Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag28.01.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Digitalisering

Dom stöder krav om en läkare på 1 500

Publicerad: 10 December 2014, 06:00

Ann-Marie Terner, ordförande i Distriktsläkarföreningen i Örebro län, ser det som principiellt viktigt att Arbetsmiljöverket använder siffran 1 500 listade patienter per allmänläkare som riktmärke för arbetsmiljön.

Foto: Øyvind Lund

En allmänläkare med mer än 1 500 listade patienter löper risk att skadas, enligt en dom från förvaltningsrätten. Ställningstagandet kan ge eko i flera landsting.


När primärvården är hårt belastad och en heltidsarbetande läkare har mer än 1 500 listade patienter kan det innebära hälsorisker. Arbetsgivaren ska då göra riskanalyser och följa upp arbetsmiljön. Det är kontentan av en dom från förvaltingsrätten som bygger på ett beslut från Arbetsmiljöverkets tillsyn av primärvården i Örebro läns landsting.

– Vi överklagade Arbetsmiljöverkets beslut eftersom deras hänvisning till 1 500 listade patienter per läkare saknar stöd i lag eller föreskrift, säger Kerstin Norman, arbetsmiljöstrateg vid landstinget.

Måttet med 1 500 listade patienter per allmänläkare är ett riktvärde som i många år använts i såväl riksdagsbeslut om sjukvården som av Läkarförbundet. Flera landsting har det som mål.

Förvaltningsrätten skriver att dess beslut inte innebär ett absolut förbud mot att ha fler listade patienter, om dessa kräver mindre omfattande vårdinsatser, men att landstingets arbetsmiljöansvar ställer krav på rutiner och en handlingsplan om belastningen på läkarna kan bli för hård.

Enligt en kartläggning som Läkarförbundet lade fram i fjol hade allmänläkarna i Örebro flest listade patienter per allmänläkare i landet, i snitt 2 400 stycken. Siffran för riket var drygt 1 500.

Att få bukt med arbetsmiljön och läkarbristen inom primärvården i Örebro läns landsting är ett långsiktigt arbete, enligt Kerstin Norman.

– Det handlar om rekrytering och om att få läkarna att stanna men vi försöker också att hitta andra arbetssätt så att läkarna avlastas.

Primärvårdsledningen i Örebro har nu börjat mäta allmänläkarnas arbetsmiljö en gång i månaden.

– De får svara på fem frågor om sin arbetsbelastning. Svaren ska ge en bild av hur de har det och vad vi kan göra för att förbättra arbetssituationen, berättar Karl G Bartoll, primärvårdschef i Örebro läns landsting.

Han tycker att det är för tidigt att dra slutsatser av enkäterna. Svaren från den tredje har inte presenterats.

Primärvårdsledningen har även ökat möjligheterna att ta in vikarier.

– Från att ha haft runt 20 har vi nu 30 hyrläkare per månad och vi kommer att utöka antalet ST-platser i allmänmedicin från dryga 60 till 80, säger Karl G Bartoll.

Från fackligt håll efterlyses en mer långsiktig åtgärdsplan.

– Webbenkäterna är den enda konkreta åtgärd vi har sett än så länge. Vad resultatet av dem ska leda till vet jag inte. Fler hyrläkare räcker inte för att fullt ut täcka upp för den reella läkarbristen på flera vårdcentraler, säger Ann-Marie Terner, allmänläkare på Brickegårdens vårdcentral i Karlskoga, tillika ordförande i Distriktsläkarföreningen i Örebro län.

Att Arbetsmiljöverket använt siffran 1 500 listade patienter per allmänläkare som ett mått för arbetsmiljön ser Ann-Marie Terner som principiellt viktigt.

– Detta är även något som primärvården runt om i landet fortsättningsvis kan hänvisa till i diskussionerna med arbetsgivaren.

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev