Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag07.03.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Angående covid-19: Vi har din säkerhet i fokus och följer noggrant myndigheternas rekommendationer. Om omständigheterna kring covid-19 så kräver genomförs alla våra utbildningar online (en stor del av våra kurser har redan tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida). Vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid. Om du är anmäld till en fysisk kurs och inte vill delta online kan du antingen avboka eller omboka till ett senare kurstillfälle.
Till alla utbildningar

Ledarskap för läkare

För läkare, Ledarskap

Denna Lipus-certifierade utbildning, som riktar sig till alla läkare, ST-läkare samt klinik- och verksamhetschefer, handlar om hur du kan stärka dig i rollen som chef och ledare genom ett personligt och modernt ledarskap. Du får bland annat lära dig att kommunicera tydligt, använda insikter från beteendepsykologin, arbeta med feedback, stresshantering för dig och dina medarbetare och att skapa engagemang för ett gott samarbete på din arbetsplats.

Om Utbildningen

Att vara läkare innebär att man är en ledare, även om man inte har en chefsbefattning. Och hur du lyckas som ledare är avgörande för hur ditt team mår och presterar. Denna två-dagarsutbildning handlar om hur du ska lyckas med ditt ledarskap. Kursen växlar mellan föreläsning, diskussioner och praktiska övningar. Utbildningen svarar mot Socialstyrelsens delmål 17 och a1 för ST-läkare och ger ett intyg att skicka in till Socialstyrelsen.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Att utveckla ditt ledarskap och stärka dig i rollen som ledare eller chef
 • Hur du blir en bättre rollmodell
 • Att arbeta med feedback på effektivt sätt
 • Stresshantering och återhämtning för dig och dina medarbetare
 • Beteendepsykologi - att styra ditt eget och andras beteenden
 • Lyckas med kommunikation mellan ledare och medarbetare i teamet
 • Skapa engagemang i arbetsgruppen
 • Tips för bra samarbete i team
 • Att hantera ”besvärliga” medarbetare, konflikter och motstånd i arbetsgruppen
 • Att ta fram en praktisk handlingsplan för ditt eget ledarskap


GODKÄND AV LIPUS
Lipus, Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården, har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som är läkare ska bli en bättre chef och ledare genom:

 • Att kunna applicera kursens kunskap i vardagens ledarskap som läkare, generellt och i specifika situationer.
 • Ökad kunskap och färdigheter i kommunikation och beteendepsykologi
 • Att kunna ge rätt sorts beteendespecifik feedback i vardagen
 • Kunna hantera stress och vara en bra rollmodell för att skapa ett bättre arbetsklimat

 

Dela kursen

Program

Dag 1 

09.00–09.30 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till dagen, presentation av deltagarna
 • Syfte och mål med kursen

09.30–10.15

 • Utmaningar för ledare och chefer i dagens sjukvård
 • Olika ledarskapsstilar – vad betyder de?
 • Vad kännetecknar en bra ledare
 • Ditt eget ledarskap 

10.15-10.30 Kaffe

10.30-11.00

 • Ledarens ansvar som rollmodell
 • Hur förändras en kultur genom ledarbeteenden 

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00

 • Effektiv kommunikation för att nå fram till alla
 • Hur man bemöter motstånd på ett möte
 • Vanliga misstag i kommunikation hos ledare
 • Samarbete i vårdteam – framgångsfaktorer

14.15-14.30 Kaffe

14.30-15.00

 • Tidseffektivitet – tidstjuvar, effektivisera ditt arbetssätt, delegera, säga nej

15.00-16.00

 • Stressens påverkan på individ och organisation
 • Hur påverkar stress mig som individ 
 • Stresshantering – strategisk kompetens
 • Handlingsplan för att orka vara en bra läkare och ledare 

Dag 2  

09.00-10.15 

 • Uppföljning från gårdagen
 • Betendepsykologi - vad är ett beteende?
 • Skilj beteende från egenskap
 • Beteendepsykologi - varför gör vi som vi gör? 

10.15-10.30 Kaffe

10.30-11.00

 • Motivation – piska eller morot, hur fungerar det egentligen?
 • Feedback – ditt viktigaste verktyg
 • Positiv feedback
 • Rollspel positiv feedback 

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.15

 • Korrigerande feedback
 • Rollspel korrigerande feedback
 • Besvärliga beteenden – kan de ändras

14.15-14.30 Kaffe

14.30-15.00

 • Konflikthantering – modeller för att handskas med dem
 • Checklistor för olika situationer 

15.00-16.00

 • Handlingsplan för ditt ledarskap
 • Avslutande diskussioner 
 • Utvärdering av kursen


Kurslitteratur för de ambitiösa 

•    Unlock Behavior, unleash profits – Leslie Wilk Bracksick 2007, ISBN-13:987-0-7-149067-2 McGraw-Hill Education

•    Bringing out the best in people, Aubrey Daniels 2000, ISBN 0-07-135145-0 McGraw-Hill Education

•    Measure of a leader, Aubrey Daniels and James Daniels 2007, ISBN 978-0-7-148266-0 McGraw-Hill Education

•    Beteendeanalys i organisationer – Rolf Olofsson 2010, ISBN 978-91-27-11978-9 Natur kultur Akademisk