måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Schemastyrning och schemaläggning i vården

Arbetsmiljö & HR

Att lägga scheman för personalens arbetstider är ofta både komplicerat, tidskrävande och verksamhetskritiskt. Denna utbildning syftar till att ge dig kunskap, verktyg och metoder för att lyckas med schemastyrningen och schemaläggningen. Du får lära dig olika schemamodeller, hur du tar fram mål, riktlinjer och regler, minimerar negativ hälsopåverkan och involverar medarbetarna i processen.

Som ansvarig för schemaläggning har du ett stort ansvar för att säkerställa att verksamhetens schemaplanering uppnår rätt kvalitet, att ekonomin är i balans och att medarbetarna har hälsosamma arbetstider som inte bryter mot lagar och avtal. Dessutom ska verksamhetens behov av patientsäkerhet, kompetenssäkring och effektivt resursutnyttjande tillgodoses.Denna utbildning handlar om hur du gör för att lyckas med schemaläggningen. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar genom grupparbeten och diskussioner. Du får även möjlighet att diskutera dina utmaningar med övriga deltagare och experter inom schemastyrning.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Genomgång av olika schemamodeller och dess för- och nackdelar 
 • Utmaningar inom schemaläggning och vilka konsekvenser det kan få om schemaläggningen brister
 • Hur du som ansvarig kan styra schemaläggningen genom att ta fram mål, riktlinjer och regler
 • Hur du gör schemaläggning utifrån bemanningsbehov
 • Vilka lagar och direktiv som påverkar schemat och schemaläggningen
 • Hur du kan arbeta med att minimera de negativa hälsoaspekterna – utifrån styrning av schemats uppbyggnad såväl som medarbetarens påverkansmöjlighet och upplevelse 
 • Hur du kan räkna på grunderna i schemat genom att jämföra bemanningsbehov med tillgängliga resurser
 • Hur du beräknar olika tänkbara scenarier, till exempel utökning eller nerdragning av verksamheten, ändrade schemaregler med mera
 • Hur medarbetarpåverkan kan ske på olika sätt och i olika delar av processen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Dig som ansvarar för eller arbetar med schemaläggning inom vården. 
 • Utbildningen är bred och fokuserar främst på de gemensamma nämnare som finns i schemaläggningen för vårdens olika yrkesgrupper (sjuksköterska, undersköterska, servicepersonal).
 • Majoriteten av innehållet riktar sig till verksamheter där personalen arbetar skift, dvs inte enbart dagtid.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter den här utbildningen kommer du vara rustad med metoder och lösningar för hur du styr schemaplaneringen i din verksamhet med hänsyn till kapacitet, förutsättningar och behov.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion av mål, kursledare och kursdeltagare

09.15 Utmaningar med schema

 • Vad som gör att det är så svårt med schemaläggning
 • Vilka konsekvenser det kan få om det brister i schemaläggningen
 • Olika exempel på dilemman som chefer och planerare råkar ut för

10.15 Kaffe

10.30 Lag, avtal och hälsa

 • Arbetstidslagen med dess dygns och veckovila
 • Hur du kan tänka för att minimera de negativa hälsoaspekterna – utifrån schemat, medarbetarskap och processen
 • Praktiska exempel från olika verksamheter

11.00 Schemaläggning utifrån bemanningsbehov

 • Att utgå från verksamhetens uppdrag och syfte
 • Principer för produktionsplanering
 • Vad bestämmer enhetens kapacitet?
 • Hur du kan räkna på grunderna i schemat genom att jämföra bemanningsbehov med tillgängliga resurser
 • Hur hantera variationer i bemanningsbehovet?

12.00 -13.00 Lunch

13.00 Schemaläggning utifrån bemanningsbehov fortsättning.

14.00 Hur du som ansvarig kan styra schemaläggningen

 • Hur du kan ta fram mål, regler och riktlinjer för schemaläggningen
 • Exempel på områden som ofta är lämpliga att styra kring
 • Hur du uppmuntra en sund medarbetarpåverkan och olika former för den

15.00 Fika

15.15 Schemamodeller och hur de tillämpas

 • Genomgång av olika schemamodeller och dess för- och nackdelar 
 • Vilka trender ser vi just nu och vad kan passa för olika verksamheter och i vilka faser

16.00 -16.30 Summering och avslutande diskussion