Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Landsting på väg få plattform för IT

Publicerad: 26 mars 2003, 15:02

I de flesta landsting finns en lång rad olika IT-system. Hittills har floran av IT- lösningar vuxit utan gemensam styrning. Därför driver organisationen Carelink projektet Carelink Plus, som ska utarbeta en gemensam plattform för IT-system.


- Landstingen ser integrationen av system som ett av de största problemen inom IT idag, säger Åsa Schwieler, projektledare för Carelinks programområde Samverkande IT-produkter och tjänster.  Det är inte bara inom sjukvården som samordning av IT-system är en het fråga. Integration, till exempel genom att samla information från flera olika system i ett gemensamt webbgränssnitt, är en trend i hela IT-branschen.   För sjukvården skulle det finnas mycket att vinna på att kunna nå all information om en patient trots att den finns lagrad i många system på olika håll i landet. Men för att nå dit krävs att sjukvårdens IT-system är uppbyggda på ett liknande sätt.

Öppnar för att dela på program  Målet med Carelink Plus är att formulera gemensamma "regler" som ska följas av både beställare och leverantörer när man upphandlar nya IT-system för sjukvården. De IT-tjänster som används i vården har många komponenter gemensamt och det finns mycket att vinna på att delarna görs på likartat sätt.  Bland annat skulle det kunna göra IT-systemen billigare och effektivare och öppna för att landstingen kan dela med sig av de program man har köpt eller utvecklat själva.  - Hittills har marknaden för IT-system i sjukvården inte fungerat bra, säger Åsa Schwieler.  Grupper diskuterar nya riktlinjer  Landstingen har inte samordnat sina krav på systemen, och leverantörerna har därför fått en alltför liten marknad. Det de byggt för ett landsting har inte gått att sälja till ett annat, berättar Nils Schönström, läkare och projektledare för Carelink Plus.  Tre olika arbetsgrupper inom projektet har tagit fram rapporter som presenterades i samband med Vitalis-mässan i början av mars. En grupp har tagit fram riktlinjer för hur systemarkitekturen för sjukvårdens IT-lösningar kan utformas.   Två andra grupper diskuterar två av de grundläggande komponenter som skulle kunna göras enligt ett gemensamt regelverk, system för att kontrollera att den som loggar in i systemen har rätt behörighet och system för att kontrollera att patienten har gett sitt samtycke till att uppgifterna används i just den situationen.  I morgon, onsdagen den 26 mars, håller Carelink ett öppet möte i Stockholm för alla intresserade. Där ska man diskutera rapporterna.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev