Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

10 september 2019

Motiverande samtal (MI) – att motivera patienter att påverka sin egen hälsa

Motiverande samtal, MI (motivational interviewing) är en evidensbaserad samtalsmetod som ger dig som arbetar inom hälso- och sjukvården konkreta verktyg och strategier för att ställa frågor på rätt sätt, väcka intresse och motivation hos patienten till att förändra sina levnadsvanor och själv skapa möjligheter att påverka sin egen hälsa. Denna utbildning syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter för att du själv ska kunna arbeta med MI i dina patientmöten.

I hälso- och sjukvården möter vi patienter vars levnadsvanor påverkar deras mående och hälsa direkt eller indirekt. Socialstyrelsen belyser i sina Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor vikten av att föra samtal kring dessa på ett evidensbaserat och effektivt sätt. Preventiva insatser är inte bara kostnadseffektiva utan också ett sätt att ge patienten själv en möjlighet att växa och bli stärkt som skapare av sin egen hälsa.

DU FÅR LÄRA DIG:
Utbildningen bygger på en fyrastegs-modell för att genomföra effektiva MI-samtal:

  1. Engagera – att skapa en relation med patienten för att få en bra grund för ett samarbetande och utforskande samtal
  2. Fokusera – metoder och verktyg för att styra samtalet mot ett specifikt och avgränsbart ämne
  3. Framkalla – hur du lockar fram patientens tankar, idéer och drivkrafter inom det aktuella ämnet
  4. Planera – hur du stakar ut vägen framåt utifrån patientens situation, önskan och villkor

Under utbildningen får du träna i att identifiera och förstå när patienten talar om sådant som rör sig i en riktning mot förändring, eller när patienten är på väg att stärka status quo eller röra sig bort från förändring.

Stort fokus ligger på att du ska få lära dig färdigheter som att:
– Ställa frågor som styr patienten i riktning mot önskad beteendeförändring
– Reflektera/spegla patientens yttranden för att visa äkta empati
– Sammanfatta vad patienten säger för att säkerställa att patienten känner sig förstådd
– Bekräfta patientens ansträngningar, erfarenheter och egenskaper för att stärka motivationen och åtagande till förändring

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få:
– En god grundförståelse för det förhållningssätt som MI är genom föreläsningar, interaktiva diskussioner och samtalsövningar
– En god förståelse för hur du kan använda fyrastegs-modellen för att genomföra effektiva MI-samtal
– Praktiskt användbara verktyg och strategier som deltagarna direkt skall kunna applicera i sin yrkesvardag om de så önskar

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– All personal i hälso- och sjukvården som har kontakt med patienter och som vill öva på och stärka sina färdigheter och insikter gällande ett gott bemötande
– Chefer inom hälso- och sjukvård med en önskan att bli bättre lyssnare och duktigare på att kommunicera och engagera sin personal.

anmaldighar

PROGRAM

Dag 1:

09.00 Välkomnande och introduktion
– Kort introduktion till kursdagarna, praktisk information och målsättning

09.15 Steg 1: Engagera
– Kommunikationsfärdigheter som skapar goda relationer
– MI som ett förhållningssätt i relation till patienter och medmänniskor

Aktivt lyssnande, bekräftande förhållningssätt, öppna frågor, speglingar

10.15 Kaffe

10.45 Steg 2: Fokusera
– ”Vad funkar?”: övning och diskussion om verksamma strategier för ett gott bemötande

Steg 3: Framkalla
– Förändringsprat och ”En smak av MI”: hjälpsamma frågor för att definiera ämnet samt identifiera och stärka patientens drivkrafter för förändring

12.00-13.00 Lunch

13.00 Kommunikationsfärdigheter i praktiken
– Hur du kan arbeta med verktygen i din BÖRS (bekräftelser, öppna frågor, reflektioner, sammanfattningar)?
– Övningar i samtalsmetodik

15.00 Kaffe

15.30 Rådgivning utan pekpinnar
– Informationsutbyte, hur du kan erbjuda patienten information och råd i dialog utan att det uppfattas som pekpinnar
– MI i praktiken: videoexempel

16.30-17.00 Sammanfattning och lärdomar från dagen

Dag 2:

09.00 Välkomna åter
– Avstämning och frågor från gårdagen

09.15 Empati och medkänsla
– Att visa förståelse och att verka för patientens bästa
– Förhållningssätt och verktygslåda. Vikten av ett gott samspel mellan MI som ”ett sätt att vara med patienten” och att använda kommunikationsfärdigheterna strategiskt.

10.15 Kaffe

10.45 Reflektivt lyssnande
– Hur du kan visa äkta empati genom spegling av patientens yttranden
– Att främja förändringsprat: strategier för att stimulera och stärka patientyttranden som går i riktning mot beteendeförändring

12.00-13.00 Lunch

13.00 MI som en dans – och inte en brottningsmatch
– Att förebygga och bemöta eventuellt motstånd samt att hantera bibehållandeprat som kan motverka förändring.
– ”Svåra patienter” (att bemöta ilska, upprördhet, tystnad, uppgivenhet etc.)
– Videoexempel och övningar.

15.00 Kaffe

15.30 Steg 4: Planera
– Strategier för att hålla MI aktivt i vardagen och utvecklas på arbetsplatsen.
–      Egen övning som modell för planeringsarbetet med patienten.

16.30-17.00 Sammanfattning, kursvärdering och deltagarnas insikter

 

 

 

KURSINFORMATION

Datum: 10-11 september 2019

Tid: 09.00-17.00

Pris: 12 900 exkl. moms

Plats: Stockholm City (kurslokal meddelas i kallelse ca en vecka innan kursstart)
Alla våra kurslokaler ligger i närheten av Centralstationen eller Stureplan.

Har du frågor, kontakta: 
Madeleine Anderberg
madeleine.anderberg
@bbm.bonnier.se

073 558 66 27

KURSLEDARE

Mats Hogmark
Mats Hogmark är specialist i allmänmedicin och arbetar som distriktsläkare på en vårdcentral utanför Falun. Han har utbildat i MI sedan 2006 och är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). I sitt arbete praktiserar Mats MI som ett förhållningssätt och samtalsmetod i alla patientmöten. Mats är samordnare för all MI-utbildning i Region Dalarna och med gedigen erfarenhet som utbildare håller han i grund- och fördjupningsutbildningar samt handledningstillfällen för personal inom sjukvård, kommun, socialtjänst, försäkringskassa, arbetsförmedling m.m. runt om i Sverige.

Alla utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier