Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Kvinna tillåts inte välja mellan foster

Publicerad: 26 oktober 2005, 13:32

Gravida kvinnor som bär flera foster ska inte ha rätt att välja ut ett av fostren som tas bort. Bara Socialstyrelsen ska kunna göra ett sådant val, av till exempel medicinska skäl.


Det föreslår Statens medicinsk-etiska råd, Smer, i ett yttrande som regeringen särskilt har begärt.

Fosterreduktion är ett medicinskt ingrepp på kvinnor som bär på flera foster. Det innebär att ett eller flera, men inte alla, foster avlägsnas.

Den svenska abortlagstiftningen kom till när begreppet "fosterreduktion" inte fanns.

I de nordiska länderna skiljer sig rättspraxis åt, se även faktaruta. I den svenska abortlagen regleras inte ingreppet. Därför har Socialstyrelsen krävt att regeringen kompletterar abortlagen. Regeringens begäran av yttrandet från Smer är ett första steg i den processen.

Statens medicinsk-etiska råd föreslår att icke-selektiv fosterreduktion ska vara tillåten. Det vill säga: om avsikten bara är att reducera antalet foster ska kvinnan ska själv kunna bestämma att ett eller flera av fostren tas bort.

Eftersom en kvinna enligt abortlagstiftningen har rätt att abortera alla foster kan man knappast förbjuda en kvinna icke-selektiv fosterreduktion angående något eller några av dem, resonerar Smer i yttrandet:

"Eftersom åtgärden inte innefattar någon selektion bör den i princip jämställas med abort och vara tillåten enligt förutsättningar som gäller i abortlagen."

Allvarlig sjukdom kan vara skäl  Helt annorlunda ser rådet på selektiv fosterreduktion, det vill säga att kvinnan av något skäl vill ta bort ett visst utpekat foster.

Ett skäl för selektiv fosterreduktion kan vara att fostret har eller riskerar en allvarlig sjukdom. Ett annat skäl kan vara att fostret har en kromosomrubbning. Ytterligare skäl kan vara att fostret har "fel" kön eller andra "felaktiga" egenskaper.  Smer varnar för att selektiv fosterreduktion kan "ses som ett steg i en oönskad utveckling mot ett designat föräldraskap, där föräldrar väljer vilket barn de vill ha" utifrån kön och andra egenskaper.

En möjlighet att välja bort foster med oönskade egenskaper finns i och för sig redan vid vanlig graviditet.   Men då är det med den avgörande skillnaden att hela graviditeten avbryts och att det inte sker ett val mellan foster.

"Rätten till abort tar vidare bland annat sikte på kvinnans rätt till kroppslig integritet; hon ska inte mot sin vilja tvingas bära och föda ett barn. Denna aspekt saknas vid fosterreduktion", påpekar Smer.

Därför bör varje beslut om selektiv fosterreduktion godkännas av Socialstyrelsens rättsliga råd. Avgörande för om ingreppet ska tillåtas eller inte är allvaret i den sjukdom eller skada fostret lider av eller har anlag för. Det räcker alltså inte med mindre medicinska avvikelser.

Sociala faktorer får vägas in  Smer ställer inte upp några kriterier för vilka medicinska avvikelser som krävs, utan överlåter åt Socialstyrelsens rättsliga råd att skapa en praxis genom att avgöra fall efter fall.

Sociala faktorer, som att paret redan har ett sjukt eller skadat barn, bör också kunna vägas in. Däremot ska selektiv fosterreduktion på grund av kön eller andra personliga egenskaper "under inga förhållanden få förekomma".

Det finns ingen officiell statistik över antalet fosterreduktioner i Sverige. Men ingreppen är sällsynta.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev