Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

lördag08.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Digitalisering

Sjukhus brister i sin hjälp till kvinnor som blivit våldtagna

Publicerad: 25 november 2002, 09:36

Sjukvårdens omhändertagande av kvinnor som utsatts för en våldtäkt har stora brister. Det visar en studie av 300 journaler som gäller våldtagna kvinnor som tagits om hand vid två sjukhus i Stockholmsområdet.


Trots att det finns goda kunskaper i sjukvården om det psykiska trauma som en våldtäkt kan innebära, visar studien att tecken på psykiska skador hos kvinnorna vid det första akuta besöket efter våldtäkten endast i få fall var beskrivna i journalerna. Några exakta siffror på detta redovisas dock inte i studien.  Studien visar dessutom att endast 34 procent av de drabbade kvinnorna kom på återbesök till gynekolog efter våldtäkten och att det vid endast 31 procent av återbesöken fanns journalanteckningar om hur de våldtagna kvinnorna mådde psykiskt.  Forskarna anser att studieresultaten pekar mot att vården av dessa kvinnor behöver förbättras.  - Detta ger en fingervisning om att kvinnorna inte rutinmässigt tillfrågas om den psykiska hälsan, eller i alla fall att svaren inte journalförs. Kan vi förbättra oss på detta område, ökar också våra möjligheter att hjälpa kvinnorna, säger Kerstin Ehnhage-Johnsson, gynekolog vid gynekologiska mottagningen, Handens närsjukhus utanför Stockholm.  Hon har tillsammans med sin kollega Berit Sjögren vid Karolinska sjukhuset i Solna undersökt 304 patientjournaler för kvinnor som utsattes för våldtäkt under åren 1996 till 1998. Deltagarna i studien var 28 år i genomsnitt och de kom till akutmottagningarna vid Södersjukhuset i Stockholm och Karolinska sjukhuset för undersökning och behandling.  Föreslår särskilda vårdenheter  - Det vi främst måste ta till oss är att så många av dem som kommer till en akutmottagning på grund av en våldtäkt inte kommer på ett återbesök. Vi vet inte varför det är så, men sannolikt beror det på att många upplever att de vill lämna allt det inträffade, inklusive sjukhusbesöket, bakom sig.  Det kan också vara så att de känner sig dåligt omhändertagna och av den anledningen inte vill komma tillbaka, säger Kerstin Ehnhage-Johnsson  Bland konkreta åtgärder för att komma åt problemet med bristfällig journalföring nämner Kerstin Ehnhage-Johnsson att man med hjälp av mallar i datorjournaler kan säkerställa att kvinnorna tillfrågas om sin psykiska hälsa. Andra åtgärder för att förbättra vården kan vara att införa särskilda enheter vid sjukhusen där man samlar den kompetens som behövs för att ta hand om dessa kvinnor på ett ställe.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev