Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Mindre än halva dagen ägnas åt patientkontakt

Publicerad: 1 mars 2005, 12:33

Dryga tre timmar av arbetsdagen tar sjuksköterskorna hand om patienten. Resten går åt till annat. Det visar en dagboksstudie av vad sjuksköterskorna gör på arbetstid.


30 sjuksköterskor på Kungälvs sjukhus deltog i studien och skrev ner vad de gjorde under en arbetsvecka i maj 2004. Sjuksköterskorna arbetar på olika kliniker: kirurgi, geriatrik, medicin och psykiatri. Dagboksstudien visar att sjuksköterskornas arbetsdag domineras av andra uppgifter än patientkontakt. I genomsnitt ägnades 40 procent av tiden åt att ta hand om patienten, medan 60procent gick åt till rapportering, dokumentation, ronder, handledning och raster.

- Första reaktionen är naturligtvis: Är det inte mer tid med patienten? säger Carina Furåker, lektor i vårdpedagogik vid Göteborgs universitet, som har gjort studien.

- Men man måste diskutera kvalitet och kvantitet. Om nu vården ser ut så här så är det viktigaste att tiden med patienten är "bra tid", säger Carina Furåker och understryker att hennes studie inte mäter kvaliteten på den vård som ges, bara tiden.

Stor skillnad mellan kliniker  Skillnaderna mellan klinikerna är relativt stor. Minst tid med patienterna, 32 procent, hade kirurgisjuksköterskorna, medan medicinklinikens sjuksköterskor hade patientkontakt 46 procent av tiden.

Skillnaden beror till stor del på hur vården organiseras, enligt Carina Furåker. På medicinkliniken finns ett system där sjuksköterskor är "inne" eller "ute" olika arbetsdagar. Den som är ute har patientkontakten, medan den som är inne arbetar mest på expeditionen.

Maria Larsson, sjuksköterska på medicinkliniken, tycker att systemet bara har fördelar.

- Man får bättre koll på hur patienterna egentligen mår när man hjälper till att tvätta eller gå på toaletten. Det blir förstahandskunskap, säger hon.

För den som jobbar inne innebär den sociala planeringen för patienten täta kontakter med kommun och primärvård.

- Vi gör mycket dubbeljobb, där vi lämnar information både muntligt och på papper för att kommunen vill det. Ofta sitter man och jagar kommunala handläggare som är svåra att få tag på, säger Maria Larsson som tillägger att efter sådana dagar är det skönt att vara "ute" nästa dag.

På kirurgikliniken finns inget sådant system, och sjuksköterskor där har för forskaren Carina Furåker berättat att man ofta träffar patienten när medicin delas ut på morgonen, och sedan inte förrän efter lunch. Dokumentation, ronder och rapportering kommer emellan.

De 30 sjuksköterskorna spenderade i genomsnitt tre timmar och tio minuter per arbetsdag hos patienten. I den tiden räknas att prata med och tvätta patienten, bädda, dela ut mat liksom att ge injektioner, sätta dropp, ta prover och förbereda inför operationer och röntgen.

Ständigt avbrutna i arbetet  En stor del av arbetstiden går åt till rapportering till nästa arbetslag. För vissa gick upp till två timmar av arbetsdagen åt till detta.

- Men det kan inte vara rimligt att det går så mycket tid. Problemet är att rapporteringen nu ofta sker både vid dataskärmen och muntligt, säger Carina Furåker.

Dubbla system slår också igenom när det gäller dokumentation. Sjuksköterskorna spenderade från 20 minuter upp till nästan två timmar om dagen på dokumentation.

Sammanlagt går en fjärdedel av dagen åt till administration, till exempel att sköta dokumentation, skicka fax, svara i telefon, hämta och lämna prover och se till att förråden är fyllda. Studien visar också att det är svårt för sjuksköterskorna att planera sitt arbete. De blir hela tiden avbrutna av telefonsamtal, nya patienter, dörrar som öppnas och stängs, samtal med anhöriga och personal.

- Det påverkar självklart effektiviteten och kvaliteten på arbetet, säger Carina Furåker.

..............................................................

Kartläggningar bekräftar bilden av att patienten får liten del av tiden  Flera undersökningar bekräftar bilden av att vårdpersonalens arbetstid sällan domineras av patientkontakt.

När 17 läkare vid medicinkliniken på ett akutsjukhus i Mellansverige år 2003 fick sin arbetstid kartlagd visade sig endast en femtedel av arbetstiden gå till direkt vård av patienten.

För sjuksköterskor är tiden med patientkontakt längre, men ändå inte mer än 40 procent av arbetsdagen, enligt en studie av arbetet för 730 sjuksköterskor i landstingen i Örebro och Västmanland som revisionsföretaget Komrev presenterade för två år sedan.

Tar en fjärdedel av arbetstiden  Resultatet visade också att sjuksköterskorna lägger en tredjedel av sin tid på sådant som andra personalkategorier skulle kunna utföra, exempelvis fylla på i förråd, städa, transportera patienter eller leta efter journaler.  Studier av andra yrkesgrupper ger en liknande bild. Barnmorskorna på fem undersökta Stockholmssjukhus ägnade nästan 60 procent av sin arbetstid på annat än att hjälpa barnaföderskor.

En kartläggning Socialstyrelsen gjort visar att pappersarbetet tar nästan en fjärdedel av arbetstiden, och att mängden papper om patienten har ökat kraftigt under senare år. Journalen hos en höftopererad patient omfattade 1971 tre blad, 1984 18 sidor och år 2000 34 blad.

Christina Kennedy

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev