Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

26 mars 2020

Personcentrerad vård i praktiken – i omställning till nära vård

Kliniska studier och systematiska utvärderingar visar att personcentrerat arbetssätt optimerar och förbättrar patienters utfall och erfarenheter samt bidrar till kortare vårdtider och minskade återinläggningar. Denna utbildning handlar om hur du med konkreta verktyg och modeller kan arbeta utifrån ett personcentrerat arbetssätt och sätta personen i centrum. Du får en fördjupad förståelse för vad personcentrerad vård innebär och hur du i praktiken implementerar detta arbetssätt i den egna organisationen med fokus omställningen till nära vård.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Teori och evidens för personcentrerad vård inom hälso- och sjukvården
– Hur du och dina medarbetare kan bli bättre på att lyssna på patienten genom till exempel direkt eller indirekt påverkan
– Hur du kan använda dig av öppna eller stängda frågor och positionering
– Modeller och verktyg för hur du implementerar personcentrerad vård i verksamheten
– Hur du kan använda dig av fritt tillgängliga online-verktyg för implementering av personcentrerad vård, såsom www.medmanniska.org och PCV-spelet

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Vård och omsorgspersonal; läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter med flera, samt även personal inom socialtjänsten.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få fördjupade kunskaper i personcentrerad vård samt verktyg och modeller som kan användas vid implementering i den egna organisationen.                                                          

anmaldighar

PROGRAM

09.00 Introduktion – mål och agenda för dagen

09.15 Personcentrerad vård – Igår, idag och imorgon
– En introduktion till person-centrering samt dess evidens inom hälso- och sjukvård¬en

10.45 Kaffe

11.00 Att skapa tillsammans – personcentrerad vård i praktiken
Övning i att använda några av de mest centrala aspekterna inom personcentrerad vård:,
– Att lyssna på patienten, till exempel via direkt eller indirekt påverkan genom öppna kontra stängda frågor, utforskande eller uppmanande, information eller samskapande
– Positionering, det vill säga hur jag ser på min roll/mig själv i sammanhanget, hur jag ser på den andra och hur vi ser på varandra

12.00 Lunch

13.00 Att implementera personcentrerad vård
En introduktion till implementering och förändringsarbete inom hälso- och sjukvården
– Evidens som ligger till grund till personcentrerad vård och stöd för förändring
– Facilitering av förändring
– Betydelsen av fysisk miljö och organisationskultur
– Top down eller bottom up perspektiv på förändringsprocessen

14.00 Grupparbete med introduktion till online verktyg
– Vilka verktyg finns det ute som ni kan använda för att stötta processen och hur kan ni använda dessa?
– Vi går igenom ett antal verktyg på svenska samt engelska så som onlineutbildningen medmanniska.org samt PCV spelet som har tagits fram av Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC(GPCC).

15.30 Kaffe

15.45 Vad har framtiden för sig
– Person-centrerad eHälsa och digitalisering
– En introduktion till Internet of things (IoT)
– Artificiell intelligens och Big Data
– Journalen på nätet

16.45-17.00 Summering och avslut

KURSINFORMATION

Datum: 26 mars 2020

Tid: 09.00-17.00

Plats: Stockholm City

Pris: 6 900 exkl. moms

Har du frågor, kontakta: 
Magnus Norrman
magnus.norrman
@bbm.bonnier.se
070 729 37 21

KURSLEDARE

Axel Wolf
Axel Wolf är docent och översjuksköterska och är verksam vid Göteborgs universitet samt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset verksamhetsområde Anestesi/Operation/Intensivvård.Axel är affilierad forskare vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC. Han har lång erfarenhet av operativ projektledning av strategiska satsningar för att utveckla hållbara plattformar för implementering av personcentrerad vård. Axel leder och har lett flera innovationsprojekt samt implementeringsprojekt på nationell samt internationell nivå. Ett särskilt fokusområde är digitalisering samt patient och brukarmedverkan. Hans forskning kretsar kring olika aspekter av innovation, implementering och utvärdering av personcentrerad vård, mobil eHälsa, patientrapporterade utfallsmått samt värdebaserad vård.

 

 


 

Alla utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Redaktionschef:
Åsa Uhlin 076-626 96 62

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier