Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Ögonklinik tar små steg för att göra stora förändringar

Publicerad: 16 augusti 2006, 12:42

Köer som växer och ständiga brandkårsutryckningar är något som många i sjukvården permanent lever med i sitt arbete. Men ögonkliniken vid Sunderby sjukhus har genom ett metodiskt och målmedvetet arbete lyckats jobba bort köerna.


- Nuförtiden är det många som säger att ni på  ögonkliniken kan ju hålla på med alla de där förändringsprojekten, ni har så gott om tid. Men så var det inte när vi började, säger Inger Westborg, verksamhetschef vid  ögonkliniken på  Sunderby  sjukhus mellan Boden och Luleå.

För tio år sedan var  ögonkliniken i kris. Vid varje möte diskuterades de långa väntelistorna. Köerna blev längre och längre, trots att personalen slet hårdare och hårdare.

- Vi hade två alternativ. Antingen borrar vi ner huvudet mellan axlarna och springer snabbare och snabbare. Eller så sätter vi oss ner och funderar. Vad gör vi egentligen? Gör vi rätt saker? Gör rätt person rätt sak? berättar Inger Westborg.

Valet blev att satsa på förändring. Genom att ta itu med de problem som har funnits på ett systematiskt sätt, är de långa köerna till kliniken i dag i princip borta.

Kliniken har konsekvent använt genombrottsmetoden för att ringa in problemen och komma på vägar att åtgärda dem. Detta är en välkänd metodik för förändringsarbete, framtagen av Institute for Health Care Improvement, IHI, i Boston.

Metoden syftar till att identifiera problem som är konkret mätbara, sedan görs förändringar i liten skala, varpå nya mätningar görs för att se vad som har hänt. Fungerar det utökas åtgärden till hela verksamheten.

Börjar alltid med en mätning
- Vi gillar genombrottsmetoden. Den låter oss testa idéer i liten skala. Funkar det så kan man köra på, funkar det inte så har vi i alla fall prövat, säger Inger Westborg.

Just att använda mätbara parametrar är genombrottsmetodens kärna. Det är enkelt att se vad som behöver åtgärdas och, inte minst, vad som inte behöver åtgärdas.

- Vid ett tillfälle kom sjuksköterskorna till mig och larmade om att det vällde in patienter till kliniken. Rådgivningssköterskan hann inte ta hand om dem, hon måste svara i telefon, berättar Inger Westborg.

- Mät, och se hur stort problemet är, sade jag. Det visade sig att det var just de två dagarna som det kommit patienter - övriga dagar kom någon enstaka. Så då visste vi att vi inte behövde göra några organisationsförändringar där.

Däremot fanns det ett stort behov av förbättringar av klinikens rutiner för diabetespatienterna. En mätning visade att det var de mest behövande diabetikerna, de som behövde träffa en läkare, som fick vänta längst, medan kliniken klarade screeningverksamheten med ögonbottenfotografering bra.

Lösningen blev ett projekt för att föra patienterna till rätt vårdnivå - de patienter som inte behöver träffa en läkare ska inte heller göra det, utan tas om hand av klinikens ögonsjuksköterskor.

- Vi införde också en ökad flexibilitet i mottagningstiderna, så att de blev mer anpassade till typen av patient. Vi sätter av kort tid till de patienter som kommer på rutinkontroll och längre tid till dem som ska få laserbehandling, säger Inger Westborg.

Hon menar att förändringar inte får kännas hotfulla, de ska inte röra om hela verksamheten.

Kan testa vilda idéer
- Man kan som chef ha en mer tillåtande attityd när vi jobbar på det här sättet. Folk kan komma med vilda idéer, vi testar dem och det känns inte hotfullt för någon, säger Inger Westborg.

Det är inte bara verksamhetschefen som är positiv till de förändringar som skett på  ögonkliniken.

- Vi har alltid gjort mycket här på kliniken, men inte alltid utvärderat det som har gjorts. Nu har vi lärt oss att vi måste kunna mäta det vi gör, säger Monica Karlsson, ögonsjuksköterska.

En annan åtgärd som fört verksamheten framåt på kliniken, är införandet av en digitaliserad rutinpärm.

- Alla kliniker har sina rutinpärmar, och den dag de införs är förmodligen enda gången de ser likadana ut. Nu, när rutinerna finns elektroniskt, ser alla direkt de ändringar som görs. Det har varit ett jättelyft, säger Inger Westborg.

Hon gör ingen hemlighet av att det funnits motståndare till det ständiga förändringsarbetet. Meni dag har de flesta ändrat uppfattning, enligt Inger Westborg.

- Vid ett möte för en tid sedan var det en av dem som inte tidigare varit så förtjust som plötsligt sa: Vi kanske skulle göra en liten mätning?.

Problemet:

Ständig eftersläpning på väntelistorna. Köer som aldrig försvann och eviga brandkårsutryckningar för att komma i kapp. Ofta dubbelarbete och avsaknad av ordentliga arbetsrutiner på kliniken.

Lösningen:
Ett systematiskt förändringsarbete i olika projekt enligt genombrottsmetoden. Förändringar av verksamheten testas i liten, mätbar skala. Det som fungerar väl implementeras sedan på hela kliniken. Införandet av elektronisk rutinpärm har gjort att alla på kliniken alltid har tillgång till samma information.

Resultatet:
Kraftigt minskade köer, kontroll på väntelistorna och mer strukturerade arbetsrutiner på kliniken. De olika projekten har nu blivit en integrerad del av klinikens ständigt pågående förändringsarbete.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News