Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Leda team i hälso- och sjukvården – så får du högpresterande och välmående arbetsgrupper

Ledarskap

Arbetsgrupper och team kan vara både vår största tillgång och vårt största utmaning – något som kan ge energi eller dränera oss. Denna utbildning, som riktar sig både till chefer, arbetsledare och engagerade teammedlemmar, handlar om att ge dig kunskap, metoder och verktyg som hjälper dig att skapa välpresterande och välmående arbetsgrupper. Kursens innehåll bygger på vetenskapliga studier om vad som skapar effektiva team.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Ett teams olika utvecklingsfaser enligt den forskningsbaserade IMGD-teorin (Integrative Model of Group Development)
 • Hur du som ledare eller medarbetare kan hjälpa ditt team att utvecklas och bli mer effektivt och välmående
 • Hur du kan arbeta med flexibelt ledarskap utifrån arbetsgruppens utvecklingsfas
 • Hur du kommunicerar effektivt och ändamålsenligt och hur du gör för att bryta gnällspiraler och klagomål i gruppen
 • Om orsakskedjan som ligger bakom resultaten i en arbetsgrupp (IPO-modellen: Input-Processes-Output)
 • Hur du kan hantera informella ledare
 • Målmatrisen – ett verktyg för att formulera mål kopplat till det som ska produceras/erbjudas, samt mål som berör gruppens effektivitet och samarbete.
 • Beteendeprocesser att påverka för att förbättra samarbetet och öka effektiviteten i arbetsgruppen
 • Hur du använder dig av forskningsbaserade utvärderingsverktyg för att öka produktivitet och hållbarhet i din arbetsgrupp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Både till dig som har en chefs– eller  arbetsledande roll, och till dig som i din yrkesroll är en aktiv deltagare i en arbetsgrupp eller ett team.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att deltagaren får ökad kunskap om ett teams utveckling och de olika utmaningar som detta innebär. Deltagaren får också kunskap om vilka beteenden och strategier som underlättar ett teams effektivitet, samt prova verktyg som effektiviserar teamet/arbetsgruppen och ökar förutsättningarna för hållbarhet och trivsel.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Att skapa effektiva team enligt IMGD (An Integrative Model of Group Development):

 • Vi går igenom hur arbetsgrupper utvecklas i faser – från omogna faser med fokus på känslor och relationer, till mogna faser med uppdrag och arbete i centrum

09.45 Hur du kan arbeta med flexibelt ledarskap utifrån arbetsgruppens utvecklingsfas

 • Hur grupper i olika faser tar olika mycket ansvar
 • Hur grupper i olika faser behöver olika typer av stöd ifrån dig som ledare

10.00 Rollernas betydelse i arbetsgruppen

 • Hur du kan hantera informella ledare
 • Hur du kan tydliggöra rollerna

10.30 Kaffe

10.45 Sätta mål i arbetsgruppen:

 • Målmatrisen – ett verktyg för att formulera mål kopplat till det som ska produceras/erbjudas, samt mål som berör gruppen effektivitet och samarbete.

11.15 Teamutvecklande kommunikation:

 • Hur du gör för att bryta gnällspiraler och klagomål i gruppen

12.00 Lunch

13.00 Att förstå orsaken bakom resultatet i en arbetsgrupp
Vi går igenom IPO-modellen (Input-Processes-Output):

 • Inputs – att förstå vilka förutsättningar arbetsgruppen har
 • Processer – vad medlemmarna tänker känner och hur de agerar (processer)…
 • Outputs – som ger de resultat man ser

13.30 Vilka aktiviteter är mest effektiva i ett team för att fullgöra sitt syfte och sitt uppdrag?

 • Aktiviteter som äger rum före och efter arbetsepisoder (så kallade övergångsprocesser)
 • Aktiviteter som äger rum när teamet utför sina arbetsuppgifter (så kallade aktionsprocesser)
 • Aktiviteter som äger rum när teamet ska hantera känslomässiga stämningar i teamet (så kallade interpersonella processer)

14.30 Fika

14.45 Vikten av att utvärdera arbetsgruppens insatser

 • Forskningsbaserat verktyg för att förbättra prestationerna i team: AAR (after action review)

15.50-16.00 Summering och avslut