Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

24-25 september

Ledarskap – så skapar du motiverade, effektiva och välmående medarbetare och team

Denna utbildning, som riktar sig till dig som är chef eller har en ledarroll inom hälso- och sjukvård, handlar om du kan stärka ditt ledarskap och skapa motiverade, produktiva och välmående team och medarbetare. Vi går bland annat igenom olika ledarstilar och vad forskning visar är de mest effektiva strategierna för att främja motivation. Du får också lära dig hur du anpassar ditt ledarskap till enskilda medarbetare, arbetar med konstruktiv återkoppling, hanterar konflikter och motstånd i arbetsgruppen och din egna och andras stress.

DU FÅR LÄRA DIG:
– Olika ledarstilar: låt-gå, transaktionellt (att leda via piska och/eller morot) eller transformerande (motivations- och engagemangsskapande) ledarskap
– Hur du skapar förutsättningar för dina medarbetare att hitta sin egen motivation
– Att se till att behovet av samhörighet, med både chef och andra medarbetare, tillgodoses 
– Att skapa förutsättningar för att behovet av autonomi, det vill säga att känna att man äger rätten till sina egna tankar och sitt handlande, tillgodoses.
– Hur du ger positiv och negativ återkoppling på ett sätt som utvecklar dina medarbetare
– Vilka gruppsykologiska faktorer som skapar högpresterande team och trivsel hos medarbetare
– Hur du kan hantera konflikter och motstånd mot beslut i arbetsgruppen
– Hur din egna stress påverkar ditt ledarskap och vad du kan göra åt det
– Hur du kan hantera din egen känsla av otillräcklighet och coacha dig själv till ökad trygghet som ledare 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Alla som har en ledarfunktion inom vård och omsorg, både till dig med en formell chefsroll och till dig som leder andra i din yrkesroll.

MÅL MED UTBILDNINGEN: 
Att få kunskap och verktyg för hur man kan skapa motivation och engagemang hos medarbetare för att öka effektivitet, måluppfyllelse och arbetsglädje, både för individer och grupper

anmaldighar

Program 

Dag 1

09.00–09.15 Välkommen och introduktion

9:15 Vem är du som ledare?

9:30 Att leda i vård och omsorg: NPM (New public management)

9:50 Olika ledarstilar: låt-gå, transaktionellt eller transformerande ledarskap

10:00 Anpassa ledarskapet efter medarbetares personlighet eller behov? 

10:10 Att skapa motivation hos medarbetare

10.20: FIKA

10:40 Grundläggande behov i arbetslivet: kompetens, samhörighet och autonomi

11:00 Kompetensfrämjande ledarskap
–  Främja ett steg-för-steg-tänkande
– Ge positiv återkoppling

12:00 Lunch

13:00 Samhörighetsfrämjande ledarskap:
– Samhörighetsfrämjande kommunikation
– Att bryta gnällspiraler och klagande

14:00 Autonomifrämjande ledarskap:
– Betydelsen av valfrihet
– Delegera rätt

14.30: Fika

14:50Autonomifrämjande ledarskap forts
– Förklara syfte
– Autonomifrämjande kommunikation

15.20 Att framföra ett budskap

15:45: Summering

 

Dag 2

9:00 Introduktion

9:15 Att skapa effektiva team – IMGD (An Integrative Model of Group Development)

9:45 Flexibelt ledarskap utifrån arbetsgruppens utvecklingsfas

10:15 FIKA

10:30 Team Pro – länken mellan teamforskning och praktiskt teamarbete

10:45 Förutsättningar för team att fungera effektivt

11:00 Gruppsykologiska faktorer som skapar högpresterande team och trivsel hos medarbetare

12:00 LUNCH

13:00 Informella ledare? Roller i arbetsgruppen

13:30 Att ge kritik på ett konstruktivt sätt

14:15 Konflikthantering och skonsamma överkörningar

14:30 Fika

14:50 Konflikthantering och skonsamma överkörningar, forts

15:00 Hur stress påverkar ditt ledarskap och hur du kan hantera den

15:20 Självförtroende som ledare. Självkänsla som ledare.

15.30   Att stötta sig själv och hantera känslan av otillräcklighet

15.50: Summering

16:00 Avslut

KURSINFORMATION

Datum: 24-25 september 2019 

Tid: 09.00-16.00 (båda dagarna)

Plats: Centrala Göteborg

Pris: 11 900 exkl. moms

Ytterligare kurstillfälle:
3-4 september 2019>>  (Stockholm)
26-27 november 2019>> (Stockholm)

Har du frågor, kontakta: 
Madeleine Anderberg
Dagens Medicin Utbildning
madeleine.anderberg
@bbm.bonnier.se

073 558 66 27

KURSLEDARE

Charlotte Råwall
Charlotte Råwall är leg psykolog och leg sjuksköterska. Efter några år som sjuksköterska inom slutenvård och primärvård har hon under större delen av sin yrkesverksamhet arbetat som klinisk psykolog, till största delen inom rehabilitering och primärvård. De senaste åren har hon haft rollen som organisationskonsult med uppdrag som chefshandleding, medarbetarhandledning, medarbetarutveckling i grupp och utbildningar inom ledarutvecklingsområdet. Hon är en mycket omtyckt kursledare med flera års erfarenhet av att hålla i kurser och utbildningar.


 

Vad tycker tidigare deltagare?

En riktigt bra kurs! Kursledaren var otroligt kompetent och jag fick med mig många användbara verktyg hem"

Christina Hedman, avd.chef, Landstinget Dalarna

Mycket bra kurs med utrymme för många värdefulla diskussioner

Angelica Graveus, områdeschef slutenvård, Skånes universitetssjukvård

Tack för en jättebra kurs!

Nadia El Madani, sjuksköterska & vårdenhetschef, Vidar Rehab

Alla utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

Nominera till Athenapriset 2020!

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhetschef:
Jens Krey 070-735 16 61

Teamledare nyheter:
Linda Berglund 073 558 66 66

 

 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier