fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Tillitsbaserat ledarskap i praktiken – från detaljstyrning till ökat engagemang

Ledarskap, Verksamhetsutveckling

Många röster hörs om att detaljstyrning inom offentligt finansierad verksamhet behöver minskas och handlingsutrymmet öka – för att ta tillvara på medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang. Detta är också den statliga Tillitsdelegationens rekommendationer. Denna utbildning, som riktar sig till chefer och ledare, handlar om att leda med tillit i praktiken i den dagliga verksamheten.

Att vara ledare innebär särskilda utmaningar. Kravbilden är omfattande och mångfasetterad. Att ta hjälp av moderna arbetspsykologiska teorier och verktyg är ett bra sätt att främja arbetsmiljön, möjliggöra handlingsutrymme och autonomi hos medarbetare, samt skapa de förutsättningar som behövs för att skapa en gynnsam utveckling i dagens komplexa verklighet.

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Vad nutida psykologisk forskning har identifierat som avgörande faktorer för att tillit ska uppstå och människor ska kunna frigöra sin potential på arbetsplatsen
 • Om ledarskapets betydelse för att kunna främja verksamhetens utveckling mot mer tillitsorientering
 • Hur du kan leda med tillit genom att gå från fokus på att kontrollera till att frigöra medarbetarnas inneboende handlingskraft
 • Hur du gynnar psykologisk trygghet på arbetsplatsen
 • Hur du arbetar med uppföljning och utvärdering på ett tillitsbaserat sätt för att skapa lärande och utveckling
 • Hur du som ledare skapar involvering och delaktighet

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som har en operativ chefs- eller ledarfunktion och som vill lära sig mer om att leda med tillit.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få:

 • Kunskap och konkreta metoder för hur du praktiskt arbetar med dessa frågor i ditt dagliga ledarskap och i din egen verksamhet.
 • Öka din förmåga att förhålla dig till och arbeta med tillitsbaserat och frigöra medarbetarnas förmåga till medledarskap.
 • Råd, konkreta verktyg och handfasta färdigheter
 • Möjlighet att reflektera och dela erfarenheter kring hur ett tillitsorienterat ledarskap kan se ut.

Dela kursen

Program

Dag 1 

09.00 Introduktion till utbildningen

09.15 Varför vi behöver göra annorlunda

 • Oönskade effekter av styrning och behovet av förändring 
 • Värdet av den kollektiva kapaciteten
 • Tillit som styrprincip – om begreppet och forskningsområdet

10.45 Kaffe 

11.00 Hur du leder med tillit

 • Tillit som förhållningssätt – risktagande och dess konsekvenser
 • Tillit som framväxande tillstånd – hur tillit skapas inom organisationer genom samspelet mellan chefer och medarbetare
 • Ledarskapets ökade betydelse – vad forskningen identifierat som effektivt och tillitsskapande

12.00- 13.00 Lunch

13.00 Ledares förutsättningar

 • Att leda i komplexitet och ständig förändring
 • Organisatoriska förutsättningars betydelse för ledarskapet 
 • Struktur som gynnar tilliten- ge ansvar och uppdrag på rätt nivå

14.30 Fika

14.45 Vad du som ledare ska göra för att skapa tillit och varför

 • Effektiva ledarskapsstrategier – att klargöra och påverka
 • Handlingsutrymme och ansvarskänsla – styra genom dialog och gemensam förståelse
 • Hur man påverkar medarbetarnas beteende genom transaktionellt ledarskap

16.00 Summering och avslut

Dag 2

09.00 Incheckning och gemensam reflektion

09.15 Rensa i styrningen

 • Överdos av styrning – styrning som skapar otydlighet 
 • Styra med värderingar och tillit
 • Tydlighetens betydelse

09.45 Främja motivation och engagemang

 • Hur motiveras vi? – autonom motivation och psykologiska behov
 • Transformerande ledarskap – behovsstödjande ledarskap som utvecklar medarbetare
 • Frigöra handlingskraft

10.45 Kaffe

11.00 Från medarbetare till medledare

 • Medarbetarens roll i en tillitsbaserad organisation
 • Distribuerat ledarskap och medledarskap
 • Att ta sin roll 

12.00 -13.00 Lunch

13.00 Så gynnar du psykologisk trygghet på arbetsplatsen 

 • Tillit och neurobiologi
 • Vad psykologisk trygghet är och varför det är så viktigt
 • Hur du som ledare ska göra för att skapa förutsättningar för psykologisk trygghet

14.00 Att skapa en lärandekultur

 • Tillit förutsätter uppföljning
 • Lärande inom organisationer – utfall och feedback 
 • Grundprinciper för tillitsbaserad uppföljning

14.45 Fika

15.00 Dialog och samskapande

 • Samarbete inom tydliga ramar
 • Dialogens principer
 • Hur du som ledare skapar involvering och delaktighet 

15.30-16.00 Summering och avslut