Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

 • Annonsera
 • Prenumerera
 • Kontakt
 • Tipsa oss!
 • Lediga jobb
 • Logga in

27 augusti 2020

Schemastyrning och schemaläggning i vården

Att lägga scheman för personalens arbetstider är ofta både komplicerat, tidskrävande och verksamhetskritiskt. Denna utbildning syftar till att ge dig kunskap, verktyg och metoder för att lyckas med schemastyrningen och schemaläggningen. Du får lära dig olika schemamodeller, hur du tar fram mål, riktlinjer och regler, minimerar negativ hälsopåverkan och involverar medarbetarna i processen.

Som ansvarig för schemaläggning har du ett stort ansvar för att säkerställa att verksamhetens schemaplanering uppnår rätt kvalitet, att ekonomin är i balans och att medarbetarna har hälsosamma arbetstider som inte bryter mot lagar och avtal. Dessutom ska verksamhetens behov av patientsäkerhet, kompetenssäkring och effektivt resursutnyttjande tillgodoses.

Denna utbildning handlar om hur du gör för att lyckas med schemaläggningen. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar genom grupparbeten och diskussioner. Du får även möjlighet att diskutera dina utmaningar med övriga deltagare och experter inom schemastyrning.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Genomgång av olika schemamodeller och dess för- och nackdelar 
 • Utmaningar inom schemaläggning och vilka konsekvenser det kan få om schemaläggningen brister
 • Hur du som ansvarig kan styra schemaläggningen genom att ta fram mål, riktlinjer och regler
 • Hur du gör schemaläggning utifrån bemanningsbehov
 • Vilka lagar och direktiv som påverkar schemat och schemaläggningen
 • Hur du kan arbeta med att minimera de negativa hälsoaspekterna – utifrån styrning av schemats uppbyggnad såväl som medarbetarens påverkansmöjlighet och upplevelse 
 • Hur du kan räkna på grunderna i schemat genom att jämföra bemanningsbehov med tillgängliga resurser
 • Hur du beräknar olika tänkbara scenarier, till exempel utökning eller nerdragning av verksamheten, ändrade schemaregler med mera
 • Hur medarbetarpåverkan kan ske på olika sätt och i olika delar av processen

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

 • Dig som ansvarar för eller arbetar med schemaläggning inom vården. 
 • Utbildningen är bred och fokuserar främst på de gemensamma nämnare som finns i schemaläggningen för vårdens olika yrkesgrupper (sjuksköterska, undersköterska, servicepersonal).
 • Majoriteten av innehållet riktar sig till verksamheter där personalen arbetar skift, dvs inte enbart dagtid.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Efter den här utbildningen kommer du vara rustad med metoder och lösningar för hur du styr schemaplaneringen i din verksamhet med hänsyn till kapacitet, förutsättningar och behov.

Schemastyrning och schemaläggning i vården

PROGRAM

09.00 Välkomnande och introduktion av mål, kursledare och kursdeltagare

09.15 Utmaningar med schema

 • Vad som gör att det är så svårt med schemaläggning
 • Vilka konsekvenser det kan få om det brister i schemaläggningen
 • Olika exempel på dilemman som chefer och planerare råkar ut för

10.15 Kaffe

10.30 Lag, avtal och hälsa

 • Arbetstidslagen med dess dygns och veckovila
 • Hur du kan tänka för att minimera de negativa hälsoaspekterna – utifrån schemat, medarbetarskap och processen
 • Praktiska exempel från olika verksamheter

11.00 Schemaläggning utifrån bemanningsbehov

 • Att utgå från verksamhetens uppdrag och syfte
 • Principer för produktionsplanering
 • Vad bestämmer enhetens kapacitet?
 • Hur du kan räkna på grunderna i schemat genom att jämföra bemanningsbehov med tillgängliga resurser
 • Hur hantera variationer i bemanningsbehovet?

12.00 -13.00 Lunch

13.00 Schemaläggning utifrån bemanningsbehov fortsättning.

14.00 Hur du som ansvarig kan styra schemaläggningen
– Hur du kan ta fram mål, regler och riktlinjer för schemaläggningen
– Exempel på områden som ofta är lämpliga att styra kring
– Hur du uppmuntra en sund medarbetarpåverkan och olika former för den

15.00 Kaffe

15.15 Schemamodeller och hur de tillämpas
– Genomgång av olika schemamodeller och dess för- och nackdelar 
– Vilka trender ser vi just nu och vad kan passa för olika verksamheter och i vilka faser

16.00 -16.30 Summering och avslutande diskussion

KURSINFORMATION

Datum: 27 augusti 2020

Tid: 09.00-16.30

Plats: Centrala Stockholm

Pris: 7 900 exkl. moms

Ytterligare kurstillfälle:
8 december 2020

Har du frågor, kontakta: 
Karin Rehnberg
karin.rehnberg@
bbm.bonnier.se
070 003 34 62

KURSLEDARE

Schemastyrning och schemaläggning i vården

Myrna Palmgren
Myrna Palmgren är i grunden matematiker och doktor i optimeringslära. Hon arbetar idag med planering och styrning inom Region Östergötland i kombination med kortare och längre uppdrag inom strategisk bemanningsplanering och optimering. Tidigare har hon arbetat med bland annat bemanningsplanering hos Östergötlands läns landsting, Region Skåne, och SOS Alarm. Myrna har konsulterfarenhet både nationellt och internationellt från en stor mängd olika verksamheter såsom t ex inom transport- och flygindustrin, SKL, Migrationsverket, Polisen, Ikea, de flesta landsting och ett stort antal kommunala verksamheter. Myrna har hållit utbildningar i bemanningsplanering och schemaläggning i de flesta regioner i Sverige och en del i Norge. 2012 utnämndes hon till Årets kommunalekonom med motiveringen: ”Hon har på ett föredömligt sätt satt optimering, produktions- och bemanningsplanering på kartan inom den kommunala verksamheten."

Alla utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier