Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Distriktsläkare kräver en ny representant i toppen

Publicerad: 12 mars 2008, 12:53

Efter Benny Ståhlbergs avgång står allmänläkarna utan före­trädare i Läkarförbundets cent­ral­styrelse.
– För att centralstyrelsen ska vara trovärdig krävs det en primärvårdsrepresentant, säger Ove Andersson, ­läkare på Eriksbergs vårdcentral i Uppsala.


När Benny Ståhlberg blir ny primärvårdschef i Skåne lämnar han inte bara ordförandeskapet i Distriktsläkarföreningen, DLF, se även Dagens Medicin nr 10/08. Han hoppar också av som ledamot i Läkarförbundets cent­ral­styrelse och lämnar därmed även uppdraget som andre vice ordförande i förbundet. Som sådan har han ingått i förbundets presidium, som bland annat har till uppgift att planera styrelsens arbete. I presidiet ingår även förbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm och förste vice ordförande Marie Wedin.

Hoppas på tillfällig lösning

Med Benny Ståhlberg försvinner också allmänläkarnas inflytande i Läkarförbundets centralstyrelse.

– Det är ett problem. För att centralstyrelsen ska vara representativ är det DLF:s åsikt att distriktsläkarna bör ha en representant med. Ur vårt perspektiv är det ganska självklart, säger Ove Andersson, styrelseledamot i DLF.

Benny Ståhlbergs plats i cent­ral­styrelsen kommer att stå tom fram till Läkarförbundets fullmäktige i december. Ove Andersson hoppas dock att tomrummet ska fyllas tidigare än så.

– Jag tror att centralstyrelsen ser dilemmat och försöker lösa det på ett temporärt sätt. En tänkbar väg skulle vara för styrelsen att adjungera någon som kan delta i diskussionerna, säger Ove Andersson.

– Många av de sjukvårdsfrågor som kommer att dominera diskussionerna under det närmaste året har fokus på förändringar i öppenvården, till exempel utredningen om patientens rätt i vården. Därför är behovet av att ha en DLF-representant stort, och det borde ligga i förbundets intresse också.

Robert Svartholm, distriktsläkare på Björknäs vårdcentral och ordförande i Norrbottens läkarförening, betonar även han vikten av att allmänläkarna har kvar sin representation i centralstyrelsen.

– Det behövs verkligen. Det blir ett jättetomrum efter Benny Ståhlberg. Distriktsläkarkåren är ju basen i sjukvården och då måste den vara representerad i förbundet – det är en självklarhet!

Risk för sämre information

Benny Ståhlberg själv tycker att det är ett ”jättebekymmer” att allmänläkarna saknar före­trädare i styrelsen.

– Det gör att det finns en risk att allmänläkarnas perspektiv går förlorat i centralstyrelsens diskussioner. Ett annat problem är att Distriktsläkarföreningen inte får lika mycket och snabb information om vad som är på gång. Det är självklart inte gynnsamt för kåren, säger Benny Ståhlberg.
Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet, håller med om att allmänläkarna borde vara representerade i styrelsen.

– Det bör finnas en allmänläkare i centralstyrelsen. Jag hoppas att vi löser det till höstens fullmäktige.

Finns det någon möjlighet att välja in en extra styrelseledamot innan dess?
– I sådana fall måste vi kalla till ett extra fullmäktige. Om jag hade tyckt att det var ett jätte­stort problem hade vi kunnat göra det. Men jag tror inte att det blir aktuellt.

Frågan om hur arbetet i presidiet ska utföras utan Benny Ståhlberg ska diskuteras på ett styrelsemöte i dag, onsdagen den 12 mars.

– Mitt förslag är att vi tar in en från styrelsen som tar de arbetsuppgifterna utan att bli vice ordförande, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Gertrud Svensén

Henrik Kennedy

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev