Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

22 oktober 2020

Så skapar du effektiva och välmående arbetsgrupper och team

Arbetsgrupper och team kan vara både vår största tillgång och vårt största utmaning – något som kan ge energi eller dränera oss. Denna utbildning, som riktar sig både till chefer, arbetsledare och engagerade teammedlemmar, handlar om att ge dig kunskap, metoder och verktyg som hjälper dig att skapa välpresterande och välmående arbetsgrupper. Kursens innehåll bygger på vetenskapliga studier om vad som skapar effektiva team.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

– Ett teams olika utvecklingsfaser enligt den forskningsbaserade IMGD-teorin (Integrative Model of Group Development)
– Hur du som ledare eller medarbetare kan hjälpa ditt team att utvecklas och bli mer effektivt och välmående
– Hur du kan arbeta med flexibelt ledarskap utifrån arbetsgruppens utvecklingsfas
– Hur du kommunicerar effektivt och ändamålsenligt och hur du gör för att bryta gnällspiraler och klagomål i gruppen
– Om orsakskedjan som ligger bakom resultaten i en arbetsgrupp (IPO-modellen: Input-Processes-Output)
– Hur du kan hantera informella ledare
– Målmatrisen – ett verktyg för att formulera mål kopplat till det som ska produceras/erbjudas, samt mål som berör gruppens effektivitet och samarbete.
– Beteendeprocesser att påverka för att förbättra samarbetet och öka effektiviteten i arbetsgruppen
– Hur du använder dig av forskningsbaserade utvärderingsverktyg för att öka produktivitet och hållbarhet i din arbetsgrupp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Både till dig som har en chefs– eller  arbetsledande roll, och till dig som i din yrkesroll är en aktiv deltagare i en arbetsgrupp eller ett team.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att deltagaren får ökad kunskap om ett teams utveckling och de olika utmaningar som detta innebär. Deltagaren får också kunskap om vilka beteenden och strategier som underlättar ett teams effektivitet, samt prova verktyg som effektiviserar teamet/arbetsgruppen och ökar förutsättningarna för hållbarhet och trivsel.

anmaldighar

Program

9.00 Välkomnande och introduktion

9.15 Att skapa effektiva team enligt IMGD (An Integrative Model of Group Development):
– Vi går igenom hur arbetsgrupper utvecklas i faser – från omogna faser med fokus på känslor och relationer, till mogna faser med uppdrag och arbete i centrum

9.45 Hur du kan arbeta med flexibelt ledarskap utifrån arbetsgruppens utvecklingsfas
– Hur grupper i olika faser tar olika mycket ansvar
– Hur grupper i olika faser behöver olika typer av stöd ifrån dig som ledare

10.00 Rollernas betydelse i arbetsgruppen
– Hur du kan hantera informella ledare
– Hur du kan tydliggöra rollerna

10.30 Fika

10.45 Sätta mål i arbetsgruppen:
– Målmatrisen – ett verktyg för att formulera mål kopplat till det som ska produceras/erbjudas, samt mål som berör gruppen effektivitet och samarbete.

11.15 Teamutvecklande kommunikation:
– Hur du gör för att bryta gnällspiraler och klagomål i gruppen

12.00 Lunch

13.00 Att förstå orsaken bakom resultatet i en arbetsgrupp
Vi går igenom IPO-modellen (Input-Processes-Output):

Inputs – att förstå vilka förutsättningar arbetsgruppen har
Processer – vad medlemmarna tänker känner och hur de agerar (processer)…

Outputs – som ger de resultat man ser

13.30 Vilka aktiviteter är mest effektiva i ett team för att fullgöra sitt syfte och sitt uppdrag?
– Aktiviteter som äger rum före och efter arbetsepisoder (så kallade övergångsprocesser)
– Aktiviteter som äger rum när teamet utför sina arbetsuppgifter (så kallade aktionsprocesser)
– Aktiviteter som äger rum när teamet ska hantera känslomässiga stämningar i teamet (så kallade interpersonella processer)

14.30 Fika

14.45 Vikten av att utvärdera arbetsgruppens insatser
– Forskningsbaserat verktyg för att förbättra prestationerna i team: AAR (after action review)

15.50-16.00 Summering och avslut

Anmäl dig här>>
Anmäl dig här>>

KURSINFORMATION

Datum: 22 oktober 2020

Tid: 09.00-16.00

Plats: Centrala Stockholm

Pris: 6 900 exkl. moms

Har du frågor, kontakta: 
Magnus Norrman
magnus.norrman
@bbm.bonnier.se
070 729 37 21

KURSLEDARE

Charlotte Råwall
Charlotte Råwall är leg psykolog och leg sjuksköterska. Efter några år som sjuksköterska inom slutenvård och primärvård har hon under större delen av sin yrkesverksamhet arbetat som klinisk psykolog, till största delen inom rehabilitering och primärvård. De senaste åren har hon haft rollen som organisationskonsult med uppdrag som chefshandleding, medarbetarhandledning, medarbetarutveckling i grupp och utbildningar inom ledarutvecklingsområdet. Hon är en mycket omtyckt kursledare med flera års erfarenhet av att hålla i kurser och utbildningar.


 

Vad tycker tidigare deltagare?

”Oerhört givande kurs med konkreta tips och bra övningar!

Jenny Madarasz, sjuksköterskaÄlvsjö vårdcentral

Alla utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier