Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

10 september 2020

Att leda läkare utan att vara läkare

Denna utbildning riktar sig till dig som är chef eller har en ledarroll där du leder läkare men själv har en annan grundprofession. Utbildningen handlar om hur du kan förhålla dig till de olika typerna av makt som ligger i era olika yrkesprofessioner, vilken ledarstil som forskning visar är mest effektiv och hur du kan hantera situationer där du känner dig osäker och utmanad. Syftet med utbildningen är att du ska stärkas i ditt ledarskap och din förmåga att hantera de utmaningar som följer med att leda läkare, utan att vara det själv.

 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Förutsättningar för ledarskap i offentlig sektor, med New public management, tillitsbaserad styrning och vad detta innebär när du ska leda läkarprofessionen
– Olika maktbaser som ingår i läkarrollen och andra professioner i vården och hur du kan hantera olika maktbaser
– Forskningsbaserade ledarstilar: FRLM (Full Range Leadership Model) och du kan arbeta med transaktionellt ledarskap när du leder läkare
– Hur du kan använda en transformerande ledarstil när du leder professioner med annan maktbas än du själv har, genom att agera som förebild, förmedla visioner, utmana och uppmuntra
– Hur du kan hantera svåra situationer då ditt ledarskap utmanas, till exempel när läkaren har beslutsmandat trots att du som är chef 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Alla som har en ledarfunktion, både till dig med en formell chefsroll och till dig som leder läkare i din yrkesroll.

MÅL MED UTBILDNINGEN: 
Att få kunskap och verktyg för hur man som ledare kan förhålla sig till olika typer av makt, hur man kan använda sig av det och hur du kan agera för att skapa ett gemensamt engagemang för er verksamhets syfte och mål hos läkarprofessionen.

anmaldighar

Program

09.00–09.30 Välkommen och introduktion

09:30 Förutsättningar för ledarskap i offentlig sektor
– NPM (New public management)
– Tillitsbaserad ledning och styrning
– Vad tillitsbaserad ledning och styrning kan innebära när du ska leda läkarprofessionen – case

10.20 Kaffe

10.40 Olika maktbaser
– Vilka maktbaser står du på i din profession och i din ledarroll?
– Vilka maktbaser står läkaren på i sin profession?
– Att hantera att ha olika maktbaser

11.15 Forskningsbaserade ledarstilar: FRLM (Full Range Leadership Model)
– Låt–gå–ledaren och dess konsekvenser
– Transaktionellt ledarskap när du leder läkare
– Transformerande ledarskap när du leder läkare

12:00 Lunch

13.00 Att använda den transformerande ledarstilen när du leder professioner med annan maktbas än du själv har
– Att agera som en förebild
– Att förmedla en vision
– Att utmana
– Att frigöra
– Att uppmuntra

14:00 Övning i att agera transformerande i praktiken: att hjälpa dem du leder till eget ansvarstagand

14.30: Fika

14.50 Att hantera svåra situationer då ditt ledarskap utmanas – reflektion och övning
– Situationer när läkaren har beslutsmandat trots att det är du som är chef
– Hur det påverkar dig som ledare att sakna expertkunskap som en läkare besitter
– Att se klart oavsett olika maktbaser
– Att skapa en samarbetsrelation
– Att ge konstruktiv feedback

16.30 Kursen avslutas

KURSINFORMATION

Datum: 10 september 2020

Tid: 09.00-16.30

Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm

Pris: 7 900 exkl. moms

Har du frågor, kontakta: 
Karin Rehnberg
karin.rehnberg@
bbm.bonnier.se
070 003 34 62

KURSLEDARE

 

Charlotte Råwall
Charlotte Råwall är leg psykolog och leg sjuksköterska. Efter några år som sjuksköterska inom slutenvård och primärvård har hon under större delen av sin yrkesverksamhet arbetat som klinisk psykolog, till största delen inom rehabilitering och primärvård. De senaste åren har hon haft rollen som organisationskonsult med uppdrag som chefshandleding, medarbetarhandledning, medarbetarutveckling i grupp och utbildningar inom ledarutvecklingsområdet. Hon är en mycket omtyckt kursledare med flera års erfarenhet av att hålla i kurser och utbildningar.


 

Alla utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier