Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Nudging för hälso- och sjukvård – så gör du det lätt att göra rätt

Kommunikation

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att styra såväl vårdpersonal som patienter mot önskvärda beteenden. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt inspiration och konkreta verktyg för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Hur kan vi få läkare att skriva ut mindre antibiotika, patienter att dyka upp på sin screeningkallelse eller förbättra handhygien på sjukhuset?  

Ofta har vi både kunskapen och viljan om vad som är rätt val, men det är inte alltid vårt beteende stämmer överens med vår vilja. Det behövs en knuff i rätt riktning och det är precis det som nudging syftar till att göra – att med hjälp av design hjälpa oss att gå från vilja till handling. I den här utbildningen kommer du att lära dig identifiera de underliggande faktorer som påverkar hur vi människor fattar beslut, samt hur du kan använda dessa insikter för att skapa beteendeförändring i din organisation.

DU FÅR LÄRA DIG

 • Beteendevetenskapens grunder och centrala begrepp
 • Kognitiva barriärer som påverkar beslutfattande
 • Begreppet nudging och varför det är så effektivt för att skapa beteendeförändring
 • Verktyg och metoder för att själv kunna arbeta med nudging i din organisation
 • Hur du designar valmiljöer som leder till önskat beteende
 • Hur du kan tillämpa nudging på ett strategiskt sätt inom vård och omsorg
 • En process för att identifiera rätt ”nudge” för just din utmaning i din organisation
 • Hur du testar/utvärderar om en nudge fungerar eller ej

Genom framgångsrika exempel lär du dig att tillämpa nudging i praktiken - vad har funkat bra och vilka fallgropar finns det? Under dagen får du arbeta praktiskt med att tillämpa teorin på en utmaning som du har, som slutligen blir en konkret verktygslåda för att arbeta med beteendeförändring i din egen verksamhet.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Dig som arbetar inom vård och omsorg och vill lära dig mer om nudging och hur detta kan tillämpas i praktiken, till exempel:

 • Företrädare för vård, folkhälsa och omsorg
 • Kommuner, landsting och myndigheter
 • Ledare, politiker och beslutsfattare med intresse för folkhälsofrågor och vård     
 • Patientorganisationer                             

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna och introduktion

09.15 Introduktion till beteendeekonomi

Kursens första del ger dig som deltagare en grundläggande förståelse för hur beteendeekonomiska insikter kan bidra till bättre beslutsfattande.

10.15 Kaffe

10:30 Beteendebarriärer

Vi går igenom de typiska kognitiva barriärer som hindrar människor från att göra vad som är bäst för dem. Vi diskuterar även hur kognitiva barriärer påverkar vårt beslutsfattande i vardagliga situationer.

12.00 Lunch

13.00 Nudging och hur det kan användas för att styra beteende

Du får en konkret bild om hur nudging kan komplettera traditionella styrmedel för att styra beteende. Vi berör olika typer av nudges och ger exempel från vård och omsorg.    

15.00 Fika

15.15 Hitta rätt nudge

Introduktion till en enkel process för att testa och identifiera de mest effektiva beteendeinsatserna för att tackla dina utmaningar och skapa beteendeförändring hos dina medarbetare och kunder.

16.30 Diskussion

Vi sammanfattar och reflekterar över dagen som har gått, samt lämnar rum för frågor.

16.45 – 17.00 Avslutning