Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Liten dator på väg att växa sig stor på sjukhusen

Publicerad: 3 mars 2003, 14:59

Handdatorernas intåg i sjukvården är än så länge trevande. Men många nya lösningar och funktioner har gjort att det finns mängder av mindre projekt ute på klinikerna, där man använder handdatorer för att underlätta och effektivisera arbetet.


En kartläggning som Dagens Medicin har gjort visar att det finns ett stort antal projekt runt om i Sverige där handdatorer används för att effektivisera och utveckla olika delar av vården.  Användningsområdena är dessutom väldigt skiftande.  Ofta används handdatorer för schemahantering och för nedladdning av uppslagsverk och klinikens egna PM. Men det finns även system med handdatorer som har utvecklats för att effektivisera arbetet på mottagningar, eller för att visa instruktionsfilmer. I framtiden finns det även förhoppningar om att handdatorer ska kunna användas för övervakning av patienter i hemmet och i akutsjukvården.  Handdator ska komma åt journaler  Dagens Medicins kartläggning visar att handdatorer används på olika sätt i de flesta landsting, men det finns få större genomgripande projekt. En större satsning som dock precis har startat är ett samarbetsprojekt mellan fyra landsting - Västerbotten, Stockholm, Sörmland och Blekinge - som använder datorjournalen BMS. Tanken är att utveckla journalsystemet så att det ska gå att komma åt i handdatorer.  I det första steget ska det bli möjligt för vårdpersonalen att anteckna uppgifter i handdatorn om exempelvis puls, blodtryck och temperatur hos patienterna, som sedan automatiskt via ett trådlöst nätverk går ner i patientens datorjournal.  - Tanken är att handdatorn ska ersätta papperslappen i fickan hos vårdpersonalen där dessa värden har antecknats tidigare, säger Mats Hjertkvist, projektchef vid EPI-centrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, som även leder projektet i de fyra landstingen.  Mätvärden skickas från helikoptern  Bland de mindre projekt som finns ute i landstingen kan bland annat nämnas ett som påbörjas under våren vid Södersjukhuset i Stockholm. Där ska en handdatorlösning användas för att mäta syresättning och puls hos patienter som transporteras i den ambulanshelikopter som är stationerad vid sjukhuset. Informationen skickas sedan trådlöst till patientjournalen.  Anita Kemlén arbetar bland annat med frågor om mobila lösningar för personal i sjukvården inom IT-organisationen Carelink. Hon anser att ett ökat användande av handdatorer, men även andra mobila lösningar, är näst intill en nödvändighet för att effektivisera och klara framtidens sjukvård.  - Alltmer vård bedrivs utanför sjukhusen i dag. Ska vården klara av att ta hand om den allt större andelen äldre i befolkningen och dessutom tackla svårigheterna att rekrytera personal, måste sjukvården ta till alla medel för att arbeta mer intelligent och för att underlätta arbetet, säger hon.  ....................................................  "I stort sett all den information jag behöver finns tillgänglig i bröstfickan"  Läkaren Mats-Ola Svensson är van handdatoranvändare. Mobila lösningar kan både förbättra läkarnas arbetsmiljö och förhållandet till patienterna, anser han.  - En av de stora fördelarna med handdatorlösningar för mig är att i stort sett all den information jag behöver i mitt arbete finns tillgänglig i bröstfickan. Dessutom är informationen hela tiden uppdaterad, säger Mats-Ola Svensson, läkare vid urologiska kliniken, Sunderby sjukhus mellan Luleå och Boden.  Där använder 75 procent av läkarna handdatorer i sitt arbete.  Mats-Ola Svensson anser att den förbättrade tillgängligheten till information som mobila lösningar kan förbättra både läkarens arbetsmiljö och förhållandet mellan läkare och patient. Läkaren behöver inte sitta dold bakom en skärm då provsvaren ska redovisas. Istället kan han eller hon plocka fram svaren i handdatorn och visa patienten direkt.  I det system som Mats-Ola Svensson använder i sitt arbete finns en mängd litteratur som han behöver dagligen, som exempelvis Fass, sjukdomsklassificeringssystemet ICD 10, jourläkarboken och klassificering av operativa åtgärder. Det finns även en bokmärkesmodul där han kan plocka fram de diagnoskoder som han oftast använder, exempelvis i samband med en prostataoperation. Även klinikens olika PM laddas ner och uppdateras kontinuerligt, så fort han synkroniserar handdatorn. Utöver detta kan han även skicka recept med sin handdator direkt till apoteken.  Under våren kommer Mats-Ola Svensson även att delta i ett projekt för att ta fram ett liknande system som ska användas i vården av patienter i livets slutskede. Tanken med detta system är att handdatorer ska ersätta de pärmar med journalanteckningar och undersökningssvar som dessa patienter har med sig till olika vårdgivare. När patienterna kommer till en mottagning kan läkaren läsa den information som finns i handdatorn och dessutom lägga till information, exempelvis ett utlåtande, som patienten sedan tar med sig.  - På det här sättet ökar vi patientsäkerheten, eftersom patientinformationen hela tiden är uppdaterad. Dessutom kan ingen annan än behörig personal och patienten själv komma åt informationen, säger Mats-Ola Svensson.  Hoppas på trådlösa handdatorer  Förhoppningen är att den bärbara journalen i framtiden ska gå att integrera med den ordinarie patientjournalen, så att personalen enkelt ska kunna surfa runt och hitta den information de söker. En annan förhoppning är att systemet ska bli trådlöst. Men det är en framtidsvision, anser Mats-Ola Svensson.  - Det finns visserligen redan i dag olika system med handdatorer som är helt trådlösa, men än så länge tycker jag inte att de håller måttet när det gäller kostnader och säkerhet i överföringen. Tekniken är fortfarande för ostadig, säger han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev