Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

7 maj 2019

Nudging för hälso- och sjukvård – så gör du det lätt att göra rätt

Nudging handlar om att påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation så att det blir lätt att göra rätt. Metoden anses vara effektiv för att styra såväl vårdpersonal som patienter mot önskvärda beteenden. Denna utbildning ger dig de beteende- och nationalekonomiska grunderna samt inspiration och konkreta verktyg för att du själv ska kunna börja arbeta med nudging i din organisation.

Hur kan vi få läkare att skriva ut mindre antibiotika, patienter att dyka upp på sin screeningkallelse eller förbättra handhygien på sjukhuset?  

Ofta har vi både kunskapen och viljan om vad som är rätt val, men det är inte alltid vårt beteende stämmer överens med vår vilja. Det behövs en knuff i rätt riktning och det är precis det som nudging syftar till att göra – att med hjälp av design hjälpa oss att gå från vilja till handling.

Denna heldagsutbildning introducerar dig till hur du designar nudges inom vården.  

DU FÅR LÄRA DIG
– Hur mänskligt beslutsfattande fungerar, teoretiskt och praktiskt
– Hur du identifierar och definierar ett målbeteende i projektform
– Hur du kartlägger dina användares beteendemönster; beslut, hinder och drivkrafter
– Hur du med hjälp av nudging kan göra det lätt att göra rätt
– Framgångsrika exempel från verkligheten 
– Olika nudgeverktyg för beteendeförändring
– Hur du strategisk tillämpar nudging i projektform inom vård och omsorg  
– Inspiration och kompetensutveckling för nya tillvägagångssätt för att förstå och påverka vårdpersonal och patientens beteenden 

Genom framgångsrika case lär du dig att tillämpa nudging i praktiken - vad har funkat bra och vilka fallgropar finns det? Löpande under dagen får du arbeta praktiskt med att tillämpa teori på verkliga problem från vården, som slutligen blir en konkret verktygslåda för att arbeta med beteendeförändring i din egen verksamhet.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar inom vård och omsorg och vill lära dig mer om nudging och hur detta kan tillämpas i praktiken, till exempel:
– Företrädare för vård, folkhälsa och omsorg
– Kommuner, landsting och myndigheter
– Ledare, politiker och beslutsfattare med intresse för folkhälsofrågor och vård     
– Patientorganisationer                                                            

anmaldighar

Program

09.00- 09.30 Välkomna och introduktion
Gruppen får en presentation av dagens intention, mål och agenda. Vi går igenom förväntningar på dagen och lär känna varandra lite bättre genom en uppvärmande övning. 

09.30 - 10.15 Introduktion till nudging och designprocessen Beteenderesan
Gruppen introduceras till vad nudging är och hur du genom designprocessen Beteenderesan kan tillämpa nudging i praktiken för mätbar beteendeförändring. 

10.15 - 10.30 PAUS

10.30- 11.30 Hur du definierar ett beteende
Här går vi igenom grunderna och definitionen av ett beteende och vad som styr det. Du får teorin bakom beteendeanalys och vilka mekanismer som får oss att exempelvis skapa en hållbar vana. Du får lära dig om hur du i tidigt skede för ett lyckat projekt definierar målbeteenden som ska förändras och hur det kan härledas till nudges som räddar liv och besparingar inom vården. 

11.30- 12.00 Diagnos – hur du kartlägger en användares beteenden
Genom case från verkligheten får du lära dig hur man träffar och involvera användaren (personen vars beteende vi ska förändra) i en förändringsprocess.

12.00- 13.00 Lunch

13.00 - 14.00  Diagnos – hur du kartlägger en användares beteenden (Fortsättning)
Utifrån ett fiktivt case från vården, får du själv kartlägga hinder, drivkrafter och idéer från användarens verkliga miljö och kontext. Du får lära dig grunderna till “Beslutskartan” - en evidensbaserad karta över användarens beteenden och val. 

14.00 - 15.00 Nudging – hur du kan göra det lätt att göra rätt
I detta steg får du designa lösningar som matchar identifierade hinder och drivkrafter. Målet är att undanröja hinder och trigga drivkrafter hos användaren. Du får lära dig mer om hur olika nudgeverktyg kan hjälpa dig att designa beslutsmiljön utifrån dina insikter om användaren.  

15.00 - 15.30 Fika  

15.30 - 16.30 Experiment – hur du mäter ett beteende
Vi går igenom varför det är viktigt att mäta beteendeförändring. Du får exempel på mätmetoder för hur du mäter beteenden snarare än attityder och hur du kan designa experiment som utvärderar huruvida en nudge har effekt. Avslutningsvis kommer du få välja din egen experimentdesign för din nudge med direkt coachning från kursledaren.   

16.30 - 17.00 Avslut och utcheck

KURSINFORMATION

Datum: 7 maj 2019

Tid: 09.00-17.00

Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 Stockholm

Pris: 6 900 exkl. moms

Ytterligare kurstillfälle:
4 september 2019

Har du frågor, kontakta: 
Madeleine Anderberg
Dagens Medicin Utbildning
madeleine.anderberg
@bbm.bonnier.se

073 558 66 27

KURSLEDARE

Kajsa Lindström
Kajsa Lindström är tjänstedesigner och medgrundare till Beteendelabbet. Hon har gedigen erfarenhet av att jobba med beteendedesign i praktiken och har genom sitt arbete definierat beteendedesign i Sverige. Hon är specialiserad inom hållbar design och expert på metoder för att träffa och förstå användaren och dess beteende. Efter flera års arbete med beteendedesign i praktiken har hon tagit fram en designprocess för hållbar beteendeförändring byggd på psykologi, design och beteendeekonomi. Hon har jobbat med allt ifrån uppdrag som att förebygga och hantera skador och olyckor på byggarbetsplatsen, till att skapa metoder för att bättre förstå sig på en patients vårdupplevelse.

Vad tycker tidigare deltagare?

Mycket bra kurs med utrymme för värdefulla diskussioner

Maria Jansdotter, projektledare, Akademiska sjukhuset

Bra balans mellan teori och praktik. Fått många användbara verktyg!”

Linda Hagdahl, verksamhetsutvecklare
Södersjukhuset

Fått många verktyg att ta med mig hem till min arbetsgrupp

Eva Douglas, projektledare, Landstinget Blekinge

Proffsig och genomtänkt kurs!

Anna-Sophie Westman, verksamhetschef, VO Röntgen Södertälje sjukhus

Alla utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

Nominera till Guldpillret 2020

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier