Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

19 januari 2021

Lönesättning, lönesamtal och lönebildning i offentlig sektor

Denna utbildning handlar om hur du som chef kan stärka dig i din roll genom ett lönearbete som gör lönen till en stark motivator hos anställda att prestera bättre. Du får praktiska verktyg och metoder för att arbeta med lönesättning i samband med rekrytering och årlig löneöversyn. Vi går igenom de rättsliga aspekterna som styr lönesättning, hur du bör bedöma en arbetsinsats och hur du genomför ett lönesamtal. Du får också lära dig hur lönesättning och lönebildning kan vara ett strategiskt verktyg för att stimulera förbättringar av verksamhetens effektivitet och produktivitet. 

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Hur du kan arbeta strategiskt med lönesättning och knyta samman lön, motivation och resultat 
 • Att arbeta med lönesättning i praktiken i samband med såväl rekrytering och årlig löneöversyn
 • Lagstiftning och rättsliga aspekter som du behöver känna till, till exempel hur lönesättning berörs av diskrimineringslagen
 • Hur och varför du ska fokusera på arbetsresultat och inte personliga egenskaper när du sätter lön
 • Lönekriteriernas betydelse för att säkerställa rättssäker lönesättning
 • Grundkrav i anställningen och lönesättning 
 • Lönesättning vid olika anställningsförmåner 
 • Hur du förbereder dig inför ett lönesamtal 
 • Hur du genomför ett lönesamtal
 • Hur du undviker att hamna i förhandling under ett lönesamtal
 • Hur du undviker att föra en monolog och istället för en dialog med medarbetaren under lönesamtalet
 • Hur man kan arbeta strategiskt och långsiktigt med lönebildning 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Kursen riktar sig till chefer inom offentlig sektor med personalansvar som genomför lönesättning och lönesamtal, HR-chefer, HR-specialister och arbetsledare med personalansvar.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Utbildningen syftar till att ge dig en ökad förståelse och praktiskt kunskap vid lönesättning, lönesamtal och lönebildning. Efter kursen kommer du också ha kunskap om hur lönesättningen kan bli ett strategiskt verktyg för din organisation. 
 

anmaldighar

Program

09.00 Välkomna, introduktion och presentation

09.15 Intentioner med individuell lön

 • Lön som styrmedel 
 • Lön som motivationsfaktor
 • Vilka rättsliga utgångspunkter som finns 
 • Lönesättning vs diskrimineringslagen
 • Vikten av dialog vid lönesättning
 • Hur du undviker att hamna i förhandling och ett monolog samtal

10.30 Kaffe

10.45 Att arbeta med lönesättning operativ och strategiskt

 • Lönekriteriernas betydelse
 • Vikten av att arbeta strategiskt och långsiktigt med lönebildning
 • Lönesättning och grundkrav i anställningen 

12.00 Lunch

13.00 Det praktiska vid lönesättning

 • Hur du som chef kan fokusera på hela lönen och inte det enskilda lönepåslaget 
 • Lön och andra anställningsförmåner

14.30 Fika 

14.45 Att genomföra lönesamtal, lönesättande samtal och medarbetarsamtal i praktiken 
    Vi går igenom hur du operativt genomför lönesättning: 

 • Lönesamtal, lönesättande samtal och medarbetarsamtal 
 • Hur du förbereder dig inför ett samtal
 • Hur du genomför ett samtal
 • Vad du behöver göra efter ett samtal

16.00 Sammanfattning, utvärdering och avslutande frågestund

16.30 Kursen avslutas

 

Anmäl dig här>>
Anmäl dig här>>

KURSINFORMATION

Datum: 19 januari 2021

Tid: 09.00-16.30

Plats: Centrala Stockholm

Pris: 8 900 exkl. moms

Har du frågor, kontakta: 
Karin Rehnberg
karin.rehnberg@
bbm.bonnier.se
070 003 34 62

KURSLEDARE

Georg Frick
Georg Frick är arbetsgivar-konsult, personalvetare, författare och specialist på praktisk arbetsrätt och driver Frick HRconsulting AB och Frick Publishing AB. Han har mångårig erfarenhet av praktisk arbetsrätt och lönesättning. Georg är författare till bland andra Lönesamtal - handbok för chefer och Att hantera misskötsel: handbok för chefer. Han är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare.

Alla utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier