onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Hallå där ...

Publicerad: 17 maj 2021, 07:11

– Det är en stor utmaning för Inera att växla fokus från egen tjänsteutveckling till att tillhandahålla basinfrastruktur, enligt Daniel Forslund. Foto: Magnus Fröderberg

... Daniel Forslund, (L), ordförande i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s beredning för digitalisering, som kommenterar Ineras årliga ägarråd som hölls den 12 maj.

Ämnen i artikeln:

Inera

NH


Vilka var de viktigaste besluten vid ägarrådet?
– Den nya ägaröverenskommelse som kompletterar och förtydligar Ineras uppdragsbeskrivning och hur bolaget ska stödja den digitala utvecklingen i kommuner och regioner, och hur både strategiska och operativa beslut ska förankras med ägarna/kunderna framöver.

Läs mer: Stor utmaning när Ineras teknikskuld ska finansieras  

– Här har det funnits behov av att skapa mer tydlighet och integrera styrningen av den digitala verksamhetsutvecklingen enligt samma logik som all annan verksamhetsutveckling. Dessutom har vi skapat ökad tydlighet i hur Ineras verksamhet ska finansieras, så att den går bättre i takt med kommuner och regioners egna budgetprocesser och skapar mer förutsägbarhet och transparens kring kommande investeringar och löpande kostnader.

Läs också: Sydöstra sjukvårdsregionen vill ha mer samverkan kring Inera 

 – Vi vill dessutom klara ut relationen gentemot staten, där det är viktigt att SKR-koncernen som helhet agerar mer samlat i förhandlingar med staten och externa aktörer.

Vilka är de största utmaningarna för Inera framöver?
– Det är att växla fokus från en lång historik av egen tjänsteutveckling till att i stället lägga grunden för tjänsteutveckling som regioner, kommuner, företag och vårdgivare bedriver. Detta ska genomföras genom att Inera främst fokuserar på att tillhandahålla den digitala basinfrastruktur och de gemensamma plattformar och principer som alla andra tjänster kan kopplas ihop igenom. 

– Detta är en svår men nödvändig förändring för bolaget, där Inera ska skapa de bästa förutsättningarna för digital utveckling och vara mer snabbfotad för att bättre möta upp både vård- och omsorgsverksamheternas föränderliga behov men också tillvarata marknadens innovationskraft. 

Får Inera tillräcklig finansiering från regionerna för att klara uppdraget?
– Ja, men vi behöver omdisponera hur Ineras medel används när det gäller kostnadseffektiviteten i den existerande tjänsteportföljen och i balansen mellan förvaltnings- och utvecklingskostnader. Finansieringen av vårdens digitalisering behöver ligga nära vårdverksamheten om det ska vara patienternas och personalens behov av välfungerande digitala stöd ska vara styrande

– Men många frågor behöver lösas nationellt, och därför behöver vi hitta en ny mekanism för att samfinansiera ett lyft av hela välfärdens digitala infrastruktur gemensamt mellan stat, regioner och kommuner om vi ska klara av den enorma investering detta kräver. Här har vi nu pågående dialog mellan SKR och Infrastrukturdepartementet för att göra gemensamma prioriteringar och förhoppningsvis hitta en modell för samfinansiering som ökar utvecklingstakten framöver.

Något övrigt som du tycker är viktigt?
– Inera har länge tillhandahållit tjänster som tidigare inte fanns på marknaden, men där det nu finns en uppsjö av olika digitala lösningar från olika företag, vårdgivare och regioner. När hela vårdsverige nu helt byter ut eller kraftigt uppgraderar sina journalsystem och vårdinformationsmiljöer krävs ett rejält omtänk i vad som faktiskt ska vara nationella tjänster och vad som i stället kan integreras i de nya journalsystemen eller erbjudas genom ramupphandlingar från entreprenörer och IT-företag.

Detta är Inera

Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. Uppdraget är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur.

Ägarrådet är Ineras beslutsorgan för övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Ägarrådet fastställer det ägardirektiv som styr Ineras uppdrag, strategi samt strategiska mål för Inera.

På Ineras årsstämma 18 juni ska beslut tas om budgeten för 2021.

Inera har i april 2021 påbörjat en ny upphandling av ett nytt ramavtal för utveckling och förvaltning av Ineras applikationer. De flesta av Ineras tjänster omfattas av ramavtalsupphandlingen, inklusive viktiga nationella tjänster som 1177 Vårdguiden. Upphandlingen omfattar inte drift.

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev