Den här sajten är bara till för dig som arbetar i hälso- och sjukvården.

  • Annonsera
  • Prenumerera
  • Kontakt
  • Tipsa oss!
  • Lediga jobb
  • Logga in

6 oktober 2020

Stresshantering och återhämtning för dig i vården

Sjukvårdens vardag är full av utmaningar och många drabbas av stressrelaterad ohälsa. Att utbilda personal och chefer i stresshantering är av stor betydelse för alla individer och arbetsgivare. Under denna utbildning får du bland annat lära dig vilka beteenden och signaler hos dig själv och andra, som du måste vara uppmärksam på, strategier för stressade situationer och hur du kan arbeta med avslappning, återhämtning, motion och sömn för att skydda dig mot stressbesvär.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Vilka signaler på stress som du måste vara uppmärksam på hos dig själv
– Vilka beteenden och personlighetsdrag som ökar risken för stressbesvär
– Beteendestrategier i stressade situationer
– Avslappning och andning och dess betydelse för stresshantering
– Hur du kan arbeta metodiskt med återhämtning
– Stressens påverkan på individ och organisation
– Vilka beteenden som skapar vår arbetskultur och vad vi kan ändra
– Sömnens betydelse för hälsa och prestation och hur man ska sova bra
– Stressfysiologi för vardagsbruk
– Motionens och sömnens påverkan på vår hjärnfunktion
– Handlingsplan för förbättrad stresshantering och ökat välbefinnande
– Arbetsmiljöverkets riktlinjer för organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö
– Hur du skapar en individuell handlingsplan – under handledning skapar du en plan för att må bättre och för att kunna hantera stress på ett bättre sätt. 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 
All sjukvårdspersonal. 

MÅL MED UTBILDNINGEN: 
Att förbättra förmågan att hantera stress i vardagen, på arbetsplatsen och privat. Att minska risken för stressrelaterad ohälsa och bibehålla eller öka ditt välbefinnande och din prestation på ett hållbart sätt.  

anmaldighar

Program

09.00-09.15 Välkomnande och introduktion
Introduktion till dagen, presentation av deltagarna, och syfte och mål med kursen

kl 9.15-10.15 Stressens påverkan på vår vardag
– Människan som biologisk varelse och hur vi lever i dagens samhälle
– Stressfysiologi – kort introduktion
– Hur påverkar stress individ och organisation
– Hur ser vi stress på vår arbetsplats och vilka konsekvenser ger den?
– Finns det några beteenden i vår vår kultur som vi kan ändra?
– Vad blir vi stressade av, privat och på arbetet?
– Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer för organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö – kort sammanfattning 

kl 10.15-10.30 Kaffe

kl 10.30-11.00 Stressignaler att uppmärksamma
– Vilka signaler på stress bör vi uppmärksamma hos oss själva?
– Vilka beteenden och personlighetsdrag ökar risken för stressbesvär?
– Vad kan vi ändra?
– Positiv och negativ stress
– Balans mellan stress och återhämtning – ett stort kompetensområde
– Energiglaset som modell

Kl 12.00-13.00 Lunch

Kl 13.00-14.00 Motion, andning och avslappning
– Motion som stresshantering och dess påverkan på vår hjärna
– Avslappning och andning ur ett vetenskapligt perspektiv 
– Andnings- och avslappningsövningar

Kl 14.15-14.30 Kaffe

Kl 14.30-15.00 Sömn
– Sömnens betydelse för hälsa och prestation 
– Hur gör man för att sova bra – tips och tricks

Kl 15.00-15.45 Handlingsplan
Handlingsplan – under handledning skapar vi en individuell plan för att må bättre och kunna hantera stress på ett bättre sätt. Var och en väljer ett relevant beteende för dem som följs upp av individen själv, av en kollega på arbetsplatsen och av någon anhörig vilket ger trippeluppföljning. Vi coachar varandra för att förbättra våra planer.

Kl 15.45-16.00 Checklistor och avslut
– Checklista att följa för ökat välbefinnande och stresstålighet
– Vad ska man göra i en stressig situation?
– Avslutandediskussion och sammanfattning av kursen 

Anmäl dig här>>
Anmäl dig här>>

KURSINFORMATION

Datum: 6 oktober 2020

Tid: 09.00-16.00

Plats: Centrala Stockholm

Pris: 6 900 exkl. moms

Har du frågor, kontakta: 
Magnus Norrman
magnus.norrman
@bbm.bonnier.se
070 729 37 21

 

KURSLEDARE

Nils Edelstam
Nils Edelstam, leg läkare som i över 15 år behandlat patienter med psykisk ohälsa och stressbesvär samt utbildat individer, grupper och organisationer i stresshantering. Samarbetet med KBT-psykologer och andra yrkeskompetenser har varit grundläggande för att få den breda kunskap han har. Hans långa erfarenhet gör att han har svar på det mesta inom området och en stor bank av exempel att ösa ur. Nils har mångårig erfarenhet av eget chefs- och ledarskap i privat vård och är utbildad i OBM-Organizational Behavior Management – beteendepsykologi i organisationer. När han inte håller utbildning, arbetar Nils med stressrelaterad ohälsa och smärta på en privat rehabiliteringsmottagning i Stockholm. 

Vad tycker tidigare deltagare?

Fick med mig många värdefulla och konkreta verktyg att använda i vardagen

Katarina Planhammar Hörberg, verksamhetschef, Region Kronoberg

Mycket givande, tänkvärt och inspirerande!

Eva Brosjö, läkare, Ersta Diakoni

 

Alla utbildningar

Nyheter från startsidan

Senaste numret av Dagens Medicin – här finns det digitalt

TIPSA REDAKTIONEN!

Har du nyhetstips? Mejla oss:

redaktionen@dagensmedicin.se

Eller ring tel: 08-409 320 40

Vill du publicera ett debattinlägg? Mejla debattredaktören på debatt@dagensmedicin.se

Teamledare nyheter:
Jens Krey 070-735 16 61 

Vill du tipsa oss krypterat och säkert? Klicka här! (Obs! Använd endast om nödvändigt. Pressmeddelanden och annat hänvisas till vanliga redaktionsmailen, se ovan.)

Nyhetsbrev

Vill du ta del av våra nyhetsbrev?

Klicka här!

Sök i vår databas!

Våra seminarier