Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Register med doskontroll hjälp för försummad patientgrupp

Publicerad: 19 oktober 2007, 14:11

Auricula är världens första kvalitets-register kombinerat med ordinationsstöd för medicinering. Här kartläggs förmaksflimmerpatienter samtidigt som en stabil blodproppsförebyggande medicinering ska säkras. I framtiden kan konceptet omfatta fler diagnoser.


Mårten Rosenqvist, professor och överläkare vid kardiologiska kliniken på Södersjukhuset i Stockholm, är registerhållare och en av upphovsmännen bakom Auricula, det helt nya webbsystem som kombinerar ett kvalitetsregister för patienter med förmaksflimmer med ett doserings- och kontrollsystem för antikoagulationsbehandling. Det är första gången två sådana system länkats samman och för förmaksflimmerpatienter kommer det att bli ett lyft, tror Mårten Rosenqvist. I dag, anser han, är patientsäkerheten och vårdkvaliteten inte vad den bör vara för denna patientgrupp.
– Det finns stora brister i behandlingen av patienter med förmaksflimmer. Auricula ska ge bättre kontroll, ett kvitto på hur patienten sköts. Dessa patienter har länge negligerats av vården. Varannan patient får inte den nödvändiga medicineringen för att skydda mot stroke. Med Auricula kan vi identifiera och försöka motverka denna underförskrivning, säger han.

Utöver underbehandling är felbehandling ett problem som Auricula förhoppningsvis ska lösa. Statistik från svenska sjukhus visar att en fjärdedel av dem som trots allt får blodproppsförebyggande medicin inte sköts om och följs upp som de ska.
Doseringen av det i dagsläget enda tillgängliga läkemedlet Waran blir antingen för hög, vilket ökar blödningsrisken, eller för låg, vilket ger otillräckligt skydd mot blodproppar.
Det är här ordinationsstödet i Auricula kommer in.
– Det pekar på vad som bör åtgärdas för varje individuell patient, säger Mårten Rosenqvist.
Uppbyggnaden av Auricula har gått med rasande fart för honom och de andra upphovsmännen: Peter Svensson, docent vid koagulationscentrum på Universitetssjukhuset Mas i Malmö, Lars Wallentin, professor i kardiologi vid Uppsala kliniska forskningscentrum, UCR, och projektledaren Patrik Holmqvist, också han vid UCR.

2005 sjösattes idén och sedan i år är de första deltagarna med i skarp drift: Landstinget i Uppsala län, Västerbottens läns landsting och Sundsvalls sjukhus. På väg in är Region Skåne och Stockholms läns landsting. Ytterligare åtta landsting har visat intresse.
– Vi hoppas så klart att få med hela landet, säger Patrik Holmqvist.
Att såväl primärvård som sjukhus ansluts till Auricula är mycket viktigt, anser upphovsmännen. För även om de flesta av Sveriges 150 000 förmaksflimmerpatienter behandlas i primärvården, har det hittills varit omöjligt att följa hur behandlingen sköts. Alla tillgängliga data bygger på sjukhusstudier.
– Genom att det nu blir möjligt att jämföra sin klinik mot resten av landet hoppas vi att det ska bli enkelt att bedriva kvalitetsarbete i primärvården, säger Peter Svensson.
Även om förmaksflimmerpatienter är först in i systemet, öppnar Auriculas grund i blodproppsförebyggande behandling för att lägga in fler diagnoser som behandlas med denna typ av medicin.

Patienter som fått en mekanisk hjärtklaff och de som haft blodproppar i ben och lunga, ligger nära till hands.
– Kanske öppnar vi separata kvalitetsregister även för dessa inom ramen för Auricula, säger Peter Svensson.
Systemet är också förberett för att inkludera framtida läkemedel mot blodproppar, se artikel nedan. På så sätt kan behandlingsvärdet snabbt utvärderas.
Men hur var det då med namnet? Hur fick registret ett kryptiskt namn som Auricula? Peter Svensson har svar även på detta.
– Jag kläckte idén. Det passar bra då auricula, hjärtörat, är den struktur i hjärtats vänstra förmak där blodproppar oftast bildas. Sedan är auricula en fin blomma också som nu blivit symbolen för registret.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev