onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Tillitsbaserad ekonomi- och verksamhetsstyrning – dynamisk budget, prognos och målstyrning

Verksamhetsutveckling

Traditionell ekonomi- och verksamhetsstyrning ifrågasätts allt oftare för att den anses skapa en tungrodd administrativ process och misstro. Denna utbildning handlar om hur du kan utveckla ekonomistyrningen bort från traditionell budgetstyrning och istället skapa en tillitsbaserad, dynamisk ekonomi- och verksamhetsstyrning som främjar samverkan och effektivitet och bättre tar hänsyn till oförutsedda händelser. Du får lära dig hur du i praktiken kan arbeta med tillitsbaserad och dynamiskt budget, uppföljning, målstyrning och prognos.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Brister med och kritik mot traditionell budgetstyrning, New Public Management (NPM), traditionell internprissättning och fiktiva marknader
 • Vad forskningen säger och hur det ser ut i praktiken
 • Hur traditionell budgetstyrning och andra strukturer inom NPM kan utvecklas så att beslut om resursallokering, målstyrning, uppföljning och prognos kan främja tillit och effektivitet
 • Hur du kan utveckla ekonomistyrningen bort från traditionell budgetstyrning
 • Hur du kan utveckla en modern, tillitsbaserad organisation genom modern ekonomistyrning och utvecklade metoder för ekonomisk analys och dialog mellan stab och verksamhetsansvariga
 • Vilka fallgropar du ska undvika vid förändring mot en mer dynamisk och tillitsbaserad ekonomistyrning
 • Hur du kan arbeta med tillitsbaserad uppföljning och prognos genom trendanalyser, relativa mål och rullande mål
 • Hur du kan arbeta med tillitsbaserad målstyrning
 • Exempel på hur andra organisationer inom offentlig sektor gjort för att nå framgång i form av minskade kostnader, minskad administration, ökad tillit och samverkan och kul på jobbet 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Ekonomichefer, controllers, HR-chefer, verksamhetschefer och andra med ekonomiskt ansvar i offentlig sektor som vill arbeta mer modernt och tillitsbaserat

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få kunskap och inspiration för att utveckla ekonomistyrningen bort från traditionell budgetstyrning och istället skapa en tillitsbaserad, dynamisk ekonomi- och verksamhetsstyrning som främjar samverkan och effektivitet och bättre tar hänsyn till oförutsedda händelser.

Dela kursen

Program

09.00 Inledning

 • Introduktion till dagen, mål och agenda 
 • Presentationsrunda 

09.20 Traditionell ekonomistyrning baserad på årsbudgetering och dess problem

 • Traditionell ekonomistyrning och budgetstyrningens historik
 • Brister med traditionell budgetstyrning
 • Kritiken mot New Public Management (NPM)
 • Kritiken mot traditionell internprissättning och fiktiva marknader
 • Den rationella styrmodellen 
 • Andra hinder och dilemman – slöseri, administrativa tidstjuvar och annat 

10.15 Kaffe

10.30 Så kan du utveckla traditionell ekonomistyrning

 • Så arbetar andra organisationer för att utveckla ekonomistyrningen bort från traditionell budgetstyrning
 • Exempel på organisationer och de effekter som uppnåtts
 • Så undviker du vanliga fallgropar som finns vid förändring från traditionell ekonomistyrning mot en mer dynamisk och tillitsbaserad ekonomistyrning 

12.00 Lunch

13.00 Att arbeta med tillitsbaserad uppföljning och prognos

 • Att lita på trendanalyser och mer relativa mål och nyckeltal är en nyckel inom tillitsbaserad ekonomistyrning
 • Så väljer du metod för rullande uppföljning och prognos
 • Så arbetar du med visualisering av utfall, trender och prognos för olika typer av data
 • Så arbetar du med att skapa tidiga varningssignaler och att kommunicera med verksamheten
 • Vad chefer vill se i en rapport
 • Övning i Excel - tillämpning av rullande uppföljning och prognos 

15.00 Fika

15.15 Att arbeta med tillitsbaserat målstyrning

 • Syftet med målstyrning: vad det är och vad det finns för alternativ
 • Från uppdrag, till inriktning och mål, där vi går igenom skillnader i begrepp och sätt att utveckla målstyrningen bort från traditionell ekonomistyrning
 • Så undviker du dysfunktionella beteenden som kan uppstå vid felaktig målstyrning – om motivation, feedback och beteenden 

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut