Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Digitalisering

"Terminologin avgörande för it-policyn"

Publicerad: 16 november 2005, 12:43

DEBATT. Ledningsgruppen för it i vård och omsorg ska innan årets slut komma med förslag till en nationell policy. SFMI, Svensk förening för medicinsk informatik, menar att det är hög tid att lyfta fram innehållet i journalen.


SFMI deltar i flera internationella samarbeten med motsvarande organisationer på global och europeisk nivå. Det är uppenbart att man internationellt betonar två saker för att uppnå målet att journalinformation ska kunna utbytas. Det första är att ha en enhetlig informationsmodell som bör utgå från formella standarder. Det andra är att de många hundratusentals termer som bygger upp det medicinska fackspråket används på ett enhetligt sätt. I både Danmark och Norge har man från centrala myndigheter under många år satsat stora belopp för att göra nationella journalmodeller som grundas på europeiskt arbete. Man arbetar också mycket seriöst med den kliniska terminologin.

Det europeiska standardiseringsarbetet som för journalen bygger på över tolv års samarbete, delvis stött av EU, har nu lett till att vi är nära att slutligen få en stabil struktur för journalkommunikation (EN 13606). Den kommer på sikt att möjliggöra journalkommunikation över gränserna.

Elektroniskt utbyte av information mellan olika journalsystem är centralt för att man ska kunna få en samlad beslutsgrund till vilken också olika former av kunskapsstöd kan kopplas. Det är dessutom en viktig grund för att bedriva kvalitetsutveckling och forskning.

För att uppnå visionen om semantisk interoperabilitet är gemensamma terminologiresurser oerhört betydelsefulla. Nyligen har landstingsdirektörerna i Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne tillsammans med rektorerna för Karolinska institutet och universiteten i Göteborg och Lund tillskrivit Socialstyrelsen och påpekat vikten av intensifierat arbete med terminologier för både vård och medicinsk forskning. Man uppmanar där till att analysera ett eventuellt införande av den  internationella terminologin SNOMED CT. SFMI efterlyser en sådan analys och en kraftfull satsning som en viktig del av den nya it-policyn.

SFMI har nyligen startat en arbetsgrupp för konsument/patientperspektiv på it i vården. Vi vill påminna om vikten av att professionella terminologistöd också får en utformning som ger stöd för ett språk som riktar sig till allmänheten och samtidigt tar hänsyn till att Sverige är ett mångkulturellt land där medicinska termer på andra språk än svenska också kan behövas.

SFMI vill också lyfta fram vikten av att få en satsning på datoriserade kliniska riktlinjer som kan stödja lokala vårdprogram och individuella vårdplaner för den enskilde patienten. Det är en väsentlig del av den internationella utvecklingen inom medicinsk informatik.

När de gäller medicinsk utveckling i stort är det självklart att tänka internationellt och att betona vikten av samverkan mellan de medicinska fakulteterna och vårdens egna utvecklingsresurser.

Vi önskar en kraftfull signal till att stärka kunskapsutvecklingen inom medicinsk informatik.  Slutligen efterlyser vi en tids- och aktionsplan för införande av de olika delarna i policyn, något som framförts i ett antal diskussioner med våra medlemmar. Det krävs en rad beslut ifråga om lagar och prioritering för att den goda policyn skall kunna genomföras. I detta arbete måste regeringen ta ledningen.

För SFMI:s styrelse  Karin Kajbjer ordförande  www.sfmi.org

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev