Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

1 oktober 2019

Schemastyrning och schemaläggning i vården

Att lägga scheman för personalens arbetstider är ofta både komplicerat, tidskrävande och verksamhetskritiskt. Denna utbildning syftar till att ge dig kunskap, verktyg och metoder för att lyckas med schemastyrningen och schemaläggningen. Du får lära dig olika schemamodeller, vilka lagar och kollektivavtal du måste ta hänsyn till, hur du tar fram mål, riktlinjer och regler, minimerar negativ hälsopåverkan och involverar medarbetarna i processen.

Som ansvarig för schemaläggning har du ett stort ansvar för att säkerställa att verksamhetens schemaplanering uppnår rätt kvalitet, att ekonomin är i balans och att medarbetarna har hälsosamma arbetstider som inte bryter mot lagar och avtal. Dessutom ska verksamhetens behov av patientsäkerhet, kompetenssäkring och effektivt resursutnyttjande tillgodoses.

Denna utbildning handlar om hur du gör för att lyckas med schemaläggningen. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar genom grupparbeten och diskussioner. Du får även möjlighet att diskutera dina utmaningar med övriga deltagare och experter inom schemastyrning.


UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Genomgång av olika schemamodeller och dess för- och nackdelar
– Utmaningar inom schemaläggning och vilka konsekvenser det kan få om schemaläggningen brister
– Hur du som ansvarig kan styra schemaläggningen genom att ta fram mål, riktlinjer och regler
– Hur du gör schemaläggning utifrån bemanningsbehov
– Vilka lagar, direktiv och kollektivavtal som påverkar schemat och schemaläggningen, till exempel arbetstidslagen
– Hur du kan arbeta med att minimera de negativa hälsoaspekterna – utifrån styrning av schemats uppbyggnad såväl som medarbetarens påverkansmöjlighet och upplevelse
– Hur du kan räkna på grunderna i schemat genom att jämföra bemanningsbehov med tillgängliga resurser
– Hur du beräknar olika tänkbara scenarier, till exempel utökning eller nerdragning av verksamheten, ändrade schemaregler
– Hur medarbetarpåverkan kan ske på olika sätt och i olika delar av processen


UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som ansvarar för eller arbetar med schemaläggning inom vården.


MÅL MED UTBILDNINGEN:
Efter den här utbildningen kommer du vara rustad med metoder och lösningar för hur du styr schemaplaneringen i din verksamhet med hänsyn till kapacitet, förutsättningar och behov.

 Schemastyrning och schemaläggning i vården

PROGRAM

09.00 Välkomnande och introduktion av mål, kursledare och kursdeltagare

09.15 Utmaningar med schema
– Vad som gör att det är så svårt med schemaläggning
– Vilka konsekvenser det kan få om det brister i schemaläggningen

10.15 Kaffe

10.30 Lag, avtal och hälsa
– Vilka direktiv, lagar och avtal som påverkar schemat och schemaläggningen
– Arbetstidslagen med dess dygns och veckovila
– Praktiska exempel från olika verksamheter när det gäller hur regelverk kan se ut på enhetsnivå
– Hur du kan tänka för att minimera de negativa hälsoaspekterna – utifrån schemat, medarbetarskap och processen

11.30 Schemaläggning utifrån bemanningsbehov
– Att utgå från verksamhetens uppdrag
– Hur bemanningsbehov, personalgrupp och schemaregler samverkar i schemaläggningen?
– Hur du kan räkna på grunderna i schemat genom att jämföra bemanningsbehov med tillgängliga resurser
– Beräkningar av olika tänkbara scenarier kring till exempel utökning/nerdragning av verksamheten, ändrade schemaregler, och utökning av personalgrupp

12.00 -13.00 Lunch

13.00 Schemaläggning utifrån bemanningsbehov fortsättning.

14.00   Hur du som ansvarig kan styra schemaläggningen
– Hur du kan ta fram mål, regler och riktlinjer för schemaläggningen
– Exempel på områden som ofta är lämpliga att styra kring
– Hur medarbetarpåverkan ka ske på olika sätt och i olika delar av processen

15.00 Kaffe

15.15 Schemamodeller och hur de tillämpas
– Genomgång av olika schemamodeller och dess för- och nackdelar 
– Vilka trender ser vi just nu och vad kan passa för olika verksamheter och i vilka faser

16.00 -16.30 Summering och avslutande diskussion

 

KURSINFORMATION

Datum: 1 oktober 2019

Tid: 09.00-16.30

Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Pris: 7 900 exkl. moms

Ytterligare kurstillfälle:
3 december 2019>>

Har du frågor, kontakta: 
Madeleine Anderberg 
Dagens Medicin Utbildning
madeleine.anderberg@bbm.bonnier.se 
073 558 66 27

Schemastyrning och schemaläggning i vården

Emil Jönsson
Emil Jönsson arbetar som verksamhetskonsult på Schemagi. Där hjälper han dagligen verksamheter med att förbättra sin styrning av schema, bemanning och planering. Emil är pragmatisk med en mycket god analytisk förmåga och en mycket uppskattad workshopledare. Emil har bred erfarenhet från en rad olika specialistbefattningar inom logistik och produktionsstyrning. Han har varit verksam inom flera olika branscher, bland annat vård och omsorg, fordons-, läkemedels-, kärnkraftsindustrin, samt legotillverkning.

Schemastyrning och schemaläggning i vården

Emelie Göransson
Emelie Göransson arbetar som verksamhetskonsult på Schemagi. Hon hjälper framförallt verksamheter inom vård och omsorg med att skapa och analysera scheman samt skapa förutsättningar för en hållbar schemaläggning. Emelie är en mycket god analytiker med stor känsla för detaljer vilket hon förmedlar på ett pedagogiskt sätt. Hon har genom olika befattningar arbetat med planering och schemaläggning som fokus under många år inom framförallt vård och omsorg. 

Alla utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Nyhets- och redaktionschef:
Katarina Ekspong 072-252 14 80

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61
Sara Heyman 073-558 66 71

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier