Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Ledarskap för sjuksköterskor

För sjuksköterskor, Ledarskap

Välkommen till vår ledarskapsutbildningen för dig som är sjuksköterska och samtidigt är chef, teamledare eller på andra sätt leder andra. Utbildningen syftar till att stärka dig i din roll för att bättre kunna leda, organisera, prioritera och samordna arbetet. Du får såväl teoretisk kunskap, verktyg och praktisk träning för att lyckas i ditt ledarskap genom att förstå vilka ledarbeteenden som har mest genomslagskraft, hur du kommunicerar effektivare och optimerar samordningsarbetet.

Om Utbildningen

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Vad som är utmärkande för sjuksköterskans ledarskap
 • Hur forskningen visar att ett bra ledarskap skapar motivation
 • Vilka ledarbeteenden som fungerar i praktiken
 • Hur du leder ett team genom att förstå vanliga grupputvecklingsprocesser, som till exempel att det är helt normalt för team att komma in i en konfliktfas som en del av utvecklingen
 • Hur du leder ett team som består av medlemmar som är olika vid varje arbetspass
 • Hur du kommunicerar effektivt med anställda och kollegor
 • Hur du hanterar informella ledare och personer som inte vill bli ledda
 • Hur du ger negativ feedback på ett konstruktivt sätt
 • Hur du får grupper och team att samarbeta

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som är sjuksköterska och som vill utvecklas i din roll som arbetsledare

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Att få kunskap om vilka ledarbeteenden som verkligen fungerar i praktiken
 • Att få kunskap om vanliga grupputvecklingsprocesser
 • Att få kunskap kring hur man ska göra för att få grupper och team att samarbeta
 • Att lära sig hur man ska ge korrigerande feed back på ett konstruktivt sätt

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion och presentation

09.15 Att leda som sjuksköterska

 • Vad innebär sjuksköterskans ledarskap?
 • Ett bra ledarskap utifrån forskningssynpunkt
 • Ledarbeteenden som skapar motivation hos medarbetare

10.30 Kaffe

10.50 Hur team utvecklas över tid

 • Att skapa effektiva team – IMGD (An Integrative Model of Group Development)
 • Flexibelt ledarskap utifrån arbetsgruppens utvecklingsfas
 • Gruppsykologiska faktorer som skapar högpresterande team och trivsel hos medarbetare
 • Att hantera informellt ledarskap och ”besvärliga personer”

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Teaming – när teamsammansättningen är olika varje dag

 • Viktiga stöttepelare för ett fungerande teamarbete med skiftande sammansättning
 • Vikten av psykologisk trygghet och hur vi skapar den
 • Att delegera och visa tillit

14.30 Kaffe

14.40-16.30 Att kommunicera och ge feedback – även den negativa

 • Om att vara tydlig i sin kommunikation
 • Att ge korrigerande feed back på ett konstruktivt sätt
 • Arbeta med case

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut