onsdag31 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Så förebygger och hanterar du hot och våld i din verksamhet

Arbetsmiljö & HR, Ledarskap, Verksamhetsutveckling

Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta systematiskt och praktiskt i din organisation med att förebygga och hantera hot och våld. Vi går igenom hur du kan hantera olika typer av pågående våldsamma och hotfulla situationer och hur du kan bemöta, hantera och hjälpa personal som har blivit utsatta. Du får också lära dig hur du gör en behovsanalys och åtgärdsplanering, att arbeta förebyggande i verksamheten samt hur du minimerar risker i den fysiska miljön.

Hot och våld är vanligt förekommande på arbetsplatser inom offentlig sektor och vård. Denna utbildning fokuserar på hot och våld i verksamheter dit både personal och brukare/patienter/kunder återkommer regelbundet, till exempel skolor, boenden, vårdinrättningar och myndigheter.

DU FÅR LÄRA DIG: 

 • Olika typer av hot och våld och vad som utmärker dessa 
 • Att hantera olika typer av pågående våldsamma och hotfulla situationer – checklistor och verktyg
 • Hur du bemöter och hanterar personal som blivit utsatta för hot och våld 
 • Hur du kan arbeta med krisstöd, socialt stöd och olika typer av behandlingar 
 • Vad som kan göras för att förhindra att våldsamma situationer uppstår på sin arbetsplats och hur du kan arbeta förebyggande i verksamheten 
 • Hur du genom placering och planering av fysiska avstånd kan minimera riskerna för våld 
 • Att göra en behovsanalys och åtgärdsplanering för din verksamhet
 • Vad lagstiftningen säger och hur du kan förhålla dig till motsättningarna i olika lagar, till exempel Arbetsmiljölagstiftningen och LSS-lagstiftningen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
Till dig som arbetar inom bland annat boendeverksamhet, sjukhus, skolor, vårdcentral, kommun och myndigheter där hot, våld och andra utmanande beteenden kan förekomma, till exempel verksamhets- och enhetschefer, samordnare, arbetsledare, lärare, handläggare och vårdpersonal.  

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få kunskap och praktiska verktyg för att arbeta med att förebygga och hantera hot och våld i din verksamhet och på din arbetsplats. 

DISTANSUTBILDNING
Utbildningen förmedlas på distans via Zoom, vilket innebär att du kan delta från valfri plats. Du kommer få tillfälle att möta andra deltagare i digitala grupprum under utbildningen. För att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen behöver du en stabil internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon samt en webbkamera. Innan utbildningen kommer du få ytterligare information och tydlig instruktion om distansverktyget Zoom.

Dela kursen

Program

PROGRAM

Dag 1 

09.00 Våld och våldets verkningar

 • Introduktion till utbildningsdagarna, kursledare och deltagare

09.15 Olika typer av hot och våld 
Under detta pass går vi igenom olika typer av hot och våld i verksamheter som är kontinuerligt pågående och dit både personal och brukare/patienter/kunder återkommer regelbundet, till exempel:

 • Fysiskt våld
 • Psykiskt våld
 • Materiellt våld 

10.30 Paus

10.40 Så arbetar du våldsförebyggande och hanterar pågående hot och våld 

 • Checklistor och verktyg för att hantera olika typer av pågående hot och våldssituationer
 • Hur du kan arbeta våldsförebyggande i verksamheten 
 • Vad arbetsmiljölagstiftningen säger
 • Hur förhåller man sig till motsättningarna i olika lagar, till exempel Arbetsmiljölagstiftningen och LSS-lagstiftningen 

11.30 Hur du kan bemöta och hantera personal som utsatts för hot och våld

 • Hur du bemöter och hanterar personal som blivit utsatta för någon typ av våld – krisstöd, socialt stöd, olika typer av behandlingar
 • Att tänka på vid bemötande av personal och arbetsanpassning 
 • Hur du tar reda på om personal behöver ändra sitt arbetssätt för att förhindra att våldsamma situationer och hot

11.55-12.00 Tid för frågor - avslut dag 1

Dag 2

09.00 Behovsanalys och åtgärdsplanering

 • Analys av utmaningar i din verksamhet och på din arbetsplats
 • Gruppövning i att göra behovsanalyser och åtgärdsplanering

10.15 Paus 

10.30-11.30 Forts. behovsanalys och dialogintervjuer
Vi avslutar dagen med att du under handledning identifiera egna utvecklingsbehov och göra en handlingsplan. Du får med dig ett område att arbeta vidare med efter utbildningen. 

11.30-12.00 Avslut, tid för frågor