Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

Specialistsjuksköterskans Dag

Publicerad: 21 april 2009, 04:30


Seminarium onsdagen den 29 april

Välkommen till ett seminarium om den kvalificerade sjuksköterskans professionella utveckling. Vi bjuder in till en hel dag med föredrag, diskussioner och debatt om specialistsjuksköterskans alla olika roller i sjukvården - som ledare, verksamhetsutvecklare, professionell kliniker, pedagog och forskare.

Arrangörer: Dagens Medicin, Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet.

Sista anmälningsdag: måndagen den 20 april.

Praktisk information:

Dag: Onsdagen den 29 april 2009
Tid: 8.30-17.00 med efterföljande mingel och underhållning.
Plats: Nalen, Regeringsgatan 72, Stockholm
Kostnad: Ordinarie pris 995 kronor + moms. Medlemmar i Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet, samt prenumeranter på Dagens Medicin betalar endast 695 kronor + moms.
Kontakt: Maja Florin 08-545 123 06 e-post

Program:

8.30 Registrering

9.00 Välkomna!
Per Gunnar Holmgren, chefredaktör Dagens Medicin, Ania Willman, ordförande Svensk sjuksköterskeförening och Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet.

9.15 Inledningsanförande: Specialistsjuksköterskan som ledare och resurs i vården.
Specialistsjuksköterskans kompetens är avgörande för att utveckla vårdens utformning, kvalitet, säkerhet och effektivitet, enligt Karin Stikå-Mjöberg, biträdande landstingsdirektör i Landstinget Dalarna, som också pekar på vilka fantastiska möjligheter till karriär sjuksköterskorna har om de tar vara på sin potential.
Talare: Karin Stikå-Mjöberg, biträdande landstingsdirektör, förvaltningschef, Landstinget Dalarna.

9.45 Kraven på sjuksköterskan i en allt mer kunskapsintensiv vård
Hur löser verksamheten behoven av kompetensutveckling hos sjuksköterskorna i en allt mer specialiserad och kunskapsintensiv sjukvård med höga krav på effektivitet, utveckling och kvalitet i medicinsk behandling och omvårdnad. Går det att nå verksamhetsmålen utan specialistutbildade sjuksköterskor? Vilken typ av specialisering och utveckling av personalens kompetens behöver verksamheten? Annica Rydvall ger sitt perspektiv som biträdande verksamhetschef för en av de största klinikerna vid Norrlands universitetssjukhus, Medicincentrum med 480 anställda.
Talare: Annica Rydvall, biträdande verksamhetschef, Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå .

10.15 Kaffe

10.45. Att beskriva och värdera specialistsjuksköterskans kompetens – intern angelägenhet eller nationellt uppdrag?
Svensk sjuksköterskeförening har i samarbete med ett antal sektioner tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering i olika områden. Representanter för två sektioner berättar om arbetsprocessen, och hur kompetensbeskrivningarna kan komma till nytta i verksamheten.
Talare: Eva Johansson, leg sjuksköterska, med dr, Hematologiskt centrum, Karolinska universitetssjukhuset i Solna, och Inger Rising, chefssjuksköterska, ordförande, Distriktssköterskeföreningen.

11.15 Debatt: En utbildning i otakt med tiden och vårdens behov?  
Inledning: Ania Willman, Svensk sjuksköterskeförening och Anna-Karin Eklund, Vårdförbundet
I panelen: Peter Honeth (fp), statssekreterare utbildningsdepartementet, Thomas Tegenfeldt, chef avdelningen för hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen, Ann-Christin Tauberman, regeringens utredare, socialdepartementet, Annika Vänje, utredare, Högskoleverket, Gunilla Strand, avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting.
Moderator: Per Gunnar Holmgren, chefredaktör Dagens Medicin.

12.00 Lunch

13.00 Möjligheter och utmaningar för sjuksköterskan som chef:

Stormar och utmaningar för sjuksköterskan på högsta ledningsnivå
Gilda Johansson, sjukhusdirektör i Landstinget Blekinge, har berättat att hon blev "inkastad" på sitt nuvarande uppdrag för snart fyra år sedan. Sedan dess händer det då och då att omgivningen kräver att hon ska bli utkastad. Här berättar hon om sitt uppdrag att leda ett sjukhus i tuffa ekonomiska tider, vad som krävs för att klara stormarna på högsta ledningsnivå, och vad som har gjort henne framgångsrik i jobbet.
Talare: Gilda Johansson, sjukhusdirektör, Blekingesjukhuset,

Att leda individer och bygga förtroende i sitt ledarskap
Det händer att Helena Josefsson får frågan om hur det går vara sjuksköterska, kvinna och chef över manliga muslimska läkare. Hennes svar är att det alltid handlar om att leda individer, inte professioner eller religioner.   Här berättar hon om hur hon arbetar med situationsanpassat ledarskap som verksamhetschef i ett mångkulturellt område i södra Stockholm.
Talare: Helena Josefsson, verksamhetschef Tullinge vårdcentral.

Så påverkar chefssjuksköterskans ledarstil arbetsklimatet och vårdkvaliteten
Vad karaktäriserar de bästa cheferna bland sjuksköterskor? Och hur ska en bra chef i vården vara? 500 anställda i sjukvården har fått betygssätta sina chefer på tre olika områden – här presenterar Stina Fransson Sellgren, omvårdnadsforskare, resultat och slutsatser från sin avhandling.
Talare: Stina Fransson Sellgren, forskare Karolinska institutet, stf omvårdnadschef Karolinska universitetssjukhuset.

14.15 Att leda, prioritera och samordna – sjuksköterskan som ledare av omvårdnadsutvecklingen.

Omvårdnadsutveckling på en psykiatrisk avdelning

På avdelning 110 på Akademiska sjukhuset vårdas patienter med psykossjukdom i akut fas. Sjuksköterskor och skötare deltar i arbetet med att utveckla och pröva nya metoder i omvårdnaden. Allt görs med ett vetenskapligt synsätt på både införande och utvärdering.
Talare: Maria Bruhn Lundblad, bitr avdelningschef, psykiatriavdelning 109, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Så kan omvårdnadsforskningen omvandlas till nytta i det kliniska arbetet

Kurser i evidensbaserad omvårdnad, vårdakademiskt kafé och patientnära forskning där studenter och sjuksköterskor deltar tillsammans. Det är några exempel på hur Lena Gunningberg arbetar för att sprida och förankra ny kunskap och få sina kollegor att engagera sig i utvecklingen av vården.
Talare: Lena Gunningberg, sjuksköterska och FoU-ledare vid Akademiska sjukhusets kirurgdivision, docent Uppsala universitet.

15.00 Kaffe

15.30 Avancerade specialistsjuksköterskor – på väg att hitta sin roll i vården.

Sjuksköterskedrivna specialistmottagningar – så utvecklar och underlättar vi vården för kroniskt sjuka patienter och anhöriga.
Under 1990-talet etablerades sjuksköterskebaserade specialistmottagningar i primär- och öppenvården för patienter med bland annat hjärtsvikt, diabetes och hypertoni. Ewa Hägglund, leg sjuksköterska, beskriver sina erfarenheter av hur vården vid en hjärtsviktsmottagning kan fungera.
Talare: Ewa Hägglund, ansvarig sjuksköterska hjärtsviktsmottagningen, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Nurse Practitioner med kirurgisk inriktning – en väg till ny patientkontinuitet
Kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, vill införa en ny typ av utbildning och tjänst för specialistsjuksköterskor med ett utökat ansvar. Målet är att förbättra kontinuiteten i vård och behandling för kirurgiska patienter, genom vårdplanering och uppföljning på ett systematiskt sätt.
Talare: Claes Juhlin, verksamhetschef vid kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

16.00 Självcoachning – så lär du dig använda dina inneboende resurser
”Sanningen är att du alltid vet vad som är det rätta att göra. Det svåra är att göra det.” Coachen Gunnar Karlin lånar ett citat från general H. Norman Schwarzkopf när han beskriver målet med coachning – att bestämma sig för vad man verkligen vill och att använda sina inre resurser för att nå dit. Här ger han oss ett smakprov på vad som går att åstadkomma även på så kort tid som en timme.
Talare: Gunnar Karlin, internationellt certifierad coach, kognitiv terapeut och coachutbildare.

17.00-19.00 Mingel med tilltugg och underhållning

Anmälan:

Det går inte längre att anmäla sig online till detta seminarium. Ta kontakt per e-post för att höra om det finns platser kvar. 

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev