Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

22-23 september 2020

Ledarskap för läkare

Denna Lipus-certifierade utbildning, som riktar sig till alla läkare, ST-läkare samt klinik- och verksamhetschefer, handlar om hur du kan stärka dig i rollen som chef och ledare genom ett personligt och modernt ledarskap. Du får bland annat lära dig att kommunicera tydligt, använda insikter från beteendepsykologin, arbeta med feedback, stresshantering för dig och dina medarbetare och att skapa engagemang för ett gott samarbete på din arbetsplats. 

Att vara läkare innebär att man är en ledare, även om man inte har en chefsbefattning. Och hur du lyckas som ledare är avgörande för hur ditt team mår och presterar. 

Denna två-dagarsutbildning handlar om hur du ska lyckas med ditt ledarskap. Kursen växlar mellan föreläsning, diskussioner och praktiska övningar.

Utbildningen svarar mot Socialstyrelsens delmål 17 och a1 för ST-läkare och ger ett intyg att skicka in till Socialstyrelsen.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Att utveckla ditt ledarskap och stärka dig i rollen som ledare eller chef
 • Hur du blir en bättre rollmodell
 • Att arbeta med feedback på ett effektivt sätt
 • Stresshantering och återhämtning för dig och dina medarbetare
 • Beteendepsykologi – att styra ditt eget och andras beteenden
 • Lyckas med kommunikation mellan ledare och medarbetare
 • Skapa engagemang i arbetsgruppen
 • Tips för bra samarbete i team
 • Att hantera besvärliga beteenden, konflikter och motstånd i arbetsgruppen
 • Att ta fram en praktisk handlingsplan för ditt eget ledarskap

LEDARskap för läkareGODKÄND AV LIPUS
Lipus, Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvärden, har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se.

MÅL MED UTBILDNINGEN: 
Att du som är läkare ska bli en bättre chef och ledare genom:

 • Att kunna applicera kursens kunskap i vardagens ledarskap som läkare, generellt och i specifika situationer.
 • Ökad kunskap och färdigheter i kommunikation och beteendepsykologi
 • Att kunna ge rätt sorts beteendespecifik feedback i vardagen
 • Kunna hantera stress och vara en bra rollmodell för att skapa ett bättre arbetsklimat

anmaldighar

Program 

Dag 1

09.00–09.30 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till dagen, presentation av deltagarna
 • Syfte och mål med kursen

09.30–10.15

 • Utmaningar för ledare och chefer i dagens sjukvård
 • Olika ledarskapsstilar – vad betyder de?
 • Vad kännetecknar en bra ledare
 • Ditt eget ledarskap 

10.15-10.30 Kaffe

10.30-11.00

 • Ledarens ansvar som rollmodell
 • Hur förändras en kultur genom ledarbeteenden 

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00

 • Effektiv kommunikation för att nå fram till alla
 • Hur man bemöter motstånd på ett möte
 • Vanliga misstag i kommunikation hos ledare
 • Samarbete i vårdteam – framgångsfaktorer

14.15-14.30 Kaffe

14.30-15.00

 • Tidseffektivitet – tidstjuvar, effektivisera ditt arbetssätt, delegera, säga nej

15.00-16.00

 • Stressens påverkan på individ och organisation
 • Hur påverkar stress mig som individ
 • Stresshantering – strategisk kompetens
 • Handlingsplan för att orka vara en bra läkare och ledare 

Dag 2  

09.00-10.15

 • Uppföljning från gårdagen
 • Beteendepsykologi – vad är ett beteende?
 • Skilj beteende från egenskap
 • Beteendepsykologi – varför gör vi som vi gör? 

10.15-10.30 Kaffe

10.30-11.00

 • Motivation – piska eller morot, hur fungerar det egentligen?
 • Feedback – ditt viktigaste verktyg
 • Positiv feedback
 • Rollspel positiv feedback 

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.15

 • Korrigerande feedback
 • Rollspel korrigerande feedback
 • Besvärliga beteenden – kan de ändras 

14.15-14.30 Kaffe

14.30-15.00

 • Konflikthantering – modeller för att handskas med dem
 • Checklistor för olika situationer 

15.00-16.00

 • Handlingsplan för ditt ledarskap
 • Avslutande diskussioner
 • Utvärdering av kursen

 

Kurslitteratur för de ambitiösa

 • Unlock Behavior, unleash profits – Leslie Wilk Bracksick 2007, ISBN-13:987-0-7-149067-2 McGraw-Hill Education

 • Bringing out the best in people, Aubrey Daniels 2000, ISBN 0-07-135145-0 McGraw-Hill Education

 • Measure of a leader, Aubrey Daniels and James Daniels 2007, ISBN 978-0-7-148266-0 McGraw-Hill Education

 • Beteendeanalys i organisationer – Rolf Olofsson 2010, ISBN 978-91-27-11978-9 Natur kultur Akademisk
Anmäl dig här>>
Anmäl dig här>>

KURSINFORMATION

Datum: 22-23 september 2020

Tid: 09.00-16.00 (båda dagarna)

Plats: Sabis Konferens – Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Pris: 12 900 exkl. moms

Har du frågor, kontakta: 
Karin Rehnberg
karin.rehnberg@
bbm.bonnier.se
070 003 34 62

 

KURSLEDARE

Nils Edelstam
Nils Edelstam, leg läkare som i över 15 år behandlat patienter med psykisk ohälsa och stressbesvär samt utbildat individer, grupper och organisationer i stresshantering. Samarbetet med KBT-psykologer och andra yrkeskompetenser har varit grundläggande för att få den breda kunskap han har. Hans långa erfarenhet gör att han har svar på det mesta inom området och en stor bank av exempel att ösa ur. Nils har mångårig erfarenhet av eget chefs- och ledarskap i privat vård och är utbildad i OBM-Organizational Behavior Management – beteendepsykologi i organisationer. När han inte håller utbildning, arbetar Nils med stressrelaterad ohälsa och smärta på en privat rehabiliteringsmottagning i Stockholm. 

Vad tycker tidigare deltagare?

Mycket bra innehåll, diskussioner och exempel från verkligheten”

Therese Mårtensson, personalansvarig, Läjeskliniken

Jättebra kurs! Nils är en mycket kompetent kursledare!”

Jennie Cardell, medicinsk rådgivare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 

Alla utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier