbjuder lättillgängliga, kortfattade vårdinsatser som ingår rutinmässigt i det dagliga arbetet. Målet är att patienter som är i behov av psykosociala insatser ska ha samma möjlighet till vård som dem som söker för somatisk problematik, alltså direkt tillgänglighet till vård utan köer och väntelistor.

 DU FÅR LÄRA DIG:

 • Hur du enligt IBH kan utforma triagering och vårdflöden för patienter med depression, ångest, sömnstörningar, smärta, stress och så vidare
 • Hur IBH kan öka tillgängligheten så att patienter med psykiskt lidande kan erbjudas psykosociala insatser inom några dagar
 • Exempel på psykologiska behandlingsinsatser som anpassats till primärvårdens patienter, som oftast har begränsade subkliniska problem
 • Hur ett ökat samarbete mellan professioner ger bättre förutsättningar för en god vård
 • En arbetsmodell för genomförande av komplexa förändringar på vårdcentralen
 • Vanliga hinder vid införande av integrerad beteendehälsa och hur du kan hantera dem
 • Att använda relevanta kvalitetsindikatorer för att bedöma och följa upp kvaliteten på den vård som bedrivs på vårdcentralen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som är verksamhetschef, medicinskt ledningsansvarig läkare eller har en annan ledarroll inom primärvården.

PROGRAM:

09.00 Välkomnande och introduktion
– Introduktion till dagen, presentation av deltagarna.
– Syfte och mål med kursen.

09.15 Psykisk ohälsa i primärvården – Hur ser den ut?

09.30 Köer, piller och långa sjukskrivningar
Vilka är utmaningarna när det gäller att utforma en god primärvård för patienter med psykisk och beteenderelaterad ohälsa?

10.00 Integrerande beteendehälsa (IBH) i primärvården - ursprung och grunder.
IBH är en vårdmodell som vuxit fram i USA under mer än 30 år och som nu vinner mark i Sverige och många andra länder.

10.15 Kaffe

10.30 Att stämma i bäcken
Hur högre tillgänglighet kan förebygga allvarlig psykisk ohälsa och långa sjukskrivningar.

11.00 Ett steg i taget
Stegvis vård är det gängse arbetssättet för vårdgivare i primärvården utifrån begreppet LEON – Lägsta Effektiva OmhändertagandeNivå. Hur tillämpas detta arbetssätt när vi möter med patienter med psykiskt lidande?

11.30 Att dra åt samma håll
Ett ökat samarbete mellan professioner ger bättre förutsättningar för en god vård.

12.30 Lunch

13.30 Är beteendekonsultation i IBH en quick fix?
Patientbesöket i IBH kallas beteendekonsultation och är en form av behandling där evidensbaserade psykologiska interventioner ges i ett primärvårdsanpassat format.

14.30 Olika nivåer av integrering
En modell för att analysera möjliga hinder och som klargör vilka satsningar som behöver göras inför en (fortsatt) integrering.

15.00 Kaffe

15.15 Hur kan vi utvärdera effektiviteten i vårt arbete?
Hur man kan utvärdera sitt arbetssätt med kvalitetsindikatorer som är relevanta i primärvården.

15.45 Hur går implementeringen till?
Presentation av en arbetsmodell för genomförande av komplexa förändringar.
Vanliga hinder och hur man kan hantera dem.

Avslutande diskussioner

17.00 Avslut

KURSINFORMATION

Datum: 19 mars 2019

Tid: 09.00-17.00 

Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Pris: 6 900 exkl. moms

Ytterligare kurstillfälle:
5 september 2019>>

Har du frågor, kontakta: 
Madeleine Anderberg
madeleine.anderberg@bbm.bonnier.se
073 558 66 27

KURSLEDARE

Jan Byström
Jan Byström är VD och konsult på Beteendefokus AB och en av dem som introducerat IBH i den svenska sjukvården. Han är kliniskt verksam som kurator och leg. psykoterapeut på Sävja vårdcentral i Uppsala sedan 2011 och har genomgått Certificate Program in Integrated Primary Care vid Fairleigh Dickinson University, NJ. Jan är en ofta anlitad föreläsare och arbetar med lokal implementering av IBH på vårdcentraler i hela landet och med utbildning av psykologer, psykoterapeuter och kuratorer. 

Nicola Silberleitner
Nicola Silberleitner är leg. psykolog och arbetar som konsult på Beteendefokus AB. Hon arbetar sedan 2013 som psykolog på Sävja vårdcentral, Uppsala, där man arbetat enligt IBH-modellen sedan 2011. Hennes erfarenhet omfattar också klinisk träning vid Central Washington Family Medicine i Yakima, USA, under ledning av Kirk Strosahl och Patricia Robinson. Nicola har flera års erfarenhet som föreläsare, utbildare och handledare i integrerad beteendehälsa. Hon har arbetat mot ett stort antal offentliga och privata vårdgivare i Sverige.

Alla utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier